ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОБ'ЄМІВ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ В УМОВАХ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ВАГОНОПОТОКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2015/57067

Ключові слова:

залізнична станція, нерівномірність перевезень, часові ряди, проектування залізничних станцій, технологічний процес

Анотація

Мета. Стаття спрямована на вдосконалення методів оцінки відповідності технічного оснащення залізничних станцій прогнозних обсягів роботи шляхом урахування змін структури вагонопотоків і технології їх обробки в часі. Методика. В якості методів дослідження використані методи математичної статистики, зокрема методи аналізу часових рядів і методи математичного моделювання. Результати. У результаті дослідження встановлено, що для станцій, що перероблюють неоднорідні вагонопотоки, а також для станцій з сезонно-змінною технологією протягом року може бути кілька розрахункових періодів, що вимагають перевірки відповідності технічного оснащення обсягами роботи. На підставі методів аналізу часових рядів і методів математичного моделювання розроблено метод пошуку характерних періодів роботі станції, які потребують перевірки за допомогою функціональних моделей. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні методів оцінки розрахункових обсягів роботи залізничних станцій, які, на відміну від існуючих враховують наявність пікових навантажень на різні підсистеми станції в різні періоди часу. Практична значимість. Практична значимість виконаних досліджень полягає в тому, що запропонована методика дозволяє підвищити якість оцінки відповідності технічного оснащення і технології залізничних станцій їх перспективним обсягами роботи.

Біографії авторів

Д. Н. КОЗАЧЕНКО

А. В. ГОРБОВА

Посилання

Альошинський, Є. С. Моделювання системи переробки експортно-імпортного вантажопотоку на припортових залізничних станціях Петрі / Є. С. Альошинський // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2008. – № 3/3(33). – С. 20-23.

Березовий, М. І. Оцінка пропускної спроможності промислової сортувальної станції з використанням її ергатичної моделі / М. І. Березовий, В. В. Малашкін, Р. Г. Коробйова // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4. – С. 9-12.

Вернигора, Р. В. Анализ неравномерности грузовых перевозок на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте / Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 2/3(56). – С. 62-67.

Захаров, А. Г. Совершенствование планирования и анализа грузовых перевозок на железнодорожном транспорте // А. Г. Захаров. – Москва : Транспорт, 1990. – 239 c.

Козаченко, Д. Н. Математическая модель для оценки технико-технологических показателей работы железнодорожных станций / Д. Н. Козаченко // Наука та прогрес транспорту. – 2013. – Вип. 45. – C. 22-28.

Козаченко, Д. Н. Определение расчетных объемов работ для магистральных и промышленных железнодорожных станций / Д. Н. Козаченко, А. И. Верлан, А. В. Горбова // Наука та прогрес транспорту. – 2015. – № 3(57). – С. 45-57. – Режим доступу : doi: 10.15802/stp2015/46049.

Козаченко, Д. М. Програмний комплекс для імітаційного моделювання роботи залізничних станцій на основі добового плану-графіку / Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора, Р. Г. Коробйова // Залізничний транспорт України. – 2008. – № 4 (70). – С. 18–20.

Лаврухин, А. В. Формирование интеллектуальной модели функционирования железнодорожной станции при выполнении поездной работы / А. В. Лаврухин // Наука та прогрес транспорту. – 2015. – № 1(55). – С. 43-53.

Персианов, В. А. Моделирование транспортных систем / В. А. Персианов, К. Ю. Скалов, Н. С. Усков. – Москва : Транспорт, 1972. – 208 с.

Практичні рекомендації щодо складання технологічного процесу роботи сортувальної станції. ЦД-0081 : Затв.: Наказ Укрзалізниці 22.12.09. № 715-Ц. – Київ : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2010. – 230 с.

Рахмангулов, А. Н. Особенности построения имитационной модели технологии работы железнодорожной станции в системе AnyLogic / А. Н. Рахмангулов, П. Н. Мишкуров // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’ 2012 : Материалы междунар. науч.-практ. конф. (18-27 декабря 2012). – 2012. – Т. 2, № 4. – С. 7-13.

Скалозуб, В. В. О применении расширенного логистического отображения для анализа и прогнозирования параметров процессов железнодорожного транспорта / В. В. Скалозуб, И. В. Клименко // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2012. – № 3-4 (4-5). – С. 57-62.

Угрюмов, А. К. Неравномерность движения поездов / А. К. Угрюмов. – Москва: Транспорт, 1968. – 112 с.

Gorbova, O. Modeling work of sorting station using UML / O. Gorbova // Наука та прогрес транспорту. – 2015. – № 1(55). – С. 129-138. – Режим доступа : doi: 10.15802/stp2015/38260.

Szűcs, G. Railway Simulation with the CASSANDRA Simulation System / G. Szucs // Journal of Computing and Information Technology. – 2001. – Vol 9, Issue 2. – P. 133–142. doi: 10.2498/cit.2001.02.04

##submission.downloads##

Як цитувати

КОЗАЧЕНКО, Д. Н., & ГОРБОВА, А. В. (2015). ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОБ’ЄМІВ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ В УМОВАХ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ВАГОНОПОТОКІВ. Транспортні системи та технології перевезень, (10), 50–56. https://doi.org/10.15802/tstt2015/57067

Номер

Розділ

Статті