ОЦІНКА РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЧЕРГОВИХ ПО СТАНЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ ТРЕНАЖЕРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2015/57063

Ключові слова:

оперативно-диспетчерський персонал, професійна підготовка, комп’ютерний тренінг, оцінка тренування, дискримінантний аналіз, кластерний аналіз

Анотація

Ефективність роботи залізничних станцій в значній мірі залежить від якості роботи оперативно-диспетчерського персоналу. В цьому зв’язку проблема якісної підготовки диспетчерського персоналу для залізничного транспорту завжди була актуальною. Комп’ютерні тренажери є найбільш ефективним засобом підготовки оперативно-диспетчерського персоналу. В ДНУЗТ протягом останніх років ведеться робота по створенню комп’ютерних тренажерів для підготовки чергових по станції.

Однією з проблем, що виникають при розробці комп’ютерних тренажерів, є оцінка якості професійної підготовки персоналу за результатами тренування. В статті запропоновано здійснювати оцінку результатів роботи на комп’ютерному тренажері методами дискримінантного аналізу. При цьому на основі вектора показників про результати тренування працівник відноситься до однієї з груп, кожна з яких включає працівників з певним рівнем професійної підготовки.

На основі аналізу було обрано найбільш інформативні показники тренування – простій поїздів на станції, простій поїздів на сусідніх станціях, простої поїздів перед вхідним світлофором та кількість допущених помилок. Стандартизацію показників пропонується здійснювати на максимум.

Початкову класифікацію працівників за результатами тренування для отримання вихідної бази даних пропонується здійснювати методами кластерного аналізу з врахуванням експертних оцінок. При цьому найбільш доцільно застосовувати агломеративні алгоритми поступового об’єднання кластерів. Окрім того, у статті розглянуто ефективність застосування різних мір розбіжності кластерів та стратегій їх об’єднання.

Класифікацію працівника за результатами його тренування пропонується здійснювати з використанням лінійної дискримінантної функції Фішера, що забезпечує найменший рівень помилки.

Біографії авторів

Р. В. ВЕРНИГОРА

В. В. МАЛАШКИН

Посилання

Самсонкин, В. Г. Человеческий фактор в обеспечении безопасности железнодорожного транспорта / В. Г. Самсонкин //Инф-упр. системы на ж.д. тр-те. – 2000. – № 5–6. – С. 65–67.

Schmidt, A. Faktor mersch und sicherheit des grenzuberschreitenden schienenverkehrs / A. Schmidt, R. Miller // ETR: Eisenbahntechn. – 2004. – № 12. – Р. 832-836.

Сидоренко Г. Г. Людський чинник як основа безпеки руху залізничного транспорту: аналітичний огляд / Г. Г. Сидоренко, О. А. Никифорова // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6. – С. 86-89.

Мямлин, С. В. Обзор конструкций технических средств для обучения специалистов железнодорожного транспорта / С. В. Мямлин, Е. П. Блохин, В. В. Жижко, Е. А. Письменный // Наука та прогрес транспорту. – 2006. – № 13. – C. 108-117.

Training now extends to all staff levels // International railway journal. – 1991. – № 4. – Р. 22-23.

Тренажеры на железнодорожном транспорте // Железные дороги мира. – 1997. – № 4. – С. 31–34.

Kolmorgen, V.P., Naundorf, A. VIDINS – Videodatenbasierte interactive Schienenfahrzeug simulation /V. P. Kolmorgen, A. Naundorf // Eisenbahningenieur. – 2005. – № 6 – Р. 40-44.

Человеческий фактор на железных дорогах // Железные дороги мира. – 1998. – № 5. – С. 32–38.

Braband, J. Kompetenzmanagement nach People CMM in der Eisenbachnindustrie / J. Braband // Signal+Draht. – 2006. – № 3. – Р. 6-8.

Бобровский, В. И. Повышение качества обучения оперативно-диспетчерского персонала железнодорожных станций с использованием компьютерных тренажеров / В. И. Бобровский, Р. В. Вернигора// Транспортні системи і технології : зб. наук. праць КУЕТТ. – Київ: КУЕТТ, 2003. – Вип. 3.– С. 54-61.

Вернигора, Р. В. Современные тренажерные системы для подготовки оперативно-диспетчерского персонала железнодорожных станций / Р. В. Вернигора // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2010. – № 1, ч. 2. – С. 34-40

Вернигора, Р. В. Підготовка ДСП станцій ділянки з використанням тренажерного комплексу / Р. В. Вернигора, В. В. Малашкін// Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1. – С. 34-37

Бобровский, В. И. Эргатические модели железнодорожных станций / В. И. Бобровский, Козаченко Д. Н., Вернигора Р. В. // Транспортні системи і технології : зб. наук. праць КУЕТТ.– К.: КУЕТТ, 2004. – Вип. 5. – С. 80-86.

Бобровский, В. И. Количественная оценка технико-технологических параметров железнодорожных станций на основе эргатических моделей / В. И. Бобровский, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин // Наука та прогрес транспорту. – 2007. – № 16. – С. 50-57.

Bobrovskiy, V. I. Researching operation of the railway stations with using of their ergatic simulation models / V. I. Bobrovskiy, D. N. Kozachenko, R. V. Vernigora // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2013.– Вип. 5 – С. 67-72.

Блохин, Е. П. Тренажер для обучения машинистов безопасным и экономичным способам вождения поездов / Е. П. Блохин //Залізничний транспорт України. – 1997. – № 2, – С. 25-28.

Сапунов, Н. А. Техническая учеба на технической станции / Н. А. Сапунов, А. И. Кожевников, С. И. Озеранский //Железнодорожный транспорт. – 2000. – № 9. – С. 75.

Тимергалин, Х. Н. Возможности автоматизированных обучающих систем и тренажеров / Х. Н. Тимергалин // Железнодорожный транспорт. – 2004. – № 4 – С. 84-87.

Кононов, В. А. Компьютерный тренажерный комплекс блочной маршрутно-релейной централизации / В. А. Кононов // Автоматика, связь, информатизация. – 2003 – № 4. – С. 28-30.

Титов, Е .В. Разработка тренажера для подготовки поездных диспетчеров : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Е. В. Титов – Москва : МИИТ, 1990. – 25 с.

Малиновский, Л. Г. Классификация объектов средствами дискриминантного анализа / Л. Г. Малиновский – Москва : Наука, 1979. – 180 с.

Энслейн К. Статические методы для ЭВМ / К. Энслейн. – Москва : Наука, 1986. – 464 с.

Мандель, И. А. Кластерный анализ / И. А. Мандель – Москва: Финансы и статистика, 1988. – 215.с.

Бешелев, С. Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. – Москва : Статистика, 1974. – 160 с.

Андерсон, Т. В. Введение в многомерный статистический анализ / Т. В. Андерсон – Москва : Физматгиз, 1963. – 360 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

ВЕРНИГОРА, Р. В., & МАЛАШКИН, В. В. (2015). ОЦІНКА РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЧЕРГОВИХ ПО СТАНЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТРЕНАЖЕРІВ. Транспортні системи та технології перевезень, (10), 29–37. https://doi.org/10.15802/tstt2015/57063

Номер

Розділ

Статті