МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИКОНАННІ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2023/293357

Ключові слова:

транспортно-експедиторське підприємство, експедитор, замовник, доставка, товар, експорт, імпорт, імітаційна модель, надійність

Анотація

Анотація. Метою роботи є удосконалення діяльності транспортно-експедиторського підприємства при організації доставки товарів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні. Досліджено процес взаємодії експедиторів з замовниками послуг з урахуванням їх індивідуальних характеристик як суб’єктів господарювання та вимог до обслуговування. Запропонована розробка дозволить керівникам транспортно-експедиторських підприємств планувати кадрове забезпечення підприємства з урахуванням тривалості обслуговування різних категорій замовників. Методика. Визначення тривалості та надійності транспортно-експедиторського обслуговування замовників при організації міжнародних перевезень виконувалась на основі імітаційної моделі, розробленої в програмному середовищі GPSS. Результати. Показники роботи транспортно-експедиторських підприємств залежить від ефективності організації праці фахівці всередині підприємства, їх взаємодії з замовниками та залученими посередницькими організаціями. Штатна чисельність експедиторів повинна плануватися керівництвом підприємства з урахуванням потоку замовлень на обслуговування. Враховуючи основні етапи транспортно-експедиторського обслуговування замовників та тривалість їх виконання, за допомогою розробленої імітаційної моделі стає можливим визначити наступні показники: середній час обслуговування; середній час простою в черзі; середню довжину черги; частку заявок, що обслужені без простою в черзі; імовірність відмови в обслуговуванні, надійність обслуговування; коефіцієнт завантаження експедиторів; середнє число зайнятих експедиторів; пропускну спроможність підприємства; кількість експедиторів, необхідних для роботи у штаті підприємства. Наукова новизна. Розроблена імітаційна модель роботи транспортно-експедиторського підприємства дозволяє здійснити планування роботи суб’єкта господарювання на основі впровадження організаційно-управлінських заходів з підвищення його конкурентоздатність. На відміну від існуючих, запропонована модель дозволяє досліджувати структури потоку замовлень та номенклатури вантажів, які надходять на обслуговування, що забезпечить можливість планування штатної чисельності експедиторів; розподіляти функціональні обов’язки експедиторів та прогнозувати тривалість виконання окремих видів робіт. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в тому, що запропонована модель дозволяє здійснити оцінку показників роботи транспортно-експедиторського підприємства при організації експорту та імпорту товарів різних категорій замовників. На основі результатів моделювання власник підприємства матиме можливість формувати кадрове забезпечення виходячи з потреб замовників у тривалості та надійності обслуговування. Окрім цього, системний підхід до організації бізнес-процесів дозволить забезпечити значні конкурентні переваги підприємства на ринку транспортно-експедиторських послуг.

Посилання

Разумова, К. М., Новальська, Н. І., Клименко, В. В. (2023). Особливості сучасного транспортно-експедиторського бізнесу. Системи та технології, 65(1), 124-130. URL: https://doi.org/10.32782/2521-6643-2023.1-65.15

Сторчак, К. В. Специфіка організації міжнародної транспортно-експедиторської діяльності / Сторчак К. В., Кузнєцова К. О. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – 2021. – Вип. 15. – URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52792

Iwona Wasielewska-Marszałkowska. Directions of development of new forms of performance of logistics functions by forwarding (freight forwarders) in modern supply chains [Text] / I. Wasielewska-Marszałkowska // Torun Business Review. – 2015 – Vol. 14, No 1 – p.137-150. URL: https://doi.org/10.19197/tbr.v14i1.19

Озерська, Г. В. Транспортно-логістичне обслуговування міжнародних вантажних перевезень [Електронний ресурс] / Г. В. Озерська // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - Вип. 47. - С. 34-38. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_47_9

Michal Sedláček. Optimization of Processes in a Freight Forwarding Company Using a Simulation Model / Michal Sedláček // MATEC Web Conf., 134 (2017) 00050 URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201713400050

Сергієнко О. А. Розроблення оптимізованої моделі логістичних ланцюгів постачання-розподілу підприємств / О. А. Сергієнко, І. П. Голофаєва, А. Д. Швець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – Вип. 28, ч. 2. – С. 98-105. URL: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2019-28-49

Behnam Abdzadeh, Siamak Noori, Seyed Farid Ghannadpour. A comprehensive mathematical model for quality integration in a project supply chain with concentrating on material flow and transportation [Text] / B. Abdzadeh, S. Noori, S. F. Ghannadpour. // Advanced Engineering Informatics. – 2023. – Volume 57, 102034. URL: https://doi.org/10.1016/j.aei.2023.102034

Manuj, I. and Sahin, F. (2011), "A model of supply chain and supply chain decision‐making complexity", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 41 No. 5, pp. 511-549. URL: https://doi.org/10.1108/09600031111138844

Abdulla, M. F. M. H. ., & Musa, H. (2022). Mediation Model of Logistics Service Supply Chain (LSSC) Factors Affecting Organisational Performance. International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology, 12(5), 294–310. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/IJSCET/article/view/10558

Yang, N., Ding, Y., Leng, J., & Zhang, L. (2022). Supply Chain Information Collaborative Simulation Model Integrating Multi-Agent and System Dynamics. Promet – Traffic&Transportation, 34(5), 711–724. https://doi.org/10.7307/ptt.v34i5.4092

Lebid, I., Luzhanska, N., Lebid, I., Mazurenko, A., Halona, I., Horban, A., Mykhailenko, I., Medvediev, I., & Sotnikova, T. (2023). Construction of a simulation model of goods delivery in international road transportation taking into account the functioning efficiency of logistics supply chain. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(3 (123), 57–67. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.280886

GPSS World Reference Manual / Minuteman Software. – Holly Springs NC, 2001. – p. 305.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Як цитувати

ЛЕБІДЬ, Є. М., ЛЕБІДЬ, І. Г., & ЛУЖАНСЬКА, Н. О. (2023). МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИКОНАННІ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. Транспортні системи та технології перевезень, (26), 76–84. https://doi.org/10.15802/tstt2023/293357

Номер

Розділ

Статті