ВПРОВАДЖЕННЯ БІМОДАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ

Р. Г. КОРОБЙОВА, Р. Ш. РУСТАМОВ, С. В. ГРЕВЦОВ

Анотація


В останні роки Україна стала одним із лідерів з експорту зерна. У зв'язку з цим актуальною для, економіки України, є розробка нових ефективних логістичних технологій перевезень зерна. Одним з напрямків перевезень зернових вантажів, який розвивається, є їх контейнеризація. З метою скорочення витрат на вантажно-розвантажувальні роботи при перевезенні контейнерів в США активно використовуються бімодальні технології перевезень, які конкурентоспроможні на відстанях 200-500 км, а їх використання дозволяє зменшити собівартість перевезень на 10-15 %. Метою статті є аналіз ефективності використання бімодальних технологій для зернових вантажів в Україні. У статті наведено порівняння вартості перевезення вантажів автомобільним і залізничним транспортом. Аналіз ефективності формування відправницьких маршрутів з перевезеннями зерна вагонними відправками у вагонах власності залізниць показав, що маршрутизація перевезень є ефективною при наявності рухомого складу та інфраструктури для формування маршрутів. У статті розглянута технологія формування маршрутів із бімодальних платформ з контейнерами на майданчиках в безпосередній близькості від зерносховищ виробників. Використання бімодальних технологій на основних контейнерних маршрутах транспортного ринку для перевезення зернових вантажів призведе до зменшення транспортних витрат, а отже і підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку.

Ключові слова


транспортний ринок; зернові вантажі; бімодальне перевезення; логістичні технології

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


United States Department of Agriculture, Transportation of U.S. Grains A Modal Share Analysis, 1978-2004, USDA Agricultural Marketing Services, October 2006, Tables 3, 4 and 5.

Marketing, U. S. Grain and Oilseed by Container [Virtual Resource] / Mode of access – www.ugpti.org/pubs/pdf/DP272.pdf

Соколов, А. Перспективы экспорта зерновых в контейнерах [Электронный ресурс] / А. Соколов // Порты Украины, 2010. – № 09. – Режим доступа – http://portsukraine.com/node/1568

Козаченко, Д. М. Напрямки підвищення ефективності перевезень зернових вантажів залізничним транспортом [Текст] / Д. М. Козаченко, Р. Ш. Рустамов, Х. В. Матвієнко. // Транспортні системи та технології перевезень : Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2013. – Вип. 6. – С. 56-60.

Пшінько, О. М. Можливості впровадження бімодальних технологій перевезень контейнерів на транспортному ринку України [Текст] / О. М. Пшінько, С. В. Мямлін, Р. Г. Коробйова та ін. // Залізничний транспорт України. – 2009. – № 5. – С.20-22.

Дэльз, С. В. Развитие транспортно-логистической системы экспортной перевозки зерна [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.01 / Дэльз Сергей Валерьевич. – Москва: МИИТ, 2012. – 24 с.

Terminal anywhere solutiоn [Virtual Resource] / Mode of access: www.railrunner.com

Мямлин, С. В. Проблемы и перспективы перевозки зерновых грузов железнодорожным транспортом в Украине [Текст] / С. В. Мямлин, Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора // Залізничний транспорт України. – 2013. – № 2(99). – С. 32-34.
DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2015/49351

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.