РОЗРОБКА ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУ РОБОТИ ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКУ НА ОСНОВІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2015/57062

Ключові слова:

план роботи локомотивного парку, багатокритеріальна задача про призначення, простій рухомого складу, пріоритет составів, плечі обороту бригад

Анотація

Наведена методика розрахунку плану роботи локомотивного парку на основі даних, отриманих з імітаційної моделі роботи сортувальної станції та моделі локомотивного депо, що входять до складу прогнозної моделі поїзної роботи залізничного напрямку.

Задача взаємного ув’язування локомотивів, бригад та составів у поїзди з подальшим плануванням їх відправлення вирішується, застосовуючи метод декомпозиції; при цьому задача розв’язується послідовно в два етапи: на І-му етапі призначаються бригади на локомотиви, на ІІ-му – локомотиви з бригадами призначаються для обслуговування составів, враховуючи очікування вільної нитки графіка руху.

Призначення бригад на локомотиви вирішується за допомогою класичної задачі про призначення. Призначення локомотивів з бригадами на состави являє собою більш складну задачу, ніж призначення бригад на локомотиви тож, на другому етапі розробки плану роботи локомотивного парку застосовується математичний апарат багатокритеріальної задачі про призначення. При цьому, за допомогою експертних оцінок було виділено 6 найбільш значимих критеріїв, які впливають на якість оперативного плану роботи локомотивного парку: відповідність напрямку відправлення поїздів плечам обслуговування бригад, пріоритети составів, тривалість простою локомотивів, бригад та составів, а також вартість простою рухомого складу та бригад.

В результаті розв’язку задачі може бути отримано кілька рівнозначних планів, в кожному з яких відсутні заборонені перевезення, враховуються пріоритети відправлення составів, забезпечується періодичність виконання технічного обслуговування і ремонтів локомотивів, а також дотримуються норми тривалості праці та відпочинку локомотивних бригад. Остаточне рішення по вибору плану роботи локомотивного парку приймає оперативний диспетчерський персонал.

Біографії авторів

Р. В. ВЕРНИГОРА


Л. О. ЄЛЬНІКОВА


Посилання

Вернигора, Р. В. Перспективи створення адаптивної системи оперативного керування роботою локомотивів та локомотивних бригад / Р. В. Вернигора, Л. О. Єльнікова // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4. – С. 25-29.

Некрашевич, В. И. Технология комплексного оперативного планирования работы локомотивов грузового движения в условиях автоматизации / В. И. Некрашевич, А. И. Моргунов // Вестник ВНИИЖТа. – 2005. – № 3. – С. 20-25.

Некрашевич, В. И. Технология комплексного оперативного планирования работы локомотивных бригад грузового движения в условиях автоматизации / В. И. Некрашевич // Вестник ВНИИЖТа. – 2007. – № 1. – С. 28-35.

Ковалев, Н. В. Твердый график движения поездов – основа коренного улучшения организации работы локомотивных бригад / Н. В. Ковалев, В. Л. Сальченко // Вестник ВНИИЖТа. – 2008. – № 1. – С. 38-42.

Жуковицький, І. В. Створення нових можливостей АСК ВП УЗ із підтримки оперативного планування призначення локомотивів до складу вантажних поїздів / І. В. Жуковицький, А. Б. Устенко, О. Л. Зіненко // Інформ.-кер. сист. на залізн. транспорті. – 2011. – № 5. – С. 51-56.

Вернигора, Р. В. Структура та принципи функціонування прогнозної моделі роботи залізничного напрямку / Р. В. Вернигора, Л. О. Єльнікова // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 9. – С. 16-22.

Вернигора, Р. В. Дослідження ефективності використання нейронних мереж при прогнозуванні прибуття поїздів на технічні станції / Р. В. Вернигора, Л. О. Єльнікова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 3/3 (75). – С. 23-27.

Таха, Хэмди А. Введение в исследование операций. 6-е издание / Хэмди А. Таха – Москва : Издательский дом «Вильямс», 2001. – 912 с.

Никонов, О. Я. Математические методы решения многокритериальной задачи о назначениях / О. Я. Никонов, О. А. Подоляка, А. Н. Подоляка, Е. В. Скакалина // Вестник ХНАДУ. – 2011. – № 55. – С. 103-112.

Чибісов, Ю. В. Застосування методів багатокритеріальної оптимізації для вирішення задачі розподілу вагонів по вантажним фронтам / Ю. В. Чибісов, Ю. С. Шульга // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 65-72.

##submission.downloads##

Як цитувати

ВЕРНИГОРА, Р. В., & ЄЛЬНІКОВА, Л. О. (2015). РОЗРОБКА ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУ РОБОТИ ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКУ НА ОСНОВІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ. Транспортні системи та технології перевезень, (10), 23–28. https://doi.org/10.15802/tstt2015/57062

Номер

Розділ

Статті