ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСТРУКЦІЇ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ З ГОРБАМИ РІЗНОЇ ВИСОТИ

Автор(и)

  • В. І. БОБРОВСЬКИЙ Каф. «Станції та вузли», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В Лазаряна, Україна https://orcid.org/0000-0001-8622-2920
  • Є. Б. ДЕМЧЕНКО Каф. «Станції та вузли», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В Лазаряна, Україна https://orcid.org/0000-0003-1411-6744

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2014/38079

Ключові слова:

сортувальний комплекс, сортувальна гірка з горбами різної висоти, режим розформування составів, економія енергоресурсів

Анотація

В теперішній час експлуатація сортувальних комплексів залізничних станцій характеризується значною нерівномірністю вхідного потоку поїздів. В цьому зв’язку виникає необхідність оперативно змінювати режим роботи комплексу у відповідності до інтенсивності надходження поїздів в розформування. Для вирішення вказаної задачі була запропонована конструкція сортувальної гірки з горбами різної висоти. Даний сортувальний пристрій складається з основної та пониженої гірки. Використання основної гірки під час згущеного прибуття поїздів забезпечить високу інтенсивність розформування составів, а виконання розпуску на пониженій гірці в періоди зменшення обсягів переробки дозволить скоротити витрати енергоресурсів на сортувальний процес. Оцінка ефективності розробленої конструкції гірки виконана на основі імітаційного моделювання процесу розформування потоку составів. В результаті моделювання для основної та пониженої гірок встановлені залежності величин витрат палива гірковим локомотивом, інтервалу між відчепами на розділових стрілках, довжини вікон та швидкості співударяння вагонів на сортувальних коліях від швидкості розпуску. Як показали дослідження, використання пониженої гірки для розформування составів не призводить до істотного погіршення показників сортувального процесу та дозволяє скоротити витрати палива в середньому на 10 %; при цьому для забезпечення сприятливих умов розділення відчепів розпуск на цій гірці доцільно виконувати зі зменшеною швидкістю

Посилання

Макаренко, М. В. Проблеми та основні напрямки реформування залізничного транспорту України [Текст]: монографія / М. В. Макаренко, Ю. М. Цвєтов. – Київ: КУЕТТ. – 2007. – 222 с.

Бузанов, С. П. Проектирование механизированных и автоматизированных сортировочных устройств [Текст]: учебное пособие для вузов / С. П. Бузанов, А. М. Карпов, М. А. Рыцарев. – Москва: Транспорт, 1965. – 232 с.

Жуков, В. А. Снижение эксплуатационных расходов при расформировании вагонов на совмещенных сортировочных горках [Текст] / В. А. Жуков, А. Д. Петрушин, Н. Н. Числов, О. Н. Числов // Железнодорожный транспорт. – 2006. – № 9. – С. 32-35.

Правила и нормы проектирования сортировочных устройств на железных дорогах Союза ССР. ВСН 207-89. – Москва: Транспорт, 1992. – 104 с.

Совершенствование конструкции и технологии работы сортировочных комплексов железнодорожных станций [Текст]: монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, А. И. Колесник, Е. Б. Демченко, А. С. Дорош. – Днепропетровск: Изд-во Маковецкий, 2012. – 232 с.

Бобровський, В. І. Моделювання процесу насуву та розпуску составів на сортувальній гірці [Текст] / В. І. Бобровський, Є. Б. Демченко // Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. праць Дніпропетр. націон. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. націон. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. – Вип. 4. – С. 13-19.

Правила технічної експлуатації залізниць України [Текст]: затв. наказом МТУ від 20.12.1996 р. № 411 / Мін-во трансп. України. – Київ: Поліграфсервіс, 2003. – 133 с.

Оптимизация режимов торможения отцепов на сортировочных горках [Текст]: монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Н. П. Божко, Н. В. Рогов, Н. И. Березовый, А. В. Кудряшов. – Днепропетровск: Изд-во Маковецкий, 2010. – 260 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

БОБРОВСЬКИЙ, В. І., & ДЕМЧЕНКО, Є. Б. (2015). ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСТРУКЦІЇ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ З ГОРБАМИ РІЗНОЇ ВИСОТИ. Транспортні системи та технології перевезень, (8), 20–26. https://doi.org/10.15802/tstt2014/38079

Номер

Розділ

Статті