ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЇЗДОПОТОКАМИ З РОЗПОДІЛЕНИМ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ

Автор(и)

  • О. В. ЛАВРУХІН Каф. «Управління вантажною і комерційною роботою», Український державний університет залізничного транспорту, https://orcid.org/0000-0003-1302-4960

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2014/38095

Ключові слова:

оперативний персонал, синергетичний ефект, автоматизоване робоче місце, інтелектуальна система управління, експлуатаційна робота, поїздопотоки

Анотація

Мета. Метою даної наукової роботи є формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління поїздопотоками з розподіленим штучним інтелектом. Це в свою чергу дозволить оперативним працівникам залізниць України найбільш ефективно використовувати техніко-технологічні засоби транспорту. При цьому необхідною умовою реалізації поставленого науково-практичного завдання є використання основних принципів системного підходу для досягнення синергетичного ефекту в галузі  вантажних перевезень. Методика. Основою реалізації поставленої мети є формування комплексної інтелектуальної системи управління інфраструктурою залізниць України в галузі формування та просування вагоно- та поїздопотоків. В свою чергу в основу зазначеної системи покладено використання сучасних потужних технологій роботи транспорту та математичних методів, які дозволяють адекватно описати дії оперативного персоналу на глобальному рівні при врахуванні всіх можливих варіантів розвитку подій в умовах невизначеності. Результати. Сформовано структуру взаємодії різних автоматизованих робочих місць (АРМ) в умовах реалізації системи з розподіленим штучним інтелектом при розробці та реалізації оперативних планів поїзної роботи, яка надає можливості більш ефективної роботи інтелектуального автоматизованого комплексу управління експлуатаційною роботою на залізницях України. Також в даній науковій роботі було сформовано структурну схему взаємодії АРМ робітників різних рівнів в умовах реалізації системи з розподіленим штучним інтелектом в основу функціонування якої покладено визначені та систематизовані задачі, які будуть вирішуватися на відповідних контурах управління перевізним процесом, що в цілому дозволить у оперативному режимі вирішувати задачі експлуатації при формуванні і просуванні вагоно- і поїздопотоків. Наукова новизна. Було вперше сформовано комплексну модель управління формуванням та просуванням вагоно- та поїздопотоків, в основу якої було покладено основні принципи побудови моделей зі штучним інтелектом, що дозволяє оперативному персоналу залізниць швидко і адекватно реагувати на мінливі умови експлуатаційного процесу. Практична значимість. Оперативний персонал залізниць України отримав потужний інструмент управління експлуатаційною роботою в галузі вантажних перевезень. Техніко-експлуатаційна ефективність розглянутих підходів та методів їх реалізації ґрунтується на швидкому і адекватному отриманні раціональних сценаріїв при просуванні поїздопотоків по залізницях

Посилання

Лаврухін, О. В. Удосконалення системи оперативного планування при вирішенні задачі поїздоутворення в умовах нечіткої вихідної інформації [Текст] / О. В. Лаврухін, Ю. В. Доценко // Вісник донецької акад. автомоб. трансп. – 2011. – Вип. 1. – С. 42-50.

Лаврухін, О. В. Розробка підходів щодо пріоритетного формування поїздів на основі застосуванні інтелектуальних методів [Текст] / О. В. Лаврухін // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2011. – Вип. 25. – С. 32-38.

Лаврухін, О. В. Визначення цільової функції пріоритетного відправлення вантажних поїздів зі станції [Текст] / О. В. Лаврухін // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – Вип. 2/10 (50). – С. 20-22.

Лаврухін, О. В. Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління з розподіленим штучним інтелектом [Текст] / О. В. Лаврухін // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2011. – Вип. 27. – С. 18-25.

Лаврухін, О. В. Формування основ щодо розробки автоматизованої інтелектуальної системи управління рухом вантажних поїздів на станції [Текст] / О. В. Лаврухін // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: наук.-техн. журнал. – Харків, 2011. – Вип. 3. – С. 3-8.

Жуковицький, І. В. Принципи побудови системи підтримки прийняття рішень і управління вантажними перевезеннями на основі аналітичних серверів АСК ВП УЗ [Текст] / І. В. Жуковицький, В. В. Скалозуб, А. Б. Устинко // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 17. – С. 28-34.

Жуковицький, І. В. Напрямки побудови електронного документообігу на підприємствах УЗ [Текст] / І. В. Жуковицький, М. М. Пойманов // Сучасні інформаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті: тези Міжнар. наук.-практ. конф. – Днепропетровск, 2007. – С. 11-12.

Козаченко, Д. Н. Математическая модель для оценки технико-технологических показателей работы железнодорожных станций [Текст] / Д. Н. Козаченко // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вып. 45. – С. 22-28.

Козаченко, Д. Н. Объектно-ориентированная модель функционирования железнодорожных станций [Текст] / Д. Н. Козаченко // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вып. 46. – С. 47-55.

Спицнадель, В. Н. Основы системного анализа: уч. пособие [Текст] / В. Н. Спицнадель. – Санкт-Петербург: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000. – 326 с.

Сурмин, Ю. П. Теория систем и системный анализ: уч. пособие [Текст] / Ю. П. Сурмин. – Киев: МАУП, 2003. – 368 с.

Теория систем и системный анализ в управлении организациями: справочник [Текст] / под ред. В. Н. Волковой и А. А. Емельянова. – Москва: Финансы и статистика, 2006 – 848 с.

Hecht-Nielsen, R. The mathematics of thought [Text] / R. Hecht-Nielsen, G. Yen, D. Fogel // Computational intelligence. Computational Intelligence Society, Piscataway, NJ, (2006). – p. 1-16.

Akhmet, M. Neural networks with discontinuous [Text] / M. Akhmet, E. Yilmaz // Springer, 2014, – 176 p.

Smith L. [Electronic resource] / L. Smith // An Introduction to Neural Networks. Unpublished draft, University of Stirling, 2001. Access mode – http://www.cs.stir.ac.uk/~lss/NNIntro/InvSlides.html.

Sandler, U. Neural Cell Behavior and Fuzzy Logic [Text] / U. Sandler, L. Tsitolovsky // Springer, 2008. – 478pp.

##submission.downloads##

Як цитувати

ЛАВРУХІН, О. В. (2015). ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЇЗДОПОТОКАМИ З РОЗПОДІЛЕНИМ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ. Транспортні системи та технології перевезень, (8), 88–99. https://doi.org/10.15802/tstt2014/38095

Номер

Розділ

Статті