ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕКО-ОРІЄНТОВАНОЇ РОБОТИ МОРСЬКИХ СУДЕН ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВАНТАЖІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2023/293356

Ключові слова:

безпека морських перевезень, судноплавство, технічна безпека, навігаційна безпека, соціотехнічна система, людський фактор, морські операції, стандарти безпеки

Анотація

Анотація. У статті досліджено актуальні питання безпеки морських перевезень в контексті сучасних транспортних виробничих процесів. Проведено комплексний аналіз ключових факторів, що впливають на безпеку судноплавства, та розроблено структуровану систему класифікації цих факторів. Розглянуто основні категорії безпеки, включаючи технічну, навігаційну, технологічну та екологічну безпеку, а також визначено роль людського фактору в забезпеченні безпеки судноплавства. Застосовано комплексні методи дослідження, що включають аналіз літературних джерел, статистичних даних, тематичних досліджень та експертних оцінок. Результатом роботи є розроблена система концепцій забезпечення безпеки на морському транспорті, яка може сприяти підвищенню безпеки та надійності в цій галузі. Мета. Мета статті полягає в проведенні комплексного аналізу питань безпеки судноплавства в умовах сучасних транспортних виробничих процесів. В роботі поставлене завдання ретельно розглянути ключові чинники, що впливають на безпеку морських перевезень, та надати структуровану систему класифікації цих чинників. Додатково в статті визначено основні категорії безпеки та розглянуто роль людського фактору у забезпеченні всіх аспектів безпеки судноплавства. У підсумку сформульовано загальний підхід до безпеки судноплавства, який враховує всі необхідні аспекти та методи забезпечення безпеки в процесі морських перевезень. Методи дослідження. У даній статті використано комплексний метод дослідження, включаючи аналіз літературних джерел та наукових публікацій, аналіз статистичних даних щодо інцидентів у морському судноплавстві, а також застосовано проведення аналізу практичних випадків та експертні оцінки. Додатково було використано метод моделювання ситуацій, що потенційно можуть вплинути на безпеку судноплавства. Всі ці методи були використані для комплексного розгляду та класифікації факторів, що впливають на безпеку та розроблення системи концепцій забезпечення безпеки в морських перевезеннях. Результати. У результаті дослідження була розроблена комплексна система концепцій забезпечення безпеки в морських перевезеннях. Вона включає в себе чотири основні види безпеки: технічну, навігаційну, технологічну та екологічну. Кожен з цих аспектів безпеки був детально проаналізований та класифікований в залежності від етапів виробничого процесу судноплавства. Наукова новизна. Новизна даної статті полягає у розробленні підходу до комплексного аналізу та забезпечення безпеки у морських перевезеннях, що може сприяти покращенню безпеки та надійності в цій галузі.. Практична значимість. Розроблена комплексна система концепцій забезпечення безпеки протягом морського перевезення надає конкретні рекомендації та методи забезпечення безпеки на різних етапах роботи суден, включаючи перевезення вантажів та інші операції судна.

Посилання

Коскіна Ю. О. Система доставки вантажів як сукупність виробничих процесів її елементів. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 3. С. 104-109. DOI: 10.31891/2307-5740- 2019-270-3-108-113

Коскіна Ю. О. Декомпозиція процесу доставки вантажів за участі морського транспорту з позицій процесного підходу. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. 2019. № 4. С. 128–133. DOI: 10.32838/2663-5941/2019.4-2/21

Benabdelhafid A., Akkouri Z. Quality management approach in supply chain logistics case of shipping maritime transportations. Polish Journal of Management Studies. 2010. Vol. 2. Р. 139–154.

Zhou, X, Yang, Y, Liu, Y, Feng, G, & Ren, H. A Data Driven Decision Support System for Structural Safety of Ships Moving in Waves. Proceedings of the ASME 2023 42nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. Volume 2: Structures, Safety, and Reliability. Melbourne, Australia. June 11–16, 2023. V002T02A012. ASME. https://doi.org/10.1115/OMAE2023-104753

Zhang, S., Cheng, H., Deng, Z., Mei, L., Ding, L., Guo, C., Wang, X., Zhao, G. Navigational Safety Assessment of Ten-Thousand-Ton Vessels in Ship Tunnels by Ship Simulations. Water. 2023. №15. 3584. DOI:10.3390/w15203584.

Wahid, A., Jinca, M., Rachman, T., Malisan, J. Implementation of Safety Management System on Traditional Shipping for Strengthening the Blue Economy. E3S Web of Conferences. 2023. 425. 03002. DOI:10.1051/e3sconf/202342503002.

Bushuyev, S., Bushuyeva, N., Onyshchenko, S., Andrievska, V. Enthalpy as a measure of the organizations’ potential. Management of Development of Complex Systems. 2022. 5-11. DOI:10.32347/2412-9933.2022.49.5-11.

Pavlova, N., Onyshchenko, S. Development and research of a model for optimizing the composition of a project-oriented forwarding company’ suppliers. Technology audit and production reserves. 2021. №1. 36-42. DOI:10.15587/2706-5448.2021.225521.

Bushuyev, S., Bushuieva, V., Onyshchenko, S., Bondar, A. Modeling the Dynamics of Information Panic in Society. COVID-19 case. Computer Modeling and Intelligent Systems. 2021. №2864. 400-408. DOI:10.32782/cmis/2864-35.

Firdaus, M., Puannandini, D., Ramadhani, F. Legal Remedies for Preventing Uncertified Vessels: Following Their Expertise for Shipping Safety. Jurnal pemuliaan hukum. 2022. №5. 55-68. DOI:10.30999/jph.v5i1.2403.

Чимшир, В. И., Чимшир, А. В. Main aspects of organizational and economic mechanism formation to provide competitiveness of a maritime commercial port. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2014. 2(3(68), 21–25. DOI:10.15587/1729-4061.2014.23157

Шахов, О. В. Проєкти, що визначають життєвий цикл соціотехнічної системи. Вісник Одеського національного морського університету. 2012. №35. С. 211-217.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Як цитувати

МЕЛЬНИК, О. М. (2023). ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕКО-ОРІЄНТОВАНОЇ РОБОТИ МОРСЬКИХ СУДЕН ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВАНТАЖІВ. Транспортні системи та технології перевезень, (26), 68–75. https://doi.org/10.15802/tstt2023/293356

Номер

Розділ

Статті