ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГРАВІТАЦІЙНО-ПРИЦІЛЬНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ВІДЧЕПІВ

О. М. ОГАР, К. В. ТАРАТУШКА

Анотація


Мета. Метою роботи є обґрунтування доцільності застосування технології гравітаційно-прицільного гальмування відчепів на залізницях України. Методика. Для можливості реалізації технології гравітаційно-прицільного гальмування відчепів запропоновано сортувальний пристрій зі спеціальною конструкцією плану і профілю. Обґрунтування доцільності застосування вказаної технології базується на використанні методів імітаційного моделювання, аналізі отриманих результатів розрахунку показників процесу скочування розрахункових бігунів та порівнянні сортувальних пристроїв традиційної і нової конструкції з позиції необхідності застосування на них окремих засобів, пристроїв і систем, що є елементами технічного оснащення. Результати. Доведено можливість застосування технології гравітаційно-прицільного гальмування відчепів на основі результатів імітаційного моделювання скочування розрахункових бігунів. Виявлено основні переваги вказаної технології з позиції забезпечення безпеки і ефективності процесу розформування составів. Наукова новизна. Вперше запропоновано технологію гравітаційно-прицільного гальмування відчепів, реалізація якої можлива шляхом застосування сортувального пристрою зі спеціальною конструкцією поздовжнього профілю і плану горловини. На відмінність від відомих підходів щодо підвищення ефективності процесу розформування составів даний підхід суттєво спрощує технологію регулювання швидкості скочування відчепів, вимагає автоматизації їх гальмування тільки на парковій гальмовій позиції та дозволяє зменшити вплив «людського» фактору і параметрів, що мають стохастичну природу, на показники сортувального процесу. Практичне значення. Сортувальний пристрій з гравітаційно-прицільним гальмуванням відчепів може використовуватись в будь-яких умовах експлуатації для підвищення ефективності та безпеки процесу розформування составів.


Ключові слова


сортувальний пристрій; гравітаційно-прицільне гальмування відчепів; поздовжній профіль; план горловини; розформування составів; ефективність процесу

Повний текст:

PDF

Посилання


Совершенствование конструкции и технологии работы сортировочных комплексов железнодорожных станций [Текст] : монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, А. И. Колесник, А. С. Дорош, Е. Б. Демченко. – Днепропетровск: Изд-во Маковецкий, 2012. – 236 с.

Бобровский, В. И. Совершенствование конструкции плана путевого развития горочных горловин [Текст] / В. И. Бобровский, А. И. Колесник, А. С. Дорош // Транспортні системи та технології перевезень : Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2011. – С. 27-33.

Розсоха, О. В. Підвищення ефективності функціонування сортувальних гірок шляхом удосконалення структур їх горловин [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Розсоха Олександр Володимирович; Укр. держ. акад. залізничноготранспорту – Харків, 2010. – 272 с.

Колесник, А. И. Совершенствование методов определения продольного профиля сортировочных горок / А. И. Колесник // Бюллетень научных работ Брянского филиала МИИТ. – Вып. 3, 2013. – С. 17-21.

Бобровский, В. И. Определение рациональной конструкции продольного профиля сортировочной горки / В. И. Бобровский, А. И. Колесник // Транспортні системи та технології перевезень : Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2012. – Вип. 4 – С. 19-24.

Бессоненко, С. А. Расчет уклонов продольного профиля спускной части сортировочной горки по вероятностным показателям [Текст] / С. А. Бессоненко // Совершенствование эксплуатационной работы железных дорог : сб. науч. трудов. – Новосибирск, 2007. – С. 116-129.

Бессоненко, С. А. Оптимизация основных параметров сортировочной горки [Текст] / С. А. Бессоненко // Совершенствование эксплуатационной работы железных дорог : сб. науч. трудов. – Новосибирск, 2008. – С. 4-25.

Шейкин, В. П. Эксплуатация механизированных сортировочных горок [Текст] / В. П. Шейкин. – Москва: Транспорт, 1992. – 240 с.

Кобзев, В. А. Перспективные устройства регулирования скорости отцепов для сортировочных горок большой и малой мощности [Текст] / В. А. Кобзев // Ж.-д. транспорт. Сер. «Сигнализация и связь». ЭИ. – ЦНИИТЭИ, 2003. – Вып. 3. – С. 10-41.

Кобзев, В. А. Состояние и перспективы развития тормозной горочной техники [Текст] / В. А. Кобзев // Автоматика, связь, информатика. – 2004. – № 11. – С. 2 – 5.

Разработка адаптивной автоматической системы управления работой сортировочной горки [Текст] / Е. Н. Лебединская, Н. Н. Новгородов, Л. В. Пальчик и др. // Вестник ВНИИЖТ. – 1999. – № 3. – С. 32 – 34.

Шелухин, В. И. Универсальный модуль управления тормозными позициями [Текст] / В. И. Шелухин, И Н. Малышев // Автоматика, связь, информатика. – 2000. – № 5. – С. 12 – 14.

Жуковицкий, И. В. Управление замедлителями тормозной позиции сортировочной горки. Часть 1. Модель системы [Текст] / И. В. Жуковицкий, Г. И. Загарий, Н. И. Луханин // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 2000. – № 5. – С. 10-15.

Жуковицкий, И. В. Управление замедлителями тормозной позиции сортировочной горки. Часть 2. Модель системы [Текст] / И. В. Жуковицкий // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 2002. – № 4. – С. 17-20.

Шабельников, А. Н. Разработка теории и методов автоматизации управления сложными процессами на сортировочной станции [Текст] : дисс. ... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Шабельников Александр Николаевич; Рос. гос. открытый техн. ун-т. – Москва, 2005. – 344 с.

Бобровский, В. И. Многошаговый двухэтапный метод оптимизации режимов роспуска составов на горках [Текст] / В. И. Бобровский // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 2004. – № 2. – С. 8 – 14.

Козаченко, Д. М. Исследование прицельного регулирования скорости скатывания отцепов в условиях неопределенности информации об их ходовых свойствах / Д. М. Козаченко, Р. Г. Коробьева, О. И. Таранец // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 6/3(42). – С. 45-50.

Оптимизация режимов торможения отцепов на сортировочных горках [Текст] : монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Н. П. Божко и др. – Днепропетровск : Изд-во Маковецкий, 2010. – 260 с.

Бессоненко, С. А. Режимы торможения отцепов на тормозных позициях [Текст] / С. А. Бессоненко // Совершенствование эксплуатационной работы железных дорог : сб. науч. трудов. – Новосибирск, 2007. – С. 129 – 144.
DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2015/49354

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.