ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РУХУ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ МІЖ ТЕХНІЧНИМИ СТАНЦІЯМИ ЗАЛІЗНИЧНОГО НАПРЯМКУ

Автор(и)

  • Л. О. ЄЛЬНІКОВА Каф. «Станції та вузли», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна https://orcid.org/0000-0002-7657-2879

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2014/38082

Ключові слова:

прогноз, прогнозна модель, тривалість руху поїзда, закон розподілу, кореляційний аналіз

Анотація

Однією з ключових задач функціонування залізничного транспорту є вчасна доставка вантажів замовникам транспортних послуг при забезпеченні ефективного використання рухомого складу. Однією з важливих складових, необхідних для вирішення цієї задачі, є отримання якісного прогнозу щодо руху вантажних поїздів між технічними станціями, оскільки це дозволяє чітко планувати як експлуатаційну роботу залізниці по переробці вагонопотоків, так і ефективно організувати її взаємодію з вантажовласниками.

Для точного прогнозу прибуття поїздів необхідно визначити основні фактори, що впливають на величину тривалості руху поїздів між технічними станціями залізничного напрямку, та характер цього впливу. Для проведення досліджень з банку даних АСК ВП УЗ-Є були отримані дані про тривалість руху вантажних поїздів на залізничному напрямку Синельниково-І – Нижньодніпровськ-Вузол – П’ятихатки.

В результаті статистичної обробки даних було визначено, що випадкова величина тривалості руху поїзда підпорядковується логарифмічно-нормальному закону розподілу; цю гіпотезу була перевірено та підтверджено за допомогою критерію Пірсона.

Було висунуте припущення, що на тривалість руху поїзда впливають такі фактори: момент відправлення поїзда з сусідньої технічної станції протягом доби, день тижня, місяць, а також маса поїзда та тип локомотива. Кількісну оцінку ступеню зв’язку між тривалістю руху поїзда та кожним вказаним фактором було виконано за допомогою кореляційного аналізу. Виявлено, що на тривалість руху значний вплив має сезонність, тобто місяць відправлення поїзда, помірний вплив мають день тижня та період відправлення поїзда протягом доби, а маса поїзда та тип локомотива мають слабкий вплив

Посилання

Транспорт і зв'язок України – 2013. Статистичний збірник [Текст]. – Київ: Державна служба статистики, 2014. – 222 с.

Правдин, Н. В. Прогнозирование грузовых потоков [Текст] / Н. В. Правдин, М. Л. Дыкандюк, В. Я. Негрей. – Москва: Транспорт, 1987. – 247 с.

Сотников, Е. А. Неравномерность грузовых перевозок в современных условиях и ее влияние на потребную пропускную способность участков [Текст] / Е. А. Сотников, К. П. Шенфельд // Вестник ВНИИЖТ. – 2011. – № 5. – С. 3-9.

Вернигора, Р. В. Анализ неравномерности грузовых перевозок на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте [Текст] / Р. В. Вернигора, Н. И. Березовый // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №2/3 (56). – С. 62-67.

Вернигора, Р. В. Аналіз нерівномірності відправлення поїздів з технічних станцій на залізничному напрямку [Текст] / Р. В. Вернигора, Л. О. Єльнікова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №3/3 (63). – С. 63-66.

Леман, Э. Проверка статистических гипотез [Текст]. – Москва: Наука, 1979. – 408 с.

Корреляционно-регрессионный анализ [Електрон. ресурс] / Режим доступа – http://www.grandars.ru/student/statistika/korrelyacionno-regressionnyy-analiz.html

Правила тяговых расчетов для поездной работы [Текст]. – Москва: Транспорт, 1985. – 287 с.

Грузо-пассажирский электровоз ДЭ1 [Електрон. ресурс] / Режим доступа – http://devs.com.ua.

Бардась, О. О. Підвищення ефективності поїздоутворення шляхом вибору черговості розпуску составів [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.22.01 / Бардась Олександр Олександрович. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2012. – 21 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

ЄЛЬНІКОВА, Л. О. (2015). ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РУХУ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ МІЖ ТЕХНІЧНИМИ СТАНЦІЯМИ ЗАЛІЗНИЧНОГО НАПРЯМКУ. Транспортні системи та технології перевезень, (8), 40–44. https://doi.org/10.15802/tstt2014/38082

Номер

Розділ

Статті