DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2015/49353

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСУ РУХУ ПОЇЗДІВ НА НАПРЯМКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗНАМ'ЯНКА – ОДЕСА

Н. А. ЛОГВИНОВА

Анотація


Метою дослідження є вдосконалення прогнозу підведення експортних вантажів до портів Одеського регіону на основі дослідження та оцінки технологічних параметрів, які впливають на час знаходження вантажопотоку на транспортному напрямку. Методами дослідження прийняті методи теорії масового обслуговування, методи аналітичного розрахунку, статистики, факторного аналізу. Результатом дослідження є визначення величини відхилення прогнозного часу доставки вантажів від технологічного часу доставки вантажів по залізничному напрямку Знам’янка – Одеса. Фактичний час перебування експортних вантажопотоків на залізничному напрямку в даний час значно перевищує технологічний. Виявлено, що найбільші частки понаднормативних простоїв припадають на ділянки і попутні технічні станції, відповідно 45 % і 30 % від загальної кількості наднормативних простоїв. Удосконалення прогнозу підведення експортних вантажів до портів може бути досягнуто шляхом визначення величини наднормативного простою в підсистемах «ділянки» та «попутні технічні станції». Наукова новизна полягає в досліджено процес просування вантажопотоків по ділянках залізничного напрямку при різному технічному оснащенні лінії, засобах СЦБ та зв’язку, встановленої ходової швидкості, розмірах пасажирського руху і значенні коефіцієнта заповнення пропускної спроможності.


Ключові слова


пропускна здатність; залізничний напрям; розміри руху поїздів; прогнозування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Інструкція з розрахунку наявної пропускної спроможності залізниць України ЦД-0036 [Текст]: затв. : Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України 23.11.2002 р. № 1026. – Київ: Мін-во трансп. та зв’язку України, 2002. – 376 с.

Галабурда, В. Г. Единая транспортная система [Текст] / В. Г. Галабурда, В. А. Персианов, А. А. Тимошин Н. А. Троицкая С. В. Милославская; под ред. В. Г. Галабурды. – Москва : Транспорт, 1996. – 295 с.

Правдин, Н. В. Взаимодействие различных видов транспорта в узлах [Текст] / Н. В. Правдин, В. Я. Негрей. – Минск : Высшая школа, 1983. – 247 с.

Кужель, А. Л. Роль графика движения поездов в рыночных условиях [Текст]/ А. Л. Кужель, И. Н. Шапкин, Е. М. Кожанов // Железнодорожный транспорт, – 2007. – № 7. – С. 33-36.

Шапкин, И. Н. Организация железнодорожных перевозок на основе дискретных методов управления и твёрдого графика движения поездов [Текст] / И. Н. Шапкин // Транспорт. Наука, техника, управление: научный информационный сборник, –Москва : ВИНИТИ, 2008. – С. 2-8.

Вернигора, Р. В. Аналіз залізничної інфраструктури з паралельними ходами напрямку Знам’янка – Одеса [Текст] / Р. В. Вернигора, О. Ю. Папахов, Н. О. Логвінова // Наука та прогрес транспорту : Вісник Діпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2012. – Вип. 42. – С. 74-80.

Логвінова, Н. О. Моделювання роботи залізничної інфраструктури з паралельними ходами [Текст] / Н. О. Логвінова, Р. В. Вернигора, О. Ю. Папахов, // Науковий Вісник НГУ. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – Вип. 3. – С. 93-102.

Папахов О. Ю. Обґрунтування руху поїздів на напрямках за погодженими розкладами [Текст] / О. Ю. Папахов, Н. О. Логвінова // Електрифікація транспорту. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2014. – Вип. 8. – С. 110-116.

Козаченко, Д. М. Дослідження параметрів вагонопотоків, що розформовуються на сортувальних гірках [Текст] / Д. М. Козаченко, М. І. Березовий, Т. В. Болвановська // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2012. – № 4. – С. 44-48.

Benjamin, D. Real–time estimation of distributed parameters systems: Application to traffic monitoring [Электронный ресурс]/ D. Benjamin. Режим доступа: http://pems.eecs.berkeley.edu/ University of California, Berkeley. 2010

Lebacque, J. Intersection modeling, application to macroscopic network traffic flow models and traffic management. [Текст] / J. Lebacque // In Traffic and Granular Flow 2003. – P. 261–278. Springer Berlin Heidelberg, 2005.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.