ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ В ПРОЕКТАХ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ ТА ВУЗЛІВ

Автор(и)

  • Н. А. АЗЯВЧИКОВ Государственное предприятие «Институт «Белжелдорпроект», Belarus https://orcid.org/0000-0003-0911-5237
  • С. А. ПОЖИДАЕВ Каф. «Транспортные узлы», Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта», Belarus https://orcid.org/0000-0002-6929-1008

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2014/38077

Ключові слова:

підсистема станції, енергоефективність, маневрова робота, витрата палива, поздовжній профіль колії

Анотація

Мета. Метою дослідження є оцінка енергоефективності технічних і технологічних рішень в проектах розвитку інфраструктури залізничних станцій на прикладі сортувальної станції Мінськ-сортувальний. Методика. З використанням методів математичного моделювання пересувань маневрового складу у дослідженні оцінені обсяги зниження споживання дизельного палива і моторного масла при реалізації запропонованих конструктивних і технологічних заходів. На основі економіко-математичного аналізу оцінена економічна ефективність і доцільність реалізації заходів. Результати. Для зниження енергетичних витрат на маневрову роботу в парку прийому сортувальної станції отримано оптимальний поздовжній профіль колій в парку прийому, предгорочной горловини і колей насування, визначено раціональне розташування пристроїв закріплення составів з урахуванням застосування механізованих засобів. Для умов функціонування сортувальної станції Мінськ-сортувальний виконано ранжування колій парку прийому за рівнем енергетичних витрат на маневрову роботу з подальшим переважним прийомом вантажних поїздів на колii, виконання маневрової роботи на яких пов'язано з меншою витратою палива. Наукова новизна. В результаті виконаних досліджень запропоновано метод комплексного дослідження параметрів інфраструктури залізничних станцій з метою зниження енергетичних витрат на виконання маневрової роботи на сортувальних станціях і підвищення енергоефективності перевізного процесу. Визначено залежність необхідної кількості механізованих засобів закріплення складів від параметрів складу і конфігурації станційного колii для обґрунтування параметрів нової технології закріплення составів у парку прийому сортувальних станцій. Практична значимість. У вигляді високого рівня споживання залізничним транспортом паливно-енергетичних ресурсів на здійснення перевізного процесу пропоновані заході дозволяють істотно знизити енерговитрати на маневрову роботу на сортувальних станціях і отримати економічний ефект, рівень якого дозволяє окупити інвестиційні витрати.

Посилання

Бобровский, В. И. Совершенствование конструкции и технологи работы сортировочных комплексов железнодорожных станций [Текст]: монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, А. И. Колесник [и др.]. – Днепропетровск: Изд-во Маковецкий, 2012. – 236 с.

Бугаев, В. П. Инновации, инвестиции, эффективность: пособие для студентов экономических специальностей [Текст] / В. П. Бугаев, Е. В. Бугаева. – Гомель: УО «БелГУТ», 2005. – 139 с.

Козаченко, Д.М. Проблеми закріплення рухомого складу на коліях залізничних станцій [Текст] / Д.М. Козаченко // Залізничний транспорт України. – 2013. – № 3/4 (100/101). – С. 69-73.

Kozachenko, D. Evaluation of the efficiency of improvement of techniques rationing fixing rolling stock on the station tracks [Text] / D. Kozachenko, O. Pasichnyy // Транспортні системи і технології перевезень: зб. наук. праць ДНУЗТ. – 2013. – Вип. 6. – С. 98-101.

Мацкель, С. С. Расчет элементов станций на ЭВМ [Текст] / С. С. Мацкель. – Москва: Транспорт, 1980. – 176 с.

Методы экономической оценки инвестиционных проектов на транспорте [Текст]: Учеб.-метод. пособие / Сост. Ю.Ф. Кулаев. – Киев: Транспорт України, 2001. – 181 с.

Муха, Ю. А. Пособие по применению Правил и норм проектирования cортировочных устройств [Текст] / Ю. А. Муха, Л. Б. Тишков., В. П. Шейкин и др. – Москва: Транспорт, 1994. – 220 с.

Правила и технические нормы проектирования станций и узлов на железных дорогах колеи 1520 мм. – М: Техноформ. 2001. – 255 с.

Правила тяговых расчетов для поездной работы [Текст]. – Москва: Транспорт, 1985. – 287 с.

Терешина, Н. П. Экономика железнодорожного транспорта: учеб. для вузов ж.-д. транспорта [Текст] / под ред. Н. П. Терешиной, Б. М. Лапидуса, М. Ф. Трихункова. – Москва: УМК МПС России, 2001. – 600 с.

Технико-экономическое обоснование вариантов полигона электрификации Белорусской железной дороги / государственное предприятие «Институт «Белжелдорпроект». – Минск, 2014. – № 050862. – 98 с.

Энергетическая стратегия Белорусской железной дороги до 2020 года [Текст]: отчет о НИР: 5255 / Белорус. гос. ун-т трансп.; рук. Негрей В. Я. – Гомель, 2009. – 992 с. – № ГР 2008305.

##submission.downloads##

Як цитувати

АЗЯВЧИКОВ, Н. А., & ПОЖИДАЕВ, С. А. (2015). ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ В ПРОЕКТАХ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ ТА ВУЗЛІВ. Транспортні системи та технології перевезень, (8), 5–12. https://doi.org/10.15802/tstt2014/38077

Номер

Розділ

Статті