ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ РУХОМОГО СКЛАДУ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2023/293359

Ключові слова:

розподіл рухомого складу, математична модель, лінійне програмування, автомобільний транспорт

Анотація

Мета. Транспортні витрати збільшують вартість продукту на третину, а в деяких випадках доставка вантажу збільшує вартість товару на величину еквівалентну вартості самого товару. Тому, зменшення частки транспортних витрат є пріоритетним завданням значної кількості підприємств. Одним із способів досягання мети щодо зменшення транспортних витрат є ефективне використання та розподіл рухомого складу. Метою даної статті є дослідження питання оптимізації розподілу рухомого складу при перевезеннях вантажів автомобільним транспортом та розробка математичної моделі для вирішення задачі оптимального розподілу транспортних засобів, яка враховує реальні потреби вантажовласників та можливості автотранспортних підприємств при розподілі транспортних засобів по лініям перевезень. Методика. Задачею дослідження є ефективне використання рухомого складу для доставки вантажу між вантажовідправниками та вантажоодержувачами у повному обсязі за критерієм ефективності – мінімум сумарної вантажопідйомності рухомого складу. Об’єктом моделювання є процес розподілу транспортних засобів. Для розв’язання такого типу задачі було використано метод оптимізаційного моделювання, який дозволяє оптимально закріпити одержувачів вантажу за вантажовідправниками. Результати. У статті наведена математична модель задачі оптимального розподілу транспортних засобів, яка вирішує задачу сформульовану наступним чином: за заданими напрямками доставки вантажу та об’ємами перевезень по ним та певної кількості автомобілів різних типів, необхідно розподілити рухомий склад для забезпечення доставки вантажу кожному клієнту у повному обсязі та найбільш ефективно. Наукова новизна. Наукова новизна полягає у розробці математичної моделі, яка дозволяє вирішувати задачу оптимального розподілу рухомого складу у випадку недостатньої кількості автомобілів через збільшення кількості транспортних засобів (якщо є можливість до збільшення кількості рухомого складу для виконання заданого об’єму перевезень) або зменшення об’єму перевезень (коли відсутня можливість до збільшення кількості рухомого складу з вираховуванням рівноцінності клієнтів щодо недовозу вантажу). Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в тому, що розроблена математична модель дозволяє враховувати реальні потреби вантажовласників та можливості автотранспортних підприємств при розподілі транспортних засобів по лініям перевезень. На базі створених моделей можуть бути розроблені алгоритми для вирішення задач оптимального розподілу транспортних засобів, кожен із яких може бути запрограмований та реалізований за допомогою обчислювальної техніки та використовуватися для практичних розрахунків.

Посилання

Скукис А. Е. Оптимизационные задачи в транспортной логистике. Теорія оптимальних рішень. 2015. № 2015. С. 106-113.

Hennessy B. Utveckling priser kombinerade transporter företag. Sverige. 2004. P. 58–67.

Некрасов А. Г., Міротін Л. Б., Меланіч Е. В. Управління ланцюгами постачань у транспортному комплексі : К : Лінія, 2012. 192 с.

Перебийніс В. І. Транспортно-логістичні системи підприємств: формування та функціонування : Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. 238 с.

Калиниченко А. П. Повышение эффективности совместной работы грузовых автомобилей и погрузочно-разгрузочных средств : автореф. дис. канд. техн. наук: 05.22.20 : ХНАДУ, Харьков, 2003. 19 c.

Рогач С. М. та ін. Економіка і підприємництво, менеджмент. Київ : Компринт, 2015. 320 с.

Лукинський В. С., Плетньова Н. Г. Проблеми формування прикладної теорії логістики та управління ланцюгами поставок. Київ : Ліра, 2011. 206 с.

Eksioglu B., Vural A. V., Reisman A. The vehicle routingproblem. Computers & Industrial Engineering. 2009. No. 4. P. 1472–1483.

Dabia S., Ropke S., Van Woensel T. Branch and cutand price for the time dependent vehicle routing problem with time windows. Transportation Science. 2010. No. 11. P. 56–62.

Кічкіна О.І. Моделювання поведінки транспортно-складської системи. Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. Луганськ : СУНУ, 2012. № 6(177).

С. 312–314.

Дудукалов Ю.В. Применение методов нечеткого моделированмя для оптимизации транспортных систем. Вісн. СевНТУ. Серія: Машиноприладобудування та транспорт : Севастополь, 2011. С. 61–64.

Алькема В.Г. Маршрутизації доставки вантажів автомобільним транспортом. Збірник наукових праць НТУ. 2011. С. 108-113. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua›cgi-bin›cgiirbis_64 (дата звернення: 09.10.2023)

Бідняк М.Н., Мороз О. В. Оперативне управління перевезеннями вантажів малими партіями. Проблеми інформації та управління. Зб. Наук. пр. К : НАУ, ДДАТУ, 2013. вип. 7. С. 68-72

Нагорний Є.В., Левтеров А. І., Дорохов О.В. Ефективна реалізація інтерфейсу користувача при розробці інформаційних систем транспортного обслуговування. Автомоб. трансп.: Зб. наук. пр. : Харків, 2013. Вип. 12. С. 11-14

Бекетов О.Ю., Наумов В. С. Розрахунок раціональної структури парку рухомого складу. Вісник ХНАДУ : 2003. №22. С.65 - 68.

Панов С.А. Удосконалення перевезень на автомобільному транспорті : К. : Освіта, 2012. 153 с

Нагорний Є. В., Андросенко В. В. Методика вибору споживачем центру транспортного сервісу при нечіткому представленні переваг на множині альтернатив. Автомобільний транспорт. 2004. №14 С.72-74.

Забара С. С., Дехтярук М. Т. Розробка автоматизованої системи оптимізації роботи перевантажувального комплексу. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2015. №1/3 ( 73 ). С. 8-14

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Як цитувати

ХАРЧЕНКО, О. І., САКАЛЬ, О. М., & КАРАПИШ, А. С. (2023). ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ РУХОМОГО СКЛАДУ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ. Транспортні системи та технології перевезень, (26), 92–98. https://doi.org/10.15802/tstt2023/293359

Номер

Розділ

Статті