УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДУ ДО РОЗРАХУНКУ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ВАГОНОПОТОКІВ У СИСТЕМІ «СОРТУВАЛЬНА СТАНЦІЯ – ВАНТАЖНА СТАНЦІЯ – РАЙОННІ ПАРКИ ПОРТУ»

Г. І. ШЕЛЕХАНЬ

Анотація


Мета. Метою статті є підвищення ефективності процесу обробки вагонопотоків у системі «Сортувальна станція – вантажна станція – районні парки порту» шляхом удосконалення наукового підходу до розрахунку його раціональних параметрів. Методика. Для визначення раціональних параметрів процесу обробки вагонопотоків у системі визначено заходи з підвищення ефективності технології обробки вагонопотоків, що будуть застосовані у системі. Для отримання результатів їх впровадження створено математичну модель, яка відображає величину ефективності цих заходів. У якості критерію оптимальності прийнято мінімум долі експлуатаційних витрат на обробку вагонопотоків у системі. Керуючими параметрами є обсяги вагонопотоків з пріоритетною і звичайною обробкою, кількість груп вагонів, що подаються у районні парки порту, та кількість вагонів у кожній такій подачі. Обмеження на керуючі параметри визначили область допустимих рішень у вигляді системи лінійних нерівностей. Результати. Запропоновано технологію перерозподілу вагонопотоку між сортувальною та припортовою вантажною станцією на основі пріоритетності обслуговування вагонів призначенням у морські порти. Сформовано математичну модель щодо визначення її раціональних параметрів. Наукова новизна. Вперше запропоновано науковий підхід до розрахунку раціональних параметрів процесу обробки вагонопотоків у системі «Сортувальна станція – вантажна станція – районні парки порту», що базується на мінімізації долі експлуатаційних витрат на обробку вказаних потоків за рахунок застосування пріоритетності їх обслуговування з моменту закінчення розпуску составів на сортувальній станції до моменту подачі груп вагонів у районні парки портів. Практичне значення. Перерозподіл роботи з обробки вагонопотоків призначенням у морські порти дозволяє скоротити тривалість знаходження вагонів на припортовій вантажній станції за рахунок виключення необхідності повторної їх переробки, скоротити непродуктивний час в очікуванні виконання технологічних операцій, зменшити тривалість виконання тих технологічних операцій на вантажній станції, які залежать від числа та порядку постановки вагонів у составі.


Ключові слова


технологія роботи; пріоритетність обробки; групи вагонів; розформування составів

Повний текст:

PDF

Посилання


Акулиничев, В. М. Организация вагонопотоков [Текст] / В. М. Акулиничев. – Москва : Транспорт, 1979. – 224 с.

Антонов, А. В. Системный анализ. [Текст] : уч. для вузов / А. В. Антонов. – Моска: Высша школа, 2004. − 454 с.

Бернгард, К. А. Групповые поезда (Вопросы организации вагонопотоков) [Текст] / К. А. Бернгард // Труды ВНИИЖТа. – Москва : Трансжелдориздат, 1953. – Вып. 76. – 168 с.

Дегтярев, Ю. И. Системный анализ и исследование операцийСистемный анализ и исследование операций [Текст] : Уч. для вузов по спец. АСОИУ / Ю. И. Дегтярев. – Москва: Высшая школа, 1996. – 335 с.

Інструктивні вказівки з організації вагонопотоків на залізницях України [Текст] : затв. : Наказ Укрзалізниці 29.12.2004 р. № 1028-ЦЗ. – Київ: ТОВ «Швидкий рух», 2005. – 100 с.

Сотников, Е. А. Методика расчета организации вагонопотоков [Текст] / Е. А. Сотников, Д. Ю. Левин, А. В. Кутыркин, В. И. Васильев // Железнодорожный транспорт, 1982. – № 4. – С. 13-17.

Публікація документів Державної Служби Статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/ publ1_u.html.

Совершенствование организации вагонопотоков на железных дорогах [Текст] / под ред. Е. А. Сотникова. // Тр. ЦНИИ.– Москва: Транспорт, 1982. – Вып. 561. – 238 с.

Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року [Електронний ресурс] : Розп. Каб. Мін. України 11.07.2013 р. № 548. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.
DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2015/49357

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.