DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2014/35985

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕДПРОЕКТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ ТА ВУЗЛІВ

Д. М. КОЗАЧЕНКО, Р. В. ВЕРНИГОРА, О. В. ГОРБОВА

Анотація


Метою статті є опис побудови методики проведення передпроектного обстеження об’єкту, що підлягає інформатизації. Методика ґрунтується на вивченні предметної області об’єктів інформатизації. Передпроектне обстеження виконується спеціально виділеною робочою групою, що складається з представників організації, яка здійснює обстеження, і провідних співробітників організації замовника обстеження. Збір інформації може здійснюватись різними методами, що відрізняються рівнем формалізації. До таких методів належить анкетування, виробнича екскурсія, ведення щоденника робочого часу, фотографування робочого дня та ін.. На підставі обраних методів дослідження обираються методи збору матеріалів обстеження етапність та шляхи їх використання. Обробка матеріалів обстеження здійснюється відповідно до розроблених методик обстеження. Після проведення збору інформації про об’єкт обстеження виконується її обробка, узагальнення та аналіз. В результаті побудована методика дозволить формалізувати процес передпроектного обстеження залізничних станцій та вузлів, удосконалити процеси взаємодії виконавця та замовника, підвищити якість і достовірність зібраної інформації, зменшити вартість робіт на етапі вивчення технологічного процесу станції чи вузла

Ключові слова


технологічний процес;залізнична станція; залізничний вузол; виробничі процеси; аналітика; передпроектне обстеження

Повний текст:

PDF

Посилання


Генкин, Б. М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях: учеб. для вузов [Текст] / Б. М. Генкин. – Москва: Норма, 2005. –448 с.

Ковалева, О. Н. Пропедевтика внутренней медицины [Текст]: учебник / О. Н. Ковалева, Н. А. Сафаргалина-Корнилова. – Киев: ВСИ «Медицина», 2013.– 752 с.

Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации. [Электронный ресурс]: Утв.: Постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 30.01.2013 г. № 17– Режим доступа: http://www.archaeolog.ru/media/polozhenie-opi.pdf.

Прохоров, С.А. Методы и средства проектирования профилей интегрированных систем обеспечения комплексной безопасности предприятий наукоемкого машиностроения [Текст] // С. А. Прохоров, А. А. Федосеев, В. Ф. Денисов, А. В. Иващенко – Самара: Самарский научный центр РАН, 2009. –199 с.

Шеремет, А.Д. Аудит. [Текст] / А. Д. Шеремет, В. П. Суец. 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2006. – 448 с.

Ядов, В. А. Социологические исследование: методология, программа, методы. [Текст] / В. А. Ядов – Самара: Издательство «Самарский университет», 1995. – 328 с.

Ведомственные строительные нормы инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог. ВСН 208-89 [Текст] : Утв. : Минтрансстроем СССР 26.02.1990 г. № МО-116 – Москва: Минтрансстрой СССР, 1990. – 224 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.