ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЄМНОСТІ КОЛІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ

Автор(и)

  • І. Л. ЖУРАВЕЛЬ Каф. «Управління експлуатаційною роботою», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна https://orcid.org/0000-0002-4405-6386

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2014/38086

Ключові слова:

експлуатаційна довжина колій, ємність колійного розвитку станцій, вантажні станції, приватні вагони

Анотація

Мета. В умовах реформування залізниць України актуальним залишається питання раціональної ємності колійного розвитку вантажних станцій в ув’язці з розмірами перероблюваних на них вагонопотоків, які необхідно розглядати у поєднанні з основними задачами функціонування залізничного транспорту: забезпечення потреб клієнтури в перевезеннях, впровадження сучасних технологій тощо. Метою роботи є визначення факторів, які впливають на ємність колійного розвитку вантажних станцій, дослідження частки приватних вагонів в загальному обсязі навантаження та визначення співвідношення між існуючими розмірами вагонних парків і колійним розвитком залізниць України. Методика. Використано методи теорії організації експлуатаційної роботи залізниць і техніко-економічного аналізу. Результати. При незначному зменшенні експлуатаційної довжини колійного розвитку залізниць значно зросли розміри перероблюваних вантажних вагонних парків. Продовжує зростати співвідношення розмірів вагонного парку вантажних вагонів та експлуатаційної довжини колій на більшості залізниць, що є найбільш характерним для залізниць з найбільшими розмірами навантаження. Досліджено розміри часток приватних вагонів в загальному обсязі навантаження для конкретних вантажних станцій Придніпровської та Донецької залізниць. Охарактеризовано фактори, які впливають на колійний розвиток вантажних станцій. Наукова новизна. Розроблено деталізовану структуру факторів, які впливають на колійний розвиток вантажних станцій, і визначено співвідношення між розмірами вагонних парків і колійним розвитком станцій залізниць. Практична значущість. Деталізація факторів, які впливають на колійний розвиток вантажних станцій, дозволяє виділяти під час аналізу їх роботи найбільш суттєві та підвищує адекватність імітаційного моделювання роботи конкретної вантажної станції

Посилання

Транспортна стратегія України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням КМУ від 20.10.2010 р. № 2174-р [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tent.org.ua/transport_strategy_of_ukrainе.

Аксенов, В. И. Емкость путевого развития железных дорог и ее резервы в условиях тепловозной и электровозной тяги [Текст] / В. И. Аксенов – Ташкент: ТашИИТ, 1960. – 72 с.

Сотников, Е. А. Определение рационального соотношения вместимости путей и размеров вагонного парка для грузовых станций [Текст] / Е. А. Сотников, Д. Ю. Левин, Б. Ц. Бебчук, Г. М. Газиев // Вестник ВНИИЖТа. – Москва: ВНИИЖТ, 1982. – № 4. – С. 1-6.

Никифоров, Б. Д. Проблема емкости железных дорог и регулирование вагонных парков [Текст] / Б. Д. Никифоров, Е. А. Сотников // Вестник ВНИИЖТа. – Москва: ВНИИЖТ, 1981 г. – № 4. – С. 7-13.

Сотников, Е. А. О соотношении потребной емкости путевого развития и размеров вагонных парков для сортировочных систем [Текст] / Е. А. Сотников, Ф. В. Бахадиров, Р. С. Мильман // Вестник ВНИИЖТа. – Москва: ВНИИЖТ, 1981 г. – № 1. – С. 8-11.

Левин, Д. Ю. Определение оптимально допустимого уровня загрузки грузовых фронтов [Текст] / Д. Ю. Левин, Б. Ц. Бебчук, В. И. Липкин // Вестник ВНИИЖТа. – Москва: ВНИИЖТ, 1982. – № 8. – С. 8-13.

Бахадиров, Ф. В. О потребной емкости путевого развития грузовых станций [Текст] / Ф. В. Бахадиров // Труды ТашИИТ. – Ташкент: ТашИИТ, 1981. – Вып. 166/13. – С. 39-49.

Сотников, Е. А. Эксплуатационная работа железных дорог (состояние, проблемы, перспективы). [Текст] / Е. А. Сотников. – Москва, 1986. – 256 с.

Железные дороги Советского Союза в 1970…1980-е годы (раздел ІІІ) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://wiki.nashtransport.ru

Бородин, А. Ф. Технологическое обеспечение перевозочного процесса [Текст] / А. Ф. Бородин // Железнодорожный транспорт. – 2013. – № 3. – С. 33-36.

Бородин, А. Ф. Емкость железных дорог и управление вагонными парками [Текст] / А. Ф. Бородин // РЖД-Партнер. – 2011. – № 5 (201). – С. 32-34.

Бородин, А. Ф. Рациональное соотношение вместимости путей станций и вагонных парков с увеличением доли приватных вагонов [Текст] / А. Ф. Бородин, Е. А. Сотников // Железнодорожный транспорт. – 2013. – № 3. – С. 8-19.

Парк вантажних вагонів України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://uz.gov.ua/cargo_transportation/electronic_transportation/.

Укрзалізниця до кінця року за власні кошти збудує 140 вантажних вагонів [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/391598/.

Довідник основних показників роботи залізниць України (2003-2013 роки) [Текст]. – Київ: Управ. статистики Держ. адмін. залізн. трансп. України, 2014. – 42 с

##submission.downloads##

Як цитувати

ЖУРАВЕЛЬ, І. Л. (2015). ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЄМНОСТІ КОЛІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ. Транспортні системи та технології перевезень, (8), 51–57. https://doi.org/10.15802/tstt2014/38086

Номер

Розділ

Статті