АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХУ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ ЗА РОЗКЛАДОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2015/57057

Ключові слова:

резерв часу, розклад, відмова, графік руху поїздів, запізнення поїзда

Анотація

Мета. Метою дослідження є вивчення затримок поїздів по маршруту їх слідування. Результати цих досліджень дозволять раціонально розподіляти резерви часу при складанні графіків руху поїздів. Методика. В якості методів дослідження використані методи математичної статистики, зокрема визначення залежностей затримок поїздів. Результати. На підставі виконаних досліджень вивчені затримки поїздів по маршруту їх слідування. Результати цих досліджень дозволять раціонально розподіляти резерви часу при складанні графіків руху поїздів, удосконалити методи розробки графіків обороту составів поїздів, що забезпечують перевезення вантажів за розкладом. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні методів визначення затримок поїздів, а також у встановленні резервів часу які необхідно закладати в маршрут прямування вантажних поїздів, які слідують за розкладом. Практична значимість.Практична значимість виконаних досліджень полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані для техніко-економічних розрахунків ефективності переходу промислових підприємств на обслуговування їх за розкладом, а також при розробці графіків руху на початкових етапах опробування технології

Біографія автора

В. О. БАЛАНОВ


Посилання

Бородин, А. Ф. О ходе работы «Переход на новую технологию управления движением поездов по расписанию на опытных полигонах» в рамках приоритетного направления «Разработка технологии эксплуатационной деятельности холдинга «РЖД», обеспечивающей достижение целевых экономических параметров на базе процессных моделей» / А. Ф. Бородин // Бюллетень Объединенного ученого совета ОАО «РЖД». – 2011. – № 6. – С. 3-21.

Грунтов, П. С. Эксплуатационная надежность станций / П. С. Грунтов. – Москва : Транспорт. – 1986. – 247 с.

Ивницкий, В. А. Оперативный анализ работы и нормирование простоев на станции с использованием имитационного моделирования / В. А. Ивницкий, А. Г. Миркин // Вестник ВНИИЖТа. – 1990. − № 7. – С. 7−10.

Козаченко, Д. М. Исследование потребности в вагонном парке для обеспечения перевозок массовых грузов по расписанию / Д. М. Козаченко // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. – 2013. – № 35. – С. 11-16.

Козаченко, Д. Н. Резервы времени при организации движения грузовых поездов по расписанию / Д. Н. Козаченко, Н. И. Березовый, В. О. Баланов, В. В. Журавель // Наука та прогрес транспорту. – 2015. – № 2 (56). – С. 105-115.

Козаченко, Д. М. Дослідження параметрів потоків поїздів на залізничних напрямках / Д. М. Козаченко, Г. Я. Мозолевич // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 5 (45). – С. 17-21.

Малахова, О. А. Визначення величини простою составів в очікуванні відправлення на сортувальних станціях / О. А. Малахова, О. В. Тищенко // Нові рішення в сучасних технологіях : Вестник НТУ «ХПИ». – 2011. – № 58. – С. 99-102.

Суюнбаев, Ш. М. Оперативное планирование эксплуатационной работы в условиях организации движения грузовых поездов по твердому графику / Ш. М. Суюнбаев // Известия Петербургского университета путей сообщения. – Санкт-Петербург : ПГУПС, 2010. – Вып. 3. – С. 15-24.

Цуцков, Д. В. Выбор оптимальных технологических параметров организации перевозочного процесса с использованием твердых ниток графика / Д. В. Цуцков // Труды ВНИИАС. – Москва, – 2005. – № 3. – С. 43-49.

Шапкин, И. Н. Технология обеспечения полновесности и полносоставности поездов, отправляемых по твердым ниткам графика / И. Н. Шапкин, Е. М. Кожанов // Вестник ВНИИЖТ. – Москва, 2005. – № 4. – С. 23-28.

Правила перевезень вантажів залізничним транспортом України. – Київ, 2013. – 162 с.

Schittenhelm, B. Planning with Timetable Supplements in Railway Timetables Proc. From the Annual Transport Conference at Aalborg University. 2011. P. 47– 61.

##submission.downloads##

Як цитувати

БАЛАНОВ, В. О. (2015). АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХУ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ ЗА РОЗКЛАДОМ. Транспортні системи та технології перевезень, (10), 5–9. https://doi.org/10.15802/tstt2015/57057

Номер

Розділ

Статті