ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАЛІЗНИЧНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ МАРШРУТАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2023/293343

Ключові слова:

технологічні маршрути, металургійне виробництво, перевезення залізної руди, перевезення вугілля, щільність розподілу імовірності

Анотація

Мета. В умовах повномасштабної війни забезпечення стабільного функціонування національної економіки є однією із стратегічних задач. Функціонування промислового комплексу, наявність робочих місць та сплата податків до державного бюджету є, в тому числі, часткою забезпечення обороноздатності країни. Однією з основних галузей економіки України є металургійна промисловість, отже вона потребує впровадження заходів із забезпечення надійної та стабільної роботи навіть в умовах військової агресії, постійних ризиків нанесення повітряних ударів та пошкодження інфраструктури. Відповідно до цього, метою дослідження є проведення аналізу та визначення структури вантажопотоків технологічних маршрутів транспортного обслуговування металургійного виробництва (на прикладі ПАО «Запоріжсталь»). Досліджено динаміку обсягів перевезення залізної руди (залізорудного концентрату) та коксівного вугілля (коксу) за видами транспорту. Досліджено нерівномірність та виконати описову статистику добових обсягів перевезення залізної руди (залізорудного концентрату) та коксівного вугілля (коксу) для металургійного виробництва (на прикладі ПАО «Запоріжсталь»). Методи. Проведено аналіз нерівномірності добових обсягів надходження вантажів на потреби металургійного підприємства (на прикладі ПАО «Запоріжсталь») технологічними маршрутами залізничного транспорту. Використано методи математичної статистики, теорії імовірності, теорії транспортних процесів та систем. В результаті проведеного аналізу вантажопотоків, що надходять на підприємство встановлено, що розподіл добового обсягу прибуття залізної руди до станції Запоріжжя Ліве підпорядковано симетричним законам розподілу із відносно низькою варіацією 18,4 %. Розподіл випадкової величини добових обсягів надходження коксу також вказує на певну симетричність з достатньо високою імовірністю (59%), і апроксимується нормальним розподілом. Наукова новизна. В результаті проведених досліджень було встановлено, що апроксимована щільність розподілу обсягів надходження залізної руди (залізорудного концентрату) та коксівного вугілля (коксу) до металургійного виробництва (на прикладі ПАО «Запоріжсталь» за 2022 рік). Практична значимість. Встановлені математичне сподівання та рівень кореляції обсягів надходження залізної руди (залізорудного концентрату) та коксівного вугілля (коксу) до металургійного виробництва (на прикладі ПАО «Запоріжсталь» за 2022 рік). В подальшому одержані результати планується використати в якості вихідних даних до імітаційної моделі функціонування системи транспортного забезпечення промислового підприємства.

Посилання

Офіційний сайт Геологічної служба США. United States Geological Survey, USGS. URL: https://www.usgs.gov/

Козаченко Д. М. Проблеми стимулювання відправницької маршрутизації на залізничному транспорті. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. –№ 3(192). –С. 207-211.

Forkenbrock D. J. Comparison of external costs of rail and truck freight transportation. Transportation Research Part A: Policy and Practice. – 2001. – Vol. 35. – Iss. 4. –Р. 321–337.

Копилов М. Маршрутизація – синонім оптимальності. Магістраль, 2011. (26 січня– 1 лютого), № 5 (1588). С. 4

Миронович А., Ейтутіс Г., Крищенко Г. Маршрутизація перевезень як фактор підвищення інвестиційної привабливості АТ «Укрзалізниця». Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління». 2020. Вип. 48. С. 31-37

Вернигора Р. В. Проблеми функціонування залізничних під’їзних колій України в сучасних умовах. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2012. № 4/3(58). С. 64-68.

Березовий М. І., Вернигора Р. В., Малашкін В.В. Організація взаємодії промислових підприємств при перевезенні металургійної продукції Праці Ростовського держ. ун-ту шляхів сполучення. 2013. Вип. 2(23). С.12-17. (рос)

Науменко О. Удосконалення роботи транспортної системи вугільно-енергетичного комплексу. Engeneering mechanic&transport 2013 (EMT-2013). Львів. С. 72-73

Державна служба статистики: офіційний сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Шульга І. В. Отримання відновників для виплавки заліза з руди (до середини ХІХ ст.). Electronic National Technical University " Kharkiv Polytechnic Institute" Institutional Repository (eNTUKhPIIR). НТУ «ХПІ». С.177 – 189. URL: https://core.ac.uk/reader/50579827.

Osborne D., Dempsey F. Supply chain management for bulk materials in the coal industry. The Coal Handbook: Volume 1: Towards Cleaner Coal Supply Chains, Second Edition (2023). № 1. Р.619-664.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19

Як цитувати

ЗАРУБА, О. В., & ОКОРОКОВ, А. М. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАЛІЗНИЧНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ МАРШРУТАМИ. Транспортні системи та технології перевезень, (26), 30–36. https://doi.org/10.15802/tstt2023/293343

Номер

Розділ

Статті