ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ВАНТАЖНОГО КОМПЛЕКСУ АГЛОМЕРАЦІЙНОЇ ФАБРИКИ В УМОВАХ ЗМІННОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2023/293348

Ключові слова:

вантажна станція, гаражі розморожування, розвантажувальний комплекс, транспортно-вантажний комплекс агломераційної фабрики, масова сировина, приймально-відправний парк

Анотація

Мета. На сучасному етапі функціонування транспортно-вантажного комплексу агломераційної фабрики переробка вагонопотоків відбувається в умовах змінного середовища, що призводить до низької ефективності взаємодії транспорту і розвантажувального комплексу. Для вирішення цієї проблеми потрібно оцінити експлуатаційні показники функціонування транспортно-вантажного комплексу агломераційної фабрики проаналізувати роботу вагоноперекидачів розвантажувального комплексу у динамічних умовах. Методи дослідження. При проведенні досліджень використовувалися наступні методи: аналізу і синтезу для дослідження питання та наукових публікацій щодо стану та шляхів оптимізації функціонування транспортно-вантажного комплексу; планування експерименту - для отримання багатомірного, різнохарактерного масиву статистичних даних; теорії ймовірності та математичної статистики - для обробки даних, отримання кореляційних залежностей показників функціонування транспортно-вантажного комплексу агломераційної фабрики в умовах змінного середовища. Результати. Робота присвячена вирішенню науково-технічної проблеми оцінки експлуатаційних показників функціонування транспортно-вантажного комплексу агломераційної фабрики в умовах змінного середовища. У роботі проведена оцінка рівня взаємодії ланок потокового процесу вантажопереробки транспортно – вантажного комплексу агломераційної фабрики базового підприємства При проведенні досліджень встановлено, що при ритмічній роботі агломераційної фабрики і рівномірному прибутті маршрутних поїздів з сировиною на станцію, взаємодія з вагоноперекидачами відбувається в нормальному режимі при цьому простій вагонів зовнішньої мережі близький до нормативного. З ускладненням умов роботи, особливо у період негативних температур при відмовах агломераційної фабрики від сировини, взаємодія вантажної станції, розвантажувального комплексу та гаражів розморожування істотно порушується. Простій вагонів у вказаних умовах змінного середовища і особливо при збільшенні вагонопотоку прибуття досягає максимальних значень. На основі оцінки експлуатаційних показників функціонування розвантажувального комплексу агломераційної фабрики встановлено, що коефіцієнт оперативної готовності вагоноперекидачів знаходиться на досить високому рівні, коефіцієнт використання вагоноперекидачів за часом є дуже низьким, а оперативна технічна готовність передавальних конвеєрів не в повній мірі відповідає виробничим вимогам. Оцінка експлуатаційних показників функціонування транспортно-вантажного комплексу агломераційної фабрики як системотехнічного комплексу на мікрорівні дозволила оцінити його основні функції та створила передумови для моделювання роботи комплексу на мікрорівні в умовах змінного середовища. Наукова новизна полягає у розробці загального методу оцінки експлуатаційних показників функціонування транспортно-вантажного комплексу агломераційної фабрики в умовах змінного середовища, який базується на положеннях функціонального аналізу. Практична значимість. Представлені теоретичні положення щодо функціонування транспортно-вантажного комплексу агломераційної фабрики дозволили оцінити експлуатаційні показники роботи розвантажувального комплексу в умовах змінного середовища, які безпосередньо впливають на роботу вантажної станції, та можуть в подальшому використовуватися в моделях управління потоковими процесами у транспортно-вантажних комплексах.

Посилання

Маслак Г. В., Парунакян В. Е. Розробка методу логістичного управління процесом матеріалоруху при взаємодії виробництва і транспорту в металургійних переділах. Транспортні системи і технології. 2020. №19. С. 68-76.

Маслак Г. В. Стан і шляхи підвищення ефективності управління процесом матеріалоруху при переробці зовнішнього вагонопотоку металургійних підприємств. Транспортні системи та технології перевезень. 2019. №18. С. 59-68.

Бутько Т.В., Прохоров В. М., Чехунов Д. М. Інтелектуальне управління сортувальними станціями при перевезеннях небезпечних вантажів на основі багатоцільової оптимізації. Наука та прогрес транспорту. 2018. № 5. С. 41-52.

Бобровский В.И., Козаченко Д.Н. Интегрированные модели железнодорожных станций. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2002. № 4, 5 (додаток). С. 23.

Козаченко Д.Н. Математическая модель для оценки технико-технологических показателей работы железнодорожных станций. Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта. 2013. №3 (45). С. 22-28.

Березовий М.І., Малашкін В.В., Коробйова Р.Г. Оцінка пропускної спроможності промислової сортувальної станції з використанням її ергатичної моделі. Транспортні системи і технології перевезень. 2012. №4. С. 9-12.

Парунакян В.Э., Маслак А.В. Повышение эффективности управления производственно-транспортной системой металлургических предприятий. Вестник Восточноукр. нац. ун-та им. В. Даля. 2017, № 3 (233). С. 125-131.

Дженчако В.Г. Оптимізація взаємодії вантажної станції, гаражів розморожування і розвантажувального комплексу агломераційної фабрики при вивантаженні масової сировини. Міжвузівський тематичний збірник наукових праць : Маріуполь. 2021. № 24. С. 272-284.

Дженчако В.Г., Маслак Г.В. Ідентифікація функцій транспортно-вантажного комплексу промислового підприємства. Транспортні системи і технології. 2022. №24. С. 21-27.

Дженчако В.Г., Маслак Г.В., Завгородній О.С. Функціональний аналіз роботи розвантажувального комплексу транспортної системи металургійного підприємства. Наука і виробництво: Зб. наук. праць : Маріуполь. 2023. № 25. С. 142-151.

Дженчако В.Г. Підвищення ефективності перевезення масової сировини на промислові підприємства у зимовий період. Міжвузівський тематичний збірник наукових праць : Маріуполь 2019. № 21. С. 224-237. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/ 24835. (дата звернення: 10.09.2023)

Дженчако В.Г. Розробка методу оцінки пропускної спроможності гаражів розморожування транспортної системи промислового підприємства. Транспортні системи та технології перевезень. №22. 2021. С. 21-27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Як цитувати

ДЖЕНЧАКО, В. Г., МАСЛАК, Г. В., ХАРА, М. В., & НЕТРЕБКО, О. Ю. (2023). ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ВАНТАЖНОГО КОМПЛЕКСУ АГЛОМЕРАЦІЙНОЇ ФАБРИКИ В УМОВАХ ЗМІННОГО СЕРЕДОВИЩА. Транспортні системи та технології перевезень, (26), 37–43. https://doi.org/10.15802/tstt2023/293348

Номер

Розділ

Статті