ОБҐРУНТУВАННЯ РІВНЯ ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ КОНСТРУКЦІЇ СОРТУВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ

Автор(и)

  • В. Я. НЕГРЕЙ Первый проректор, каф. «Транспортные узлы», Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта», Білорусь https://orcid.org/0000-0001-6660-6265
  • С. А. ПОЖИДАЕВ Каф. «Транспортные узлы», Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта», Білорусь https://orcid.org/0000-0002-6929-1008
  • Е. А. ФИЛАТОВ Каф. «Транспортные узлы», Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта», Білорусь https://orcid.org/0000-0001-7710-3110

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2014/38098

Ключові слова:

сортувальна гірка, технічне оснащення сортувальних гірок, переробна спроможність, ефективність вкладення інвестицій, дисконтування

Анотація

Мета. Метою дослідження є розробка комплексного методу обґрунтування раціональних шляхів модернізації експлуатуємих і оптимізації параметрів конструкції та технічного оснащення проектуємих сортувальних пристроїв на основі адаптивних техніко-економічних розрахунків та інноваційних підходів до розвитку станційної інфраструктури залізничного транспорту. Методика. Вирішення задачі здійснюється на основі техніко-економічних розрахунків за критерієм економічної ефективності інвестицій. При цьому за кожним розробленим варіантом виконуються гіркові конструктивні розрахунки і перевіряється роботоспроможність отриманої конструкції гірки за допомогою методів імітаційного моделювання. Результати. Апробація запропонованих підходів і теоретичних положень оптимізації параметрів конструкції і технічного оснащення сортувальних гірок різних типів на об'єктах Білоруської залізниці дозволила сформувати основні напрями стратегії розвитку сортувальних комплексів Білоруської залізниці на найближчу перспективу. Запропоновані підходи дозволяють врахувати додаткові витрати, пов'язані з переробкою вагонів на немеханізованих сортувальних гірках. Всупереч сформованій думці, механізація таких сортувальних гірок може бути економічно доцільна при величині переробки менш 1 000 вагонів на добу. Наукова новизна. Запропонований інноваційний метод обґрунтування рівня технічного оснащення та оптимізації параметрів конструкції сортувальних гірок на основі техніко-економічних розрахунків відрізняється комплексністю, дозволяє врахувати взаємозв'язок конструктивних рішень і економічних показників роботи сортувальних комплексів, оптимізувати їх структуру і технічне оснащення з урахуванням дії великої кількості факторів реальних умовах функціонування залізничних станцій, що дає можливість показати ефективність і розширити область застосування технічних засобів механізації і автоматизації сортувальних процесів, у деяких випадках навіть при обсязі переробки менш 1 000 вагонів на добу і, отже, значно підвищити безпеку перевізного процесу. Це дозволяє реалізувати в інфраструктурних проектах більш дорогі, але прогресивні технічні рішення. Практична значимість. Використання результатів дослідження дозволяє значно підвищити адекватність оцінки економічної ефективності вкладення інвестицій у розвиток сортувальних комплексів, знизити собівартість переробки вагонів на гірках, обґрунтувати найбільш прогресивні і безпечні проектні рішення. У перспективі такий підхід застосуємо і до вирішення задачі концентрації сортувальної роботи на полігоні залізниці.

Посилання

Контактно-усталостные повреждения колес грузовых вагонов [Текст]: монография / Б. М. Асташкевич, И. Н. Воронин, Л. А. Вуколов [и др.]; Под ред. С. М. Захарова. – Москва: Интекст, 2004. – 160 с.

Муха, Ю. А. Пособие по применению правил и норм проектирования сортировочных устройств [Текст] / Муха Ю. А. [и др.]. – Москва: Транспорт, 1994. – 220 с.

Бобровский, В. И. Оптимизация режимов торможения отцепов на сортировочных горках [Текст] / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Н. П. Божко [и др.]. – Днепропетровск: Изд-во Маковецкий, 2012. – 236 с.

Козаченко, Д. М. Дослідження допустимих режимів гальмування відчепів на сортувальних гірках [Текст] / Д. М. Козаченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2013. – № 4/3(64). – С. 25-28.

Козаченко, Д. Н. Исследование условий интервального регулирования скорости скатывания отцепов на автоматизированных горках [Текст] / Д. Н. Козаченко // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 34. – С. 46-50.

Анализ конструкций эксплуатируемых сортировочных горок станций Орша-Центральная, Волковыск и Лида Белорусской железной дороги и разработка рекомендаций по совершенствованию их параметров и повышению безопасности роспуска составов [Текст]: Отчет о НИР: 4401 / Белорус. гос. ун-т трансп.; рук. В. Я. Негрей; исполн.: С. А. Пожидаев, Е. А. Филатов [и др.]. – Гомель, 2007. – 302 с. – № ГР 20065000.

Анализ конструкции сортировочной горки станции Лунинец Белорусской железной дороги и разработка технико-экономического обоснования необходимости реконструкции [Текст]: Отчет о НИР: 1068 (5535) / Белорус. гос. ун-т трансп.; рук. С. А. Пожидаев исполн.: Е. А. Филатов [и др.]. – Гомель, 2009. – 131 с. – № ГР 20082017.

Обоснование параметров конструкции и технического оснащения сортировочной горки станции Кричев Белорусской железной дороги [Текст]: Отчет о НИР: 1491 (6559) / Белорус. гос. ун-т трансп.; рук. С. А. Пожидаев, исполн.: В. А. Подкопаев, Е. А. Филатов [и др.]. – Гомель, 2010. – 165 с.

Обследование конструкции и технического оснащения сортировочной горки станции Жлобин с оптимизацией её параметров [Текст]: Отчет о НИР: 3090 (7266) / Белорус. гос. ун-т трансп.; рук. С. А. Пожидаев, исполн.: Е. А. Филатов [и др.]. – Гомель, 2011. – 161 с.

Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах колей 1520 мм. [Текст]. – Москва: Техноинформ, 2003. – 169 с.

Оценка эффективности инвестиций и конкурентноспособности транспортно-логистической системы: учеб.-метод. пособие / И. А. Еловой, И. А. Лебедева. – Гомель: БелГУТ, 2009. – 99 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

НЕГРЕЙ, В. Я., ПОЖИДАЕВ, С. А., & ФИЛАТОВ, Е. А. (2015). ОБҐРУНТУВАННЯ РІВНЯ ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ КОНСТРУКЦІЇ СОРТУВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ. Транспортні системи та технології перевезень, (8), 110–119. https://doi.org/10.15802/tstt2014/38098

Номер

Розділ

Статті