ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ КОЛІЙНОГО РОЗВИТКУ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ

Автор(и)

  • А. І. КОЛЕСНИК Каф. «Станції та вузли», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна https://orcid.org/0000-0003-2490-5843

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2014/38092

Ключові слова:

сортувальна гірка, будівельна довжина, гіркова горловина, план колійного розвитку, сполучні криві, проектування гірок, ітераційний метод

Анотація

В процесі обробки вагонопотоків важливу роль відіграють сортувальні гірки малої потужності, більшість з яких немеханізована. Впровадження механізації вимагає значної реконструкції плану горловини. У даній статті розроблена методика визначення оптимальної конструкції плану колійного розвитку сортувальної гірки малої потужності за критерієм мінімуму її будівельної довжини. Під будівельною довжиною розуміється розгорнута довжина горловини від вершини гірки до початку паркової гальмової позиції без врахування довжин елементів стрілочних переводів. Зроблено аналіз існуючих методів оптимізації конструкції плану сортувальних гірок, встановлено, що  вони не в повній мірі враховують характер роботи гірок. Доведено, що кути повороту додаткових кривих спускної частини гірки суттєво впливають на параметри сполучних кривих сортувальних колій; при цьому, за рахунок зміни параметрів сполучних кривих досягається мінімізація будівельної довжини горловини. Як показали дослідження, між величиною кута повороту кривої спускної частини та будівельною довжиною колійного розвитку існує обернена функціональна залежність, як при розміщенні паркової гальмової позиції на прямій ділянці колії за основною сполучною кривою, так і в межах сполучних кривих. При цьому оптимізація параметрів сполучних кривих виконувалася за критерієм мінімальної відстані від вершини гірки до паркової гальмової позиції. Встановлено, що максимізація кутів повороту кривих спускної частини дозволяє скоротити будівельну довжину колійного розвитку гірки малої потужності на 10–15%. Розрахунок максимальних кутів спускної частини виконується за допомогою ітераційного методу. Застосування запропонованої методики під час будівництва чи реконструкції горловин гірок малої потужності дозволяє суттєво скоротити потреби у рейко-шпальній решітці, а також зменшити експлуатаційні витрати

Посилання

Журавель, В. В. Аналіз досвіду використання технічних засобів сортувальних гірок [Текст]/ В. В. Журавель, І. Л. Журавель // Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2013. – Вип. 6. – С. 47-50.

Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах Союза ССР. ВСН 207 – 89 [Текст]. – Москва: Транспорт, 1992. – 104 с.

Методические рекомендации по проектированию горок малой мощности, оборудуемых средствами механизации и автоматизации сортировки вагонов [Текст]. – Ленинград: Транспорт, 1980. – 72 с.

Орловский, П. Н. Расчет, проектирование и технико-экономическое сравнение малых сортировочных устройств [Текст]: уч.-метод. пособие / П. Н. Орловский. – Днепропетровск: ДИИТ, 1972. – 93 с.

Иванков, А. Н. Альбом горочных горловин (горки малой мощности): метод. пособие [Текст] / А. Н. Иванков, Л. Н. Иванкова, И. С. Бондаренко. – Иркутск: ИрГУПС, 2006. – 33 с.

Павлов, В. Е. Элементы оптимального проектирования плана горловины автоматизированной сортировочной горки [Текст] / В. Е. Павлов // Железнодорожные системы автоматики и телемеханики с применением бесконтактных элементов: cб. научн. тр. ЛИИЖТа. – Ленинград: Транспорт, 1971. – Вып. 314. – С. 148 – 155.

Луговцов, М. Н. Проектирование сортировочных горок [Текст] / М. Н. Луговцов, В. Я. Негрей. – Гомель: УО «БелГУТ», 2005. – 170 с.

Бобровский, В. И. Устройство сопрягающих кривых при размещении парковых замедлителей на прямых участках сортировочных путей [Текст] / В. И. Бобровский, А. И. Колесник // Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: ДІІТ, 2013. – Вип. 5. – С.17-23.

Бобровский, В. И. Оптимизация параметров элементов плана сортировочных путей [Текст] / В. И. Бобровский, А. И. Колесник, А. С. Дорош // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровск: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2011. – Вип. 38. – С. 35-40.

Муха, Ю. А. Использование ЭВМ при расчете плана горочной горловины сортировочного парка [Текст] / Ю. А. Муха, В. И. Бобровский // Применение вычислительной техники в учебном процессе: тр. вузов МПС. – Москва: МИИТ, 1977. – Вып. 591. – С. 140–147.

##submission.downloads##

Як цитувати

КОЛЕСНИК, А. І. (2015). ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ КОЛІЙНОГО РОЗВИТКУ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ. Транспортні системи та технології перевезень, (8), 74–79. https://doi.org/10.15802/tstt2014/38092

Номер

Розділ

Статті