АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ГРАНИЧНИХ СТОВПЧИКІВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СТРІЛОЧНИХ ГОРЛОВИН РІЗНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2023/284497

Ключові слова:

граничний стовпчик, розрахунковий вагон, план колії, поширення габаритної відстані, алгоритм, автоматизований розрахунок, безпека руху

Анотація

Мета дослідження, що полягає у розробці відповідних алгоритмів і процедур, які використовуються при імітаційному моделюванні переміщення розрахункового вагона по суміжних коліях. Вказані алгоритми дозволять автоматизувати процес розрахунку положення граничного стовпчика між суміжними коліями різної конструкції з заданою точністю та дотриманням вимог безпеки руху. Методика. В процесі дослідження використані методи імітаційного моделювання для моделювання переміщення розрахункового вагону по суміжним коліям. Для визначення основних геометричних характеристик вагону щодо взаємного його положення відносно осі колії використані методи аналітичної геометрії. Результати. В результаті виконаних досліджень отримані наступні висновки. Багатоваріантність конструкції суміжних колій у плані не дає можливості створення універсального аналітичного виразу для визначення положення граничного стовпчика. Існуючі методи розрахунку положення граничного стовпчика передбачають максимальне поширення габариту у кривих ділянках, що призводить в результаті до надлишкової відстані між граничним стовпчиком та стрілочним переводом і неефективного використання корисної довжини колій. Розроблені алгоритми та процедури визначення положення граничного стовпчика є універсальними і дозволяють автоматизувати процес розрахунку положення граничного стовпчика між суміжними коліями різної конструкції у плані навіть при зміні технічних нормативів чи параметрів розрахункових вагонів. При цьому змін потребують лише вихідні дані для розрахунку. Наукова новизна. Наукова новизна полягає у розробці алгоритмів та процедур для формалізації конструкції суміжних колій та імітаційного моделювання переміщення розрахункового рухомого складу по ним. Практична значимість. Розроблені алгоритми і процедури можуть бути реалізовані у вигляді програмного комплексу для автоматизованого розрахунку положення граничного стовпчика з високою точністю. Також одержані результати розрахунків можуть бути використані при аналізі та створенні аналітичного опису положення граничного стовпчика для складних конструкцій суміжних колій.

Посилання

Проектирование железнодорожных станций и узлов [Текст]: справ. и метод. руководство / под ред. А. М. Козлова, К. Г. Гусевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Транспорт, 1981. – 592 с.

Проектування станційних колій. Роз’їзди, обгінні пункти та проміжні станції: приклади та задачі: навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. І. Березовий, М. П. Божко, В. В. Журавель, Є. Б. Демченко ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро : Герда, 2017. – 196 c. – ISBN 978-617-7097-81-4.

Бобровский, В. И. Автоматизация определения положения предельных столбиков и сигналов / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко // Залізничний транспорт України. – 2004. – № 4. – С. 14–16.

Козаченко, Д. М. Аналіз існуючих методів розрахунку положення граничних стовпчиків / Д. М. Козаченко, Божко М. П., М. І. Березовий, В. В. Малашкін // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2022. – Вип. 24. – С. 75-80. – DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2022/272303.

Аналітична геометрія: підруч. для студ. вищ. техн. навч. закл. / Б. В. Гриньов, І. К. Кириченко. — Х. : Гімназія, 2008. — 340 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-11

Як цитувати

КОЗАЧЕНКО, Д. М., БОЖКО, М. П., БЕРЕЗОВИЙ, М. І., & МАЛАШКІН, В. В. (2023). АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ГРАНИЧНИХ СТОВПЧИКІВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СТРІЛОЧНИХ ГОРЛОВИН РІЗНИХ КОНСТРУКЦІЙ. Транспортні системи та технології перевезень, (25), 84–91. https://doi.org/10.15802/tstt2023/284497

Номер

Розділ

Статті