ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Р. Г. КОРОБЙОВА

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2015/57070

Ключові слова:

туризм, індустрія туризму, залізничний туризм, транспортні послуги

Анотація

Індустрія туризму – багатогалузевий виробничий комплекс, який займається відтворенням умов для подорожей і відпочинку. Туризм є однією з найзначніших галузей економіки в світі, а для деяких країн, що розвиваються – основною економічною галуззю. Його частка в світовій торгівлі послугами складає більше 30 %. Враховуючи постійне збільшення кількості подорожуючих туристичний бізнес в Україні має значний потенціал.

У статті проаналізовано розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом у світі та Україні. Розглянуто потенціал туристично-рекреаційних об'єктів Закарпатського регіону на прикладі вузькоколійних залізничних ліній. 

Біографія автора

Р. Г. КОРОБЙОВА


Посилання

Большая советская энциклопедия [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://dic.academic.ru/

dic.nsf/bse/141798/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC

UNWTO Tourism Highlights 2015 Edition [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net/

wto/WTO_highlights_2015.pdf

Amadeus | Let's shape the future of travel [Електрон. ресурс]. – Режим доступа : http://amadeus.ru/

news/pub.asp?aid=3160

Биржаков, М. Б. Индустрия туризма: Перевозки / М. Б. Биржаков, В. И. Никифоров. Издание третье, переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург : Издательский дом Герда, 2007. — 528 с.

Журнала «Украинский туризм» [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://mw.com.ua/?oid=3282

Офіційний сайт МСЖД [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.uic.org/

Державна служба статистики України [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Кадровий портал «HeadHunter Украина» [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://hh.ua.

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини [Електрон. ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_089

Поліський «трамвай» – подорож із минулого в майбутнє [Електрон. ресурс] – Режим доступу : https://evshanzillya.wordpress.com/2011/09/25.

Боржавська вузькоколійна залізниця [Електрон. ресурс] – Режим доступу : http://borzhava-railway.com/ukrainian.

Пшінько, О. М. Перспективи розвитку залізничних туристичних перевезень України / О. М. Пшінько, Д. М. Козаченко, Р. Г. Коробйова // Маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному транспорті : Мат. ІV Міжнар. наук.-практ.- конф. 23-25 вересня 2014 року, м. Одеса. – 2014. – С. 49-50.

Пшінько, О. Перспективи розвитку залізничного туризму в Україні / О. Пшінько, Р. Вернигора, Р. Коробйова // Українські залізниці. – 2014. – № 12 (18). – С. 38-42.

##submission.downloads##

Як цитувати

КОРОБЙОВА, Р. Г. (2015). ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Транспортні системи та технології перевезень, (10), 70–74. https://doi.org/10.15802/tstt2015/57070

Номер

Розділ

Статті