ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛОКОМОТИВІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2015/57066

Ключові слова:

енергетична стратегія, енергозбереження, енергоефективність, паливно-енергетичні ресурси, локомотиви.

Анотація

Анотація. Вищим пріоритетом енергетичної політики Республіки Білорусь є підвищення ефективності використання енергії як засобу для зниження витрат суспільства на енергопостачання, забезпечення сталого розвитку країни та підвищення конкурентоспроможності продуктивних сил. На сьогоднішній день держава не має можливостей за рахунок власних видобутих ресурсів повною мірою забезпечити паливно-енергетичними ресурсами їх споживачів. Залізничний транспорт є одним з основних споживачем енергоресурсів, і тому питання реалізації політики енерго-заощадження на залізничному транспорті отримали першорядне значення. Хоча залізничний транспорт, виконуючи технологічні функції переміщення великого обсягу вантажів і великої кількості пасажирів на значні відстані, є енергоємною сферою промислового виробництва, тим не менше, серед інших видів транспорту по питомим видатках паливно-енергетичних ресурсів на одиницю виробленої роботи залізничний транспорт є найбільш економічним видом транспорту. Основна частка витрачаються енергоресурсів припадає на перевозочную роботу, а саме на тягу поїздів. Крім перевізного процесу, що є основою його діяльності, залізничний транспорт витрачає паливно-енергетичні ресурси на забезпечення роботи обслуговуючої перевезення інфраструктури, ремонтне виробництво і частково - на соціальну сферу. Велика частка використовуваних паливно-енергетичних ресурсів припадає на локомотиви та локомотивні депо. У статті розглянуті питання, пов'язані з дослідженням факторів, що впливають на витрату паливно-енергетичних ресурсів, і заході з підвищення енергоефективності локомотивів.

Біографія автора

Н. В. КИРИК

Посилання

Энергосбережение на железнодорожном транспорте : учебник для вузов / В. А. Гапанович, В. Д. Авилов, Б. А. Аржанников [и др.] ; под ред. В. А. Гапановича. – Москва : Изд. Дом МИСиС, 2012. – 620 с.

Симак, Р. С. Повышение энергоэффективности ОАО «РЖД» в контексте энергетической стратегии России / Р. С. Симак // Вестн. ВНИИЖТа. – 2014. – № 6. – С. 21-25.

Негрей, В. Я. Повышение энергоэффективности перевозочного процесса на белорусской железной дороге / В. Я. Негрей [и др.] / Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 81-86.

Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.belstat.gov.by.

Энергетическая стратегия Белорусской железной дороги до 2020 года. Ч. I : отчет о НИР в 2-ух ч. : 5255 / Белорус. гос. ун-т трансп.; рук. В. Я. Негрей; исполн. В. М. Овчинников [и др.]. – Гомель, 2009. – 504 с. – Библиогр.: С. 504. – № ГР 2008305.

Козаченко, Д. Н. Проблемы использования частных локомотивов для выполнения перевозок на магистральном железнодорожном транспорте / Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 40-46.

Вернигора, Р. В. Перспективи создания адаптивной системы оперативного управления роботой локомотивов и локомотивных бригад / Р. В. Вернигора, Л. О. Ельникова // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4. – С. 25-29.

Вялкова, С. О. Факторы, влияющие на расход электрической энергии на тягу поездов [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www. http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-vliyayuschie-na-rashod-elektricheskoy-energii-na-tyagu-poezdov.

Игин, В. Н. Резервы повышения энергоэффективности локомотивов / В. Н. Игин [и др.] / Железнодорожный транспорт. – 2015. – № 3. – С. 50-54.

##submission.downloads##

Як цитувати

КИРИК, Н. В. (2015). ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛОКОМОТИВІВ. Транспортні системи та технології перевезень, (10), 44–49. https://doi.org/10.15802/tstt2015/57066

Номер

Розділ

Статті