ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЦИКЛІНГУ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2023/293351

Ключові слова:

рециклінг, залізовмісні відходи, промисловий транспорт, танк-контейнер

Анотація

Мета. Одним з можливих шляхів підвищення ефективності та екологічності металургії є переробка та повторне використання у виробництві у якості сировини залізовмісних пиловидних відходів. При цьому невід’ємною складовою такого рециклінгу відходів є транспортування залізовмісного пилу від джерел утворення до ділянок гранулювання, де здійснюється його переробка. В той же час існуючі технологічні рішення з транспортування пилу характеризуються значним пилоутворенням як під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, так і в процесі перевезення. В цьому зв’язку в роботі розглянуто технологічні схеми безпилового транспортування пиловидних відходів з використанням танк-контейнерів. Методика. Під час виконання дослідження використані методи геопросторового аналізу маршрутів перевезення з урахуванням габаритно-вагових обмежень, методи планування роботи автотранспорту на маршрутах, методи теорії маневрової роботи на залізничному транспорті. Результати. В роботі на прикладні одного з металургійних підприємств представлено методику визначення потрібного парку транспортних засобів та основних техніко-технологічних параметрів схем доставки залізовмісного пилу в танк-контейнерах автомобільним та залізничним транспортом. Наукова новизна. Отримані результати досліджень параметрів транспортного процесу дозволяють виконати наукове та економічне обґрунтування вибору технологічної схеми перевезень пиловидних відходів. Практична значимість. Представлені технологічні схеми можуть бути використані в якості рішень з транспортного забезпечення рециклінгу залізовмісних пиловидних відходів металургійного виробництва.

Посилання

Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития: моногр. / А. И. Амоша, В. И. Большаков, А. А. Минаев, Ю. С. Залознова, Л. А. Збаразская, и др.; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – 114 с.

Демидик В. Н. Устойчивое развитие и рециклинг отходов в черной металлургии / В. Н. Демидик // Металл и литье Украины. – 2014. – № 8. – С. 36-40.

Підвищення експлуатаційної стійкості та ефективності роботи промислового транспорту в умовах металургійного підприємства [Текст] : монографія / [Б. П. Середа та ін.] ; Дніпров. держ. техн. ун-т (ДДТУ). – Кам'янське : ДДТУ, 2021. – 271 с

Про Правила дорожнього руху : Постанова Каб. Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1306 : станом на 4 листоп. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/1306-2001-п#Text.

Technical Guidance for Shipping Bulk Liquids. ITCO International Tank Container Organisation. URL: https://www.international-tank-container.org /en/ technical/technical-guidance-for-shipping-bulk-liquids.

Особливості ТО і ремонту спеціалізованого рухомого складу [Текст]: методичні вказівки до виконання практичних робіт / уклад.: Ю. І. Пиндус, Р. Р. Заверуха; Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя – Тернопіль, 2016 – 56 с.

Вагон-платформа модель 13-7133. Головна. URL:https://www.kvsz.com/index.php/ua/ produktsiya /vantazhne-vagonobuduvannya/vagoni-platformi/item /2415-vahon-platforma-model-13-7133-i-13-7133-01.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Як цитувати

ДОРОШ, А. С., ДЕМЧЕНКО, Є. Б., ХИЛЬКЕВИЧ, Д. В., & БЕРУН, Н. Ю. (2023). ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЦИКЛІНГУ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА. Транспортні системи та технології перевезень, (26), 53–60. https://doi.org/10.15802/tstt2023/293351

Номер

Розділ

Статті