DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2014/38081

ОЦІНКА РЕСУРСНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

В. О. ВДОВИЧЕНКО

Анотація


Оцінку ресурсних можливостей міського пасажирського транспорту пропонується проводити на основі значень резервів ресурсів транспортної системи міста. Для цього виділено поняття резерву ресурсів міського пасажирського транспорту і формалізовані показники ресурсних можливостей міського пасажирського транспорту

Ключові слова


міський пасажирський транспорт; резерв ресурс; сталий розвиток; показник якості транспортних послуг; коефіцієнт розвитку; коефіцієнт ресурсних можливостей

Повний текст:

PDF

Посилання


Щербакова, Н. О. Потенціал автотранспортного підприємства як іманентна ознака його ресурсів [Текст] / Н. О. Щербакова // Вестн. Харьковского нац. автом.-дор. ун-та. – 2010. – № 49. – С. 52-56.

Белый, О. В. Фундаментальные проблемы развития транспортного комплекса [Текст] / О. В. Белый // Экономика качества – 2013. – №3 (4). – С. 14-19.

Трофименко, Ю. В. Транспортное планирование: формирование эффективных транспортных систем крупных городов [Текст]: монография / Ю. В. Трофименко, М. Р. Якимов. – Москва: Логос, 2013. – 464 с.

Владимирова, Т. А. Экономическая эффективность новых технологий в развитии надземного транспорта [Текст] / Т. А. Владимирова, Н. Н. Никитин, А. М. Попов, В. Г. Соколов. – Новосибирск: Изд-во Препринт. Сиб. гос. ун-та путей сообщения, 2004. – 72 с.

Гончарук, О. В. Экономическая эффективность транспортно-технических систем [Текст]. / О. В. Гончарук. – Москва: Наука, 1991. – 128 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.