ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ВІДПРАВНИЦЬКИМИ МАРШРУТАМИ

Автор(и)

  • А. B. ВЕРЛАН Общество с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями «Трансинвестсервис», г. Одесса, Ukraine
  • Е. П. ПИНЧУК Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Ukraine
  • И. Л. ЖУРАВЕЛЬ Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4405-6386

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2014/35981

Ключові слова:

маршрутизація перевезень, відправницькі маршрути, ефективність маршрутизації, тарифи на перевезення маршрутними відправками, понижуючі коефіцієнти до тарифів

Анотація

Мета. Метою роботи є розробка методів економічного стимулювання вантажовідправників до підвищення рівня відправницької маршрутизації під час перевезень масових вантажів залізничним транспортом. Методика. Використано методи теорії організації експлуатаційної роботи залізниць і техніко-економічного аналізу. Результати. Розроблено методику, яка передбачає включення до Збірнику тарифів таблиці понижуючих коефіцієнтів на маршрутні відправки під час формування відправницьких маршрутів з порожніх або завантажених вагонів. Практична значущість. Впровадження понижуючих коефіцієнтів на маршрутні відправки, які визначатимуться за запропонованою методикою, створить економічні стимули для розвитку під’їзних колій, а також надасть клієнтурі залізниць можливість надавати послуги із формування відправницьких маршрутів на конкурентній основі. Висновки. Запропонована методика оцінки величини понижуючого коефіцієнту до тарифу під час перевезення вантажів відправницькими маршрутами. Визначено вплив маршрутизації відправляємих вагонопотоків на роботу станцій загального та незагального користування, що виконують формування маршрутів. Отримано залежності вартості послуг із формування відправницьких маршрутів від величини добового вагонопотоку призначення, що маршрутизується

Посилання

Верлан, А. И. Совершенствование организации вагонопотоков в логистической цепи поставки железорудного сырья с Полтавского ГОКа в транспортный узел ТИС [Текст] / А. И. Верлан, Д. Н. Козаченко, А. М. Шепета // Транспортні системи і технології перевезень: зб. наук. праць ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3.– С. 15-19.

Дэльз, С. В. Логистические подходы к оценке эффективности логистических схем доставки экспортного зерна [Текст] / С. В. Дэльз // Логистика. –2011, № 8. – С. 44-46.

Forkenbrock, D. J. Comparison of external costs of rail and truck freight transportation / D. J. Forkenbrock // Transportation Research Part A: Policy and Practice – 2001 – Vol. 35, Issue 4 – р. 321–337.

Інструктивні вказівки з організації вагонопотоків на залізницях України [Текст]: Наказ Укрзалізниці 29.12.2004 р. № 1028-ЦЗ. – Київ: Вид-во ТОВ «Швидкий рух», 2005. – 100 с.

Козаченко, Д. Н. Оценка эффективности маршрутизации перевозки массовых грузов железнодорожным транспортом в современных условиях [Текст] / Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, А. И. Верлан // Зб. наук. праць Донецького ін-ту залізн. трансп. – Донецьк, 2012. – № 3. – С. 25-29.

Козаченко, Д. Н. Проблемы стимулирования отправительской маршрутизации на железнодорожном транспорте [Текст] / Д. М. Козаченко // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ, 2013.– № 3 (192). – С. 207-211.

Верлан, А. И. Совершенствование методов стимулирования отправительской маршрутизации на железнодорожном транспорте [Текст] / А. И. Верлан // Наука та прогрес транспорту: Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лаза-ряна – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – Вип. 49. – С. 75-85.

Збірник тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги (Тарифне керівництво № 1) [Текст]: Затв.: Наказ МТЗ України 26. 03. 2009 р. № 317. – Київ: Вид-во ТОВ «Інпрес», 2009. – 200 с.

Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами. Прейскурант 10-01. [Электронный ресурс]: Утв.: ФЭК РФ 17.06.2003. № 47-т/5. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12131790/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті