АВТОМАТИЗОВАНЕ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ

Автор(и)

  • Д. Н. КОЗАЧЕНКО Научно-исследовательская часть, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Україна https://orcid.org/0000-0003-2611-1350
  • Р. В. ВЕРНИГОРА Каф. «Станции и узлы», Днепропетровский национальный уныверситет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Україна https://orcid.org/0000-0001-7618-4617
  • В. В. МАЛАШКИН Каф. «Станции и узлы», Днепропетровский национальный уныверситет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Україна https://orcid.org/0000-0002-5650-1571

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2014/38089

Ключові слова:

імітаційне моделювання, ергатична модель станції, технологічний процес, автоматизоване проектування, об'єктно-орієнтований підхід

Анотація

Ефективним засобом аналізу та кількісної оцінки показників функціонування залізничних станцій є імітаційне моделювання станційних процесів. При цьому високу адекватність забезпечують ергатичні моделі, в яких людина бере безпосередню участь у моделюванні, виконуючи функції диспетчера станції.

Для функціонування ергатичних моделей використовуються файли даних спеціальної структури, в яких в закодованому вигляді формалізовані технічне оснащення і технологічний процес роботи станції. Досвід створення таких моделей для конкретних станцій показав, що формування зазначених файлів даних являє собою досить складну і трудомістку задачу. Для уніфікації та прискорення процесу побудови ергатичних моделей для конкретних станцій були розроблені спеціальні програмно-інструментальні засоби (редактори), які дозволяють в автоматизованому режимі отримати необхідні файли даних із закодованою інформацією про техніко-технологічні параметри станцій. Колійний розвиток станції та система станційної автоматики формалізовані на основі геометричних моделей, які отримують засобами автоматизованого проектування.

Основною проблемою, яка виникає при побудові моделей для конкретних станцій, є складність формалізації технологічних процесів їх роботи, які на кожній станції часто мають безліч своїх відмінних рис. Для вирішення цієї проблеми авторами була розроблена методика формалізації технології роботи залізничних станцій на основі детермінованих скінчених автоматів. Побудова скінчених автоматів для різних об'єктів, обслуговування яких виконується на станції, здійснюється з використанням об'єктно-орієнтованого підходу. З цією метою розроблено спеціальний редактор, який дозволяє в автоматизованому режимі будувати скінчені автомати обслуговування об'єктів і формувати файл даних для моделі технологічного процесу станції.

У статті розглянута технологія автоматизованої побудови ергатичних моделей залізничних станцій, наведені блок-схеми алгоритмів і приклади діалогових вікон редактора технологічного процесу. Розроблена технологія побудови моделей є універсальною і може бути застосована до станцій будь-якого типу

Посилання

Бобровский, В. И. Эргатические модели железнодорожных станций [Текст] / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора // Транспортні системи і технології: зб. наук. праць КУЕТТ. – Київ: КУЕТТ, 2004. – Вип. 5. – С. 80-86.

Бобровский, В. И Технико-экономическое управление железнодорожными станциями на основе эргатических моделей [Текст] / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2004. – № 6. – С. 17-21.

Бобровский, В. И. Количественная оценка технико-технологических параметров железнодорожных станций на основе эргатических моделей [Текст] / В. И. Бобровский, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин // Вісник ДНУЗТ. – 2007. – № 16. – С.50-57.

Bobrovskiy, V. I. Functional simulation of railway stations on the basis of finite-state automata [Text] / V. I. Bobrovskiy, D. N. Kozachenko, R. V. Vernygora // Transport Problems, Vol. 9, Issue 3 – The Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland – 2014. – p. 57-66.

Бобровський, В. І. Базова модель колійного розвитку в імітаційних моделях залізничних станцій [Текст] / В. І. Бобровський, Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора // Удосконалення вантажної і комерційної роботи на залізницях України: зб. наук. праць УкрДАЗТ.– Харків: УкрДАЗТ, 2004. – Вип. 62. – С. 20-25.

Вернигора, Р. В. Моделирование работы систем станционной автоматики в эргатических имитационных моделях железнодорожных станций [Текст] / Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый, В. В. Малашкин // Транспортні системи і технології перевезень: зб. наук. праць ДНУЗТ. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2011. – Вип. 2. – С. 31-37.

Бобровский, В. И. Модели, методы и алгоритмы автоматизированного проектирования железнодорожных станций [Текст]: монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин. – Днепропетровск: Изд-во Маковецкий, – 2010. – 156 с.

Вернигора, Р. В. Современные тренажерные системы для подготовки оперативно-диспетчерского персонала железнодорожных станций [Текст] / Р. В. Вернигора // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2010. – № 1, ч. 2. – С. 34-40.

##submission.downloads##

Як цитувати

КОЗАЧЕНКО, Д. Н., ВЕРНИГОРА, Р. В., & МАЛАШКИН, В. В. (2015). АВТОМАТИЗОВАНЕ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ. Транспортні системи та технології перевезень, (8), 65–73. https://doi.org/10.15802/tstt2014/38089

Номер

Розділ

Статті