ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНОЮ КОМПАНІЄЮ-ПЕРЕВІЗНИКОМ РЕГІОНАЛЬНОГО ТИПУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2023/293354

Ключові слова:

компанія-перевізник, приватний перевізник, система, доставка, вантаж, перевезення

Анотація

Мета. Впровадження приватних вантажних залізничних компаній-перевізників в Україні відповідає Європейському тренду демонополізації залізничних перевезень і має ряд наслідків, серед яких створення ринкового механізму ціноутворення та формування передумов для підвищення рівня якості послуг на залізничному транспорті. З метою забезпечення економічного розвитку залізничної галузі необхідний комплексний підхід, який включає перегляд та удосконалення тарифної політики із забезпеченням недискримінаційного доступу приватних залізничних компаній-перевізників регіонального типу до залізничної інфраструктури АТ «Укрзалізниця» як альтернативних учасників перевезення. Це забезпечить рівноправні умови конкуренції та сприятиме розвитку залізничного транспорту в Україні. Виходячи з цього, метою даного дослідження є досягнення ефективного функціонування системи доставки вантажів залізничними компаніями-перевізниками регіонального типу під час її впровадження на мережі залізниць України. Для досягнення цієї мети використовується функціональний опис вказаної системи та проводиться оптимізація її параметрів. Методи. Для формалізації системи доставки вантажів залізничною компанією-перевізником регіонального типу використано методи теорії систем. Результати. Проведені дослідження дозволили формалізувати процес функціонування системи доставки вантажів залізничною компанією-перевізником регіонального типу. У процесі формування функціонального опису системи було враховано різноманітні фактори, які впливають на витрати компанії-перевізника. Під час аналізу цих факторів було встановлено, що ключовими параметрами системи, які мають значний вплив на витрати та вартість перевезення вантажів, є маршрут доставки вантажів, кількість зупинок на маршруті, тривалість простою поїздів на залізничних станціях філій компанії-перевізника в очікуванні виконання маневрових операцій (причеплення груп вагонів). Оптимізація цих параметрів має на меті підвищення ефективності функціонування системи та зменшення вартості перевезення вантажів для окремих клієнтів. Практична значимість. При умові прийняття в Україні відповідної законодавчої бази, яка регулюватиме доступ до залізничної інфраструктури АТ «Укрзалізниця» для приватних перевізників, впровадження запропонованої системи матиме такі позитивні наслідки, як підвищення рівня конкуренції на транспортному ринку в Україні, поліпшення показників якості і надійності перевезень та зростання ВВП країни. Налагодження оптимального балансу між номерами маршрутів, кількістю зупинок та тривалістю простою поїздів дозволить забезпечити оптимальне використання ресурсів компанії-перевізника та знизити витрати на перевезення вантажів. Це сприятиме покращенню якості обслуговування та задоволенню потреб клієнтів.

Посилання

Реформа железных дорог : сборник материалов по повышению эффективности сектора железных дорог. Всемирный банк, 2017. №2. 766 с. Режим доступа : https://documents1.worldbank.org/curated/ar/ 616111469672194318/pdf/69256-RUSSIAN-REVISED-RR-Toolkit-RU-New-2017-12-28.pdf.

Directive 91/440/EEC.Eur-lex.europa.eu. Режим доступа : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=CELEX%3A31991L0440.

Directive 95/19/EC.Eur-lex.europa.eu. Режим доступа : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ ?uri=CELEX%3A31995L0019.

Прохорченко А. В. Залізничні системи з вертикальним розділенням. Європейська модель. Дніпро : ЛІРА, 2022. 316 с.

Ломотько Д. В., Балака Є. І., Резуненко М. Є. Визначення оптимальної кількості вагонів у маршрутних поїздах. Залізничний транспорт України. 2019. № 4. С. 4-12.

Ломотько Д. В. Формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.22.01. Харків : УкрДАЗТ, 2008. 39 с.

Прокопенко Т. О. Теорія систем і системний аналіз. Черкаси : ЧДТУ, 2019. 139 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Як цитувати

ОГАР, О. М., ЛОМОТЬКО, Д. В., ШЕЛЕХАНЬ, Г. І., & ЛОМОТЬКО, М. Д. (2023). ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНОЮ КОМПАНІЄЮ-ПЕРЕВІЗНИКОМ РЕГІОНАЛЬНОГО ТИПУ. Транспортні системи та технології перевезень, (26), 61–67. https://doi.org/10.15802/tstt2023/293354

Номер

Розділ

Статті