УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ І ОСНОСТІ РУХОМИХ ОДИНИЦЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2015/57064

Ключові слова:

метод ідентифікації, ідентифікація рухомого складу, контрольна ділянка, міжосьові відстані, точковий колійний датчик

Анотація

Мета. Побудова інформаційно-керуючих систем, систем контролю руху рухомих одиниць, як в межах станції, так і на прилеглих до неї шляхах, тісно пов’язане з використанням системами ідентифікації. У роботі розглядається метод ідентифікації який дозволяє визначити кількість і осность рухомих одиниць, що пройшли контрольний ділянку. Мета роботи полягає в удосконаленні процедури визначення кількості та осності рухомих одиниць з використанням мінімальної кількості обладнання або без додаткових витрат, використовуючи вже наявні обладнання встановлене на шляхах для вирішення інших завдань. Необхідно передбачити можливість підвищення достовірності роботи інших систем ідентифікації. Методика. Для досягнення поставленої мети спочатку був проведений аналіз міжосьових відстаней рухомих одиниць колії 1520 мм (вагонів і локомотивів). Розроблено математична і імітаційна моделі процесу руху рухомих одиниць через контрольний ділянку, з розташованою на ньому однієї контрольної точкою. Результати моделювання були оброблені засобами теорії ймовірності та математичної статистики. Результати. На підставі математичної моделі була розроблена імітаційна модель, що дозволяє проводити експерименти для різних видів (рівноприскореного, рівномірного, рівноуповільненого) руху рухомих одиниць і похибок роботи датчиків. На підставі результатів моделювання були виведені значення коефіцієнтів часу очікування для кожного з видів руху, а також універсальний коефіцієнт для всіх видів руху. Проаналізовано критичні значення помилки роботи датчика в залежності від параметрів ідентифікованих рухомих одиниць. Даний метод критичний до зміни прискорення руху, зупинки та реверсивним рухам рухомих одиниць. Наукова новизна. У даній роботі вдосконалено метод ідентифікації рухомого складу, що дозволяє визначати кількість і осность локомотива і (або) вагонів, що пройшли одноточкову контрольну ділянку. Виконано вдосконалення процедури визначення кількості та небезпеки рухомих одиниць шляхом коригування коефіцієнтів часу очікування фіксації колісних пар. При цьому враховуються помилка роботи датчика і значення прискорення руху ідентифікованих рухомих одиниць. Практична значимість. Застосування даного методу дозволяє підвищити достовірність та інформативність роботи вже розроблених методів ідентифікації при спільному їх використанні. Можливо також застосування методу як самостійного способу ідентифікації рухомих одиниць з використання мінімальної кількості обладнання.

Біографія автора

О. И. ЕГОРОВ

Посилання

Косолапов, А. А. Науковий підхід до створення інтелектуальних транспортних систем: теорія і практика [Препрінт] / А. А. Косолапов // Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті ЕКУЗТ 2014. IX Міжнародна науково-практична конференція. – Київ : ДЕТУТ. 2014. – Т. 29, № 2. – C. 45-47.

Li, H.-D. Survey of stage plan for railway marshalling station / H.-D. Li, S.-W. He, B.-H. Wang, and Y.-S. Shen // J. of the China Railway Society. – 2011. – Vol. 33, № 8. – P. 13–22.

Shafia, M. A. Robust train formation planning / M. A. Shafia, S. J. Sadjadi, and A. Jamili // J. of Rail and Rapid Transit. – 2010. – Vol. 224, № 2. – P. 75–90.

Косолапов, А. А. Системні характеристики АСК сортувальних станцій / А. А. Косолапов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014. – № 4. – C. 47-48.

Козаченко, Д. Н. Комплексный анализ железнодорожной инфраструктуры металлургического комбината на основе графоаналитического моделирования / Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2012. – № 4. – С. 55-60.

Вернигора, Р .В. Аналіз інтенсивності вантажних поїздопотоків на сортувальних станціях України / Р. В. Вернигора, Л. О. Єльнікова // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2013. – № 6. – С. 32-35.

Лаврухін, О. В. Побудова моделі оптимізації пропуску поїздів на підходах до сортувальної станції / О. В. Лаврухін, П. В. Долгополов, Ю. В. Доценко // Сх.-Європ. журн. передових технологій. – Харків: 2013. – Вип. 64. – С. 15–17.

Долгополов, П. В. Оптимізація роботи залізничних вузлів на основі планування резерву порожніх вагонів / П. В. Долгополов, І. М. Дробот, О. Ю. Рогозін // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків : УкрДАЗТ, 2010. – № 112. – С. 108–112.

А. с. № 1039777 СССР, МКИ3 B 61 L 1/16. Устройство счета вагонов / Ю. В. Соболев, О. С. Попов, Г. И. Загарий, А. И. Синица, П. М. Бобров, В. П. Унтилов, В. Г. Иванов, Э. Н. Суд (СССР). – 3401170/27–11; заявл. 24.02.82; опубл. 07.09.83, Бюл. № 33, 4 с.

Штанке, А. Э. Исследование и выбор путевых датчиков в системе диспетчерского контроля / А. Э. Штанке, И. Г. Красовская // Совершенствование устройств железнодорожной автоматики и телемеханики : Межвуз. сб. науч. ст. – Свердловск, 1973. – Вып. 34. – С. 59-66.

Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В. Е. Гмурман. – Москва : Высшая школа, 1999. – 479 с.

Грузовые вагоны колеи 1520 мм железных дорог СССР. Альбом. – Москва : Транспорт, 1989. – 173 с

Раков В. А. Локомотивы и моторвагонный подвижной состав железных дорог Советского Союза (1976-1985) / В. А. Раков. – Москва : Транспорт, 1990. – 238 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

ЕГОРОВ, О. И. (2015). УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ І ОСНОСТІ РУХОМИХ ОДИНИЦЬ. Транспортні системи та технології перевезень, (10), 38–43. https://doi.org/10.15802/tstt2015/57064

Номер

Розділ

Статті