DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2015/49350

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ОПИСУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Д. Н. КОЗАЧЕНКО, Н. И. БЕРЕЗОВЫЙ, Н. М. САННИЦКИЙ

Анотація


Мета. Стаття спрямована на дослідження інформаційних джерел містять опис інфраструктури залізниць України та розробку методів формального її опису відповідно до вимог Європейського Союзу. Методика. В якості моделі залізничної інфраструктури запропоновано використовувати параметричний граф. Для представлення графа в пам’яті ЕОМ використані методи реляційних баз даних. Результати. При допуску на магістральну інфраструктуру незалежних перевізників менеджер інфраструктури повинен буде у відкритому доступі надавати опис залізничної інфраструктури. Досліджено структуру технологічних документів залізниць. Запропонована вдосконалена структура технологічного процесу дирекції залізничних перевезень. Також розроблена структура бази даних, що дозволяє реалізувати інтерактивну карту інфраструктури залізниць України. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні методів опису залізничної інфраструктури для можливості організації перевезень незалежними перевізниками на магістральній залізничної мережі. Практична значимість. Практична значимість отриманих результатів полягає в тому, що представлене опис наближає опис інфраструктури українських залізниць до опису інфраструктури залізниць ЄС і дозволяє в майбутньому спростити перехід на європейську нормативну базу.

Ключові слова


залізнична інфраструктура; бази даних; технологічний процес; реформування залізниць; умови користування інфраструктурою

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. [Електронний ресурс] : завт. : Закон України 18.03.2004 р. № 1629-IV.– Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/162915.

Козаченко, Д. Н. Проблемы использования частных локомотивов для выполнения перевозок на магистральном железнодорожном транспорте [Текст] / Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый // Транспортні системи та технології перевезень : Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – № 3. – С. 40-46.

Пшінько, О. М. Дослідження вимог Європейського Союзу щодо опису залізничної інфраструктури [Текст] / О. М. Пшінько, С. В. Мямлін, Д. М. Козаченко, В. С. Алейник, І. І. Тревогін // Українські залізниці. – 2015. – № 5-6(23-24). – С. 40-45.

Про розподілення пропускної спроможності залізничної інфраструктури та стягнення зборів за користування залізничною інфраструктурою. [Електронний ресурс] : Директива 2001/14/ЄС 26.02.2001 року. – Режим доступу : http://www.minjust. gov.ua/file/32884.

Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 Establishing a single European railway area: станом на 14. гру. 12. Official Journal of the European Union [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0032:0077:EN:PDF.

Про оперативну сумісність залізничних систем у межах Співтовариства [Електронний ресурс] : Директива 2008/57/ЄС 17.06.2008 року. Переклад на українську. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/file/33403.

Register of Infrastructure: Final Report [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/IU-Recommendation on specification of RINF-Final Report.pdf.

Тарифное руководство № 4 железных дорог Украины [Текст] – Киев: Логос, 2001. – 403 с.

Вохминцев, С. В. Концепция информационного обеспечения железнодорожного транспорта [Текст] / С. В. Вохминцев, Р. В. Семчук, А. Ю. Гуль // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті . – 2011. – № 4. – С. 129-133.

Скалозуб, В. В. Интеллектуальные транспортные системы железнодорожного транспорта (основы инновационных технологий) [Текст] : пособие / В. В. Скалозуб, В. П. Соловьев, И. В. Жуковицкий, К. В. Гончаров. – Днепропетровск: ДНУЗТ, 2013. – 207 с.

Линник, Г. О. Шляхи удосконалення системи управління станом штучних споруд на залізницях України [Текст] / Г. О. Линник, В. І. Соломка // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2012. – Вип. 3. – С. 106-110.

Верлан, А. И. Совершенствование методов технико-экономической оценки эффективности перевозки грузов отправительскими маршрутами [Текст] / А. И. Верлан, Е. П. Пинчук, И. Л. Журавель // Транспортні системи та технології перевезень : Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2012. – № 4 – С. 10-14.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.