ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ТРИВАЛОСТІ ФОРМУВАННЯ БАГАТОГРУПНИХ СОСТАВІВ

Автор(и)

  • И. Я. СКОВРОН Каф. «Станции и узлыи», Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Україна https://orcid.org/0000-0003-0697-2698

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2014/38102

Ключові слова:

багатогрупний состав, маневровий напіврейс, швидкість руху маневрового составу

Анотація

У сучасних умовах роботи залізничного транспорту досить важливим є вибір раціональної технології формування составів. Ця задача особливо актуальна при необхідності інтенсифікації процесу формування багатогрупних составів. Ефективність вирішення даної задачі суттєво залежить від вибору критерію оптимальності. В результаті аналізу наукових праць за вказаний критерій оптимальності процесу формування була прийнята тривалість формування составу. Використання даного критерію дозволить істотно покращити експлуатаційні показники роботи станції. Як показали дослідження, рішення поставленої задачі пов'язане з необхідністю аналізу і порівняльної оцінки значної кількості можливих схем формування. У даній статті наведена методика визначення тривалості виконання маневрових напіврейсів у процесі формування багатогрупного составу. Враховуючи великий обсяг обчислень, зазначена методика повинна забезпечувати мінімальний час розрахунку тривалості формування составу за окремою схемою з достатньою точністю. Для реалізації даної методики попередньо було встановлено взаємозв'язок між допустимою швидкістю руху маневрового составу і довжиною напіврейсу. З цією метою був виконаний аналіз швидкостемірних стрічок маневрових локомотивів і отримано залежність зазначеної швидкості від відстані переміщення маневрового составу. Як показали дослідження, такий підхід, з одного боку, забезпечить високу швидкість вибору раціональної схеми формування багатогрупного составу, а з іншого боку, – забезпечить необхідну точність отриманих оцінок. З метою практичної реалізації методики вибору раціонального варіанту технології формування составів в системі підтримки прийняття рішень оперативним диспетчерським персоналом розроблену імітаційну модель необхідно включити в АРМ ДСЦ

Посилання

Тишкин, Е. М. Метод комбинаторной сортировки вагонов – основа интенсивной технологии местной работы [Текст] / Е. М. Тишкин // Вестник ВНИИЖТ. – 1987. – № 2. – С. 16-19.

Флодр, Ф. Технология работы станций формирования поездов [Текст] / Ф. Флодр, В. Мойжиш, К. Волески. – Москва: Транспорт, 1989. – 132 с.

Бобровский, В. И. Автоматизация составления сортировочного листа при использовании комбинаторного метода сортировки вагонов [Текст] / В. И. Бобровский // Механизация и автоматизация сортировочного процесса на железнодорожных станциях: межвуз. сб. научн. тр. – Днепропетровск: ДИИТ, 1990. – С. 60-69.

Бобровский, В. И. Совершенствование технологии формирования многогруппных составов [Текст] / В. И. Бобровский, И. Я. Сковрон // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2007. – Вип. 19 – С. 88-93.

Шабалин, Н. Н. Выбор технологии формирования поездов [Текст] / Н. Н. Шабалин // Вопрос эксплуатации железных дорог. – Москва, 1959. – С. 8-22.

Абрамов, А. А. Оптимизация путевого развития местных сортировочных парков [Текст] / А. А. Абрамов, Е. Н. Кирьянова // Вопросы увеличения пропускной способности железных дорог. – Ростов-на-Дону, 1985. – С. 155-160.

Макаров, В. М. Применение ЭВМ в управлении процессом формирования многогруппных составов [Текст] / В. М. Макаров // Автоматизированные системы управления: экспресс-информ. ЦНРШТЭИ МПС. – 1988. – Вып. 2. – 20 с.

Чернов, В. Н. Автоматизация формирования многогруппных поездов в хвостовых горловинах сортировочных парков [Текст] / В. Н. Чернов // Актуальные проблемы железнодорожного транспорта. – Ростов-на-Дону, 1995. – С. 109-111.

Гусев, Ю. Н. Определение оптимальных схем формирования МНГ составов на сортировочной горке [Текст] / Ю. Н. Гусев // Интенсификация перевозок грузов на железнодорожном транспорте. – Москва, 1989. – С. 71-77.

Тишкин, Е. М. Математические основы метода комбинаторной сортировки вагонов [Текст] / Е. М. Тишкин, В. М. Макаров, А. Р. Рубинов, Е. В. Кендыс // Вестник ВНИИЖТа. – 1989. – № 8. – С. 1-8.

Григорьев, В. В. Интенсификация сортировочной работы с местными вагонопотоками при использовании вспомогательных сортировочных устройств [Текст]: Автореф. дис.... канд. техн. наук. – Москва., 1987. – 24 с.

Бобровский, В. И. Оптимизация формирования многогруппных составов [Текст] / В. И. Бобровский // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 2000. – № 6. – С. 10-14.

Архангельский, Е. В. Формирование состава многогруппного поезда (Франция) [Текст] / Е. В. Архангельский, Я. Д. Фарберов // Железнодорожный транспорт за рубежом: ЦНИИТЭИ МПС. – 1975. – № 2 (164). – С. 65-67.

Гренкевич, О. О. Сравнительная эффективность способов формирования многогруппных составов по критерию эксплуатационных расходов по маневровой работе [Текст] / О. О. Гренкевич // Сиб. гос. ун-т путей сообщ. – Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2002. – С. 179-184.

Руководство по техническому нормированию маневровой работы. – Москва: Транспорт, 1978. – 55 с.

Руководство по техническому нормированию маневровой работой на железных дорогах Украины, – Київ, 2002.

##submission.downloads##

Як цитувати

СКОВРОН, И. Я. (2015). ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ТРИВАЛОСТІ ФОРМУВАННЯ БАГАТОГРУПНИХ СОСТАВІВ. Транспортні системи та технології перевезень, (8), 134–138. https://doi.org/10.15802/tstt2014/38102

Номер

Розділ

Статті