АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТОЧКОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ ШВИДКОСТІ ВАГОНІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ

Автор(и)

  • А. А. НАЗАРОВ

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2014/35991

Ключові слова:

сортувальна гірка, сортувальна колія, уклон колії, відчеп, точкові вагонні уповільнювачі, гальмова позиція

Анотація

Виконано аналіз доцільності застосування точкових регуляторів швидкості вагонів на вітчизняних сортувальних гірках. За результатами дослідження встановлено та проаналізовано залежності між ухилом колії та потрібною щільністю розташування точкових регуляторів швидкості вагонів. Обґрунтовано висновок про недоцільність використання точкових вагонних уповільнювачів на малих ухилах у стрілочній зоні сортувальних гірок з нормативним профілем. Сортувальні гірки, розраховані у відповідності до чинних правил і норм проектування, не доцільно обладнувати системами розподіленого регулювання швидкості відчепів без реконструкції профілю спускної частини гірки. Розроблений метод розрахунку схеми розташування точкових вагонних уповільнювачів та спеціального профілю сортувальних гірок, що пропонується обладнати сис- темою розподіленого регулювання швидкості відчепів.

Посилання

Dreyer, A. I. Sentrarand Marshalling Yard: the

mechanical engineering involvement [Text] / A. I.

Dreyer, J. S. F. Marais, H. J. Steyn // DIE SIVIELE

INGENIEUR in Suid-Afrika.  November. 1982.  pg.

–611, 613–614.

Рогов, Н. В. Имитационная модель скатывания

отцепов с регулируемой зоной торможения [Текст] /

Н. В. Рогов, Н. П. Божко, Д. Н. Козаченко // Про-

блемы и перспективы развития ж.д. транспорта :

тезисы LXV междунар. научно-практ. конф. – Днеп-

ропетровск: ДИИТ, 2005. – С. 109–110.

Правила и нормы проектирования сортирово-

чных устройств на железных дорогах СССР. ВСН

-89/МПС СССР [Текст].  Москва: Транспорт,

 105 с.

Назаров, А. А. Анализ возможности примене-

ния систем квазинепрерывного регулирования ско-

рости отцепов типа DOWTY на сортировочных гор-

ках / А. А. Назаров // Транспортні системи і техно-

логії : Зб. наук. праць КУЕТТ.– Киев: КУЕТТ, 2004.

– Вип. 4. – С. 61–66.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті