DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2015/49349

СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГНОЗНОЇ МОДЕЛІ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО НАПРЯМКУ

Р. В. ВЕРНИГОРА, Л. О. ЄЛЬНІКОВА

Анотація


Функціонування адаптивної автоматизованої системи оперативного керування роботою локомотивного парку повинне базуватися на точному оперативному прогнозі поїзної роботи залізничного напрямку. З цією метою необхідно створити прогнозну модель поїзної роботи напрямку, основними задачами якої є розрахунок моментів готовності поїздів різних категорій до відправлення на технічних станціях, а також розрахунок моментів готовності локомотивів та бригад до відправлення з поїздами.

Прогнозна модель поїзної роботи залізничного напрямку включає блок формування вхідної інформації (формування інформації про поїзд, локомотив, бригаду), модуль прогнозу прибуття поїздів (розрахунок прогнозного часу прибуття поїздів), модулі прогнозування роботи локомотивів (розрахунок прогнозного часу готовності локомотивів) та бригад (розрахунок прогнозного часу готовності локомотивних бригад), а також функціональну модель станції (розрахунок прогнозного часу готовності поїздів до відправлення) та модель локомотивного депо (розрахунок прогнозного часу готовності локомотивів та бригад до відправлення з поїздами).

Розробка плану роботи локомотивів та бригад за допомогою адаптивної моделі може бути розглянута як розв’язок оптимізаційної задачі прикріплення локомотивів та бригад до поїздів. В якості критерію оптимальності найбільш доцільно обрати сукупні експлуатаційні витрати, пов’язані з простоями вагонів (вагоно-години), локомотивів (локомотиво-години) та локомотивних бригад (бригадо-години) на технічних станціях в очікувані відправлення. Оптимальний варіант оперативного плану роботи локомотивного парку на залізничному напрямку визначається по мінімуму експлуатаційних витрат, пов’язаних з непродуктивними простоями на технічних станціях.

Ключові слова


прогноз; прогнозна модель; модуль прибуття поїздів; модель станції; модель локомотивного депо

Повний текст:

PDF

Посилання


Жуковицький, І. В. Проблеми та перспективи інформатизації в локомотивному господарстві УЗ [Текст] / І. В. Жуковицький, О. Л. Зіненко, А. Б. Устенко // Локомотив-информ. – 2008. – № 10. – С. 4-6.

Жуковицький, І. В. Проблеми та перспективи автоматизації управління локомотивним господарством УЗ [Текст] / І. В. Жуковицький, А. Б. Устенко, О. Л. Зіненко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2009. – № 2. – С. 38-42.

Стужук, А. А. Експлуатація автоматизованої системи управління локомотивним парком і локомотивними бригадами [Текст] / А. А. Стужук, В. С. Коновалов // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – 2010. – Вип. 114. – С. 27-29.

Дементієнко, Р. В. Автоматизована система керування і контролю за тяговим рухомим складом залізничного транспорту із застосуванням навігаційних систем [Текст] / Р. В. Дементієнко // Зб. наук. праць Укр. держ. академії залізн. тр-ту. – 2010. – Вип. 118. – С. 157-162.

Мартиросян, С. Р. Формування моделі визначення раціональних варіантів пропуску поїздів по дільниці [Текст] / С. Р. Мартиросян, О. В. Лаврухін // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 4/3(52). – С. 35-37.

Вохминцев, С. В. Концепция информационного обеспечения железнодорожного транспорта [Текст] / С. В. Вохминцев, Р. В. Семчук, А. Ю. Гуль // Інформаційно-керуючи системи на залізничному транспорті. – 2011. – № 5. – С. 27-31.

Білоус, Ю. А. Результати роботи локомотивного господарства в 2012 році [Текст] / Ю. А. Білоус // Локомотив-информ. – 2013. – № 04. – С. 27-31.

Shoab, Mohd. Development and implementation of web service for logging and retrieving real time train location information [Електрон. ресурс] / Mohd Shoab, Kamal Jain, M Shashi // international journal of soft computing & engineering. 2013. – 2(6). – P. 409-412. Режим доступу: https://doaj.org/article/39f63df896784

a5a905429af48499301

PTC making slow progress [Текст] // Railway gazettee international. – April, 2013. – P. 38-42

Єльнікова, Л. О. Дослідження тривалості руху вантажних поїздів між технічними станціями залізничного напрямку [Текст] /Л. О. Єльнікова // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2014. – Вип. 8. – С. 35-39.

Вернигора, Р. В. Можливості використання штучних нейронних мереж при прогнозуванні поїзної роботи залізничних нарямків [Текст] / Р. В. Вернигора, Л. О. Єльнікова // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2014. – Вип. 7. – С. 15-19.

Sun, Y. A PSOGRNN model for railway freight volume prediction [Електрон. ресурс] / Y. Sun, M. Lang, D. Wang, L. Liu // Journal of Industrial Engineering and Management. – 2014 – 7(2). – P. 413-433. Режим доступа: http://dx.doi.org/10.3926/jiem.1007

Лаврухин, А. В. Формирование интеллектуальной модели функционирования железнодорожной станции при выполнении поездной работы [Текст] / А. В. Лаврухин // Наука та прогрес транспорту : вісник Дніпропетр. нац. ун-ту заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2015. – № 1 (55). – C.43-53.

Вернигора, Р. В. Дослідження процесів составоутворення на сортувальних станціях методами імітаційного моделювання [Текст] / Р. В. Вернигора, О. В. Пугач // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 6/4. – С. 52-55.

Особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників залізничного транспорту, робота яких безпосередньо пов’язана із забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговуванням пасажирів [Текст] : затв. : Наказ Укрзалізниці 10.03.1994 р. № 40-Ц.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.