СТІЙКІСТЬ ВАГОНІВ ПРИ ГАЛЬМУВАННІ УПОВІЛЬНЮВАЧАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2015/57068

Ключові слова:

сортувальна гірка, гальмування відчепів, стійкість вагонів, безпека руху, режим гальмування.

Анотація

Мета. Стаття спрямована на удосконалення методів оцінки стійкості вагонів від сходу з рейок з метою урахування особливостей їх руху на сортувальних гірках. Методика. В якості методів дослідження використані методи теоретичної механіки та моделювання кочування відчепів на сортувальних гірках. Результати. Результати виконаних досліджень показали, що несприятливе розташування елементів плану колійного розвитку, стан залізничної колії, розташування вагонів у відчепі, погодні умови викликають додаткові обмеження по допустимому ступеню гальмування їх уповільнювачами. Наукова новизна. Наукова  новизна роботи полягає в удосконаленні методів оцінки показників стійкості вагонів, що на відміну від існуючих дозволяє врахувати особливості їх руху при скочуванні відчепів з гірки. Практична значимість. Практична значимість результатів полягає у тому, що вони дозволяють  аналізувати умови руху відчепів та попереджувати процеси викочування коліс вагонів на рейки і шини уповільнювачів під час регульованого скочування з урахуванням конструктивних особливостей та технічного стану рухомого складу, колії та уповільнювачів.

Біографії авторів

Д. Н. КОЗАЧЕНКО

С. А. ПОЖИДАЕВ

К. И. ЖЕЛЕЗНОВ

Посилання

Козаченко, Д. М. Дослідження впливу параметрів відчепів та умов їх скочування на величину інтервалів на розділових стрілках / Д. М. Козаченко, М. І. Березовий, Р. Г. Коробйова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2006. – Вип. 12. – С. 79-82.

Огар, О. М. Підвищення якості регулювання швидкості скочування відчепів на автоматизованих сортувальних гірках / О. М. Огар, О. С. Губачова, Л. А. Страна // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3(3). – С. 11-13.

Бессоненко, С. А. Расчет скорости отцепов и мощности тормозных позиций с использованием вероятностных показателей / С. А. Бессоненко // Транспорт: наука, техника, управление. – 2006. – № 5. – С. 11-16.

Иванченко, В. Н. Современные информационные технологии управления сложными процессами расформирования-формирования поездов / В. Н. Иванченко // Наука и транспорт. – 2013. – № 2(6). – С. 64-69.

Zarecky, S. The newest trends in marshalling yards automation / S. Zarecky, J. Grun, J. Zilka // Transport Problems. – 2008. – Tom 3. –Vol. 4. – Part 1. – P. 87-95.

Жуковицкий, И. В. Структурная схема цифровой системы управления торможением отцепа заме-длителями тормозной позиции / И. В. Жуковицкий // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014. – № 4. – С. 78-81.

Бобровский, В. И. Оптимизация режимов ре-гулирования скорости отцепов при роспуске соста-вов на горках / В. И. Бобровский, Н. В. Рогов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2004. – Вып. 4. – С. 174–182.

Методичні рекомендації операторам сортувальних гірок щодо управління прис-троями на механізованих і автоматизованих сортувальних гірках [Електрон. ресурс] : Затв.: Наказ Укрзалізниці від 22.02.2013 р. № 042-Ц/од. – Режим доступу : http://static.scbist.com/scb/uploaded/1_1388495805.doc

Бобровский, В. И. Анализ эффективности режимов торможения отцепов на сортировочных горках / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Н. В. Рогов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2006. – Вип. 11.– С. 103–111.

Модин, Н. К. Безопасность функционирования горочных устройств / Н. К. Модин. – Москва : Транспорт, 1995, – 173 с.

Нормы для расчета и проектирования новых и модернизируемых вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных). – Москва : ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996. – 319 с.

Myamlin, S. Determination of Dynamic Performance of Freight Cars Taking Into Account Technical Condition of Side Bearers / S. Myamlin, L. Neduzha, O. Ten, A. Shvets // Наука та прогрес транспорту : Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (43). – С. 162-169.

Bubnov, V. Dynamic performance of freight cars on bogies model 18-1711 / V. Bubnov, S. Myamlin, N. Mankevich // Наука та прогрес транспорту. – 2013. – № 32. – С. 118–126.

Галузеві будівельні норми України. Споруди транспорту. Сортувальні пристрої залізниць. Норми проектування. ГБН В.2.3-37472062-1:2012 : Затв. : Наказ Міністерство інфраструктури України 17.01.2013 р. № 25. – Київ : Міністерство інфраструктури України, 2012. – 112 с.

Козаченко, Д. М. Моделювання скочування відчепа як динамічної системи взаємопов’язаних вагонів / Д. М. Козаченко // Зб. наук. праць ДонІЗТ. – 2009. – № 20. – С. 5-15.

##submission.downloads##

Як цитувати

КОЗАЧЕНКО, Д. Н., ПОЖИДАЕВ, С. А., & ЖЕЛЕЗНОВ, К. И. (2015). СТІЙКІСТЬ ВАГОНІВ ПРИ ГАЛЬМУВАННІ УПОВІЛЬНЮВАЧАМИ. Транспортні системи та технології перевезень, (10), 57–63. https://doi.org/10.15802/tstt2015/57068

Номер

Розділ

Статті