ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ У СФЕРІ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2023/284496

Ключові слова:

електронний сервіс, інформаційна система, електронний документообіг, е-ТТН, WiM, єЧерга, кабінет перевізника

Анотація

Мета. Діджиталізація бізнес-процесів та впровадження прозорих і ефективних електронних сервісів для надання адміністративних послуг є одним з ключових державних пріоритетів України, реалізація якого сприяє євроінтеграційним процесам та сталому розвитку країни за рахунок зниження корупційних ризиків в усіх галузях економіки та соціальної сфери. Одним з головних завдань, що постає при вирішенні даної проблеми, є запровадження та використання сучасних інформаційних технологій і електронного документообігу на автомобільному транспорті. В цьому зв’язку в роботі виконано аналіз функціоналу існуючих на ринку автомобільних перевезень України інформаційних систем та розглянуто порядок їх використання при організації перевезень. Методика. Під час виконання дослідження використані методи аналізу та експертної оцінки для вивчення основного функціоналу та порядку застосування інформаційних систем під час організації вантажних автомобільних перевезень. Результати. В теперішній час в Україні для організації автомобільних перевезень успішно реалізовано та експлуатується ряд електронних сервісів та систем, таких як: Шлях, єЧерга, WiM. На завершальному етапі впровадження знаходиться система електронного документообігу е-ТТН. Наукова новизна. Отримані результати аналізу функціоналу та порядку використання сучасних інформаційних систем з організації автомобільних перевезень вантажів дозволяють виконати наукове та економічне обґрунтування вибору програмних продуктів для вирішення оперативних логістичних задач та підвищення ефективності транспортного процесу. Практична значимість. Представлені результати досліджень можуть бути використані для організації та оптимізації процесу перевезень вантажів автомобільним транспортом України.

Посилання

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Угода Україна від 27.06.2014 р. : станом на 25 жовт. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 01.06.2023).

TAPAS. TAPAS. URL: https://tapas.org.ua/ (дата звернення: 01.06.2023).

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : Розпорядж. Каб. Міністрів України від 30.05.2018 р. № 430-р : станом на 7 квіт. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#Text (дата звернення: 01.06.2023).

Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII : станом на 1 січ. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text (дата звернення: 03.06.2023).

Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV : станом на 1 серп. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text (дата звернення: 03.06.2023).

Дія – Державні послуги онлайн. Державні послуги онлайн | Дія. URL: https://diia.gov.ua/ (дата звернення: 01.06.2023).

Пріоритети діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті на 2021-2023 роки. Державна служба України з безпеки на транспорті. URL: https://dsbt.gov.ua/sites/default/files/imce/_pdf/priorytety_dsbt.pdf (дата звернення: 01.06.2023).

Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Єдиний комплекс інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Державна служба України з безпеки на транспорті. URL: https://dsbt.gov.ua/uk/storinka/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proyektu-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro (дата звернення: 02.06.2023).

Шлях – DSBT URL: https://shlyah.dsbt.gov.ua/ (дата звернення: 02.06.2023).

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1001-2015-п (дата звернення: 03.06.2023).

Пошук заявки у ШЛЯХу. Державна служба України з безпеки на транспорті. URL: https://vshlyahu.dsbt.gov.ua/sheet/page/checkApplication (дата звернення: 03.06.2023).

єЧерга. Електронна черга перетину кордону. єЧерга. Електронна черга перетину кордону. URL: https://echerha.gov.ua/ (дата звернення: 03.06.2023).

Уряд України оголосив міжнародний тендер на першу партію комплексів зважування в русі (Weight-in-Motion, або WiM), - Володимир Омелян. Міністерство інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/news/30028.html (дата звернення: 03.06.2023).

Про автомобільний транспорт : Закон України від 05.04.2001 р. № 2344-III : станом на 23 берез. 2023 р.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14#Text (дата звернення: 03.06.2023).

Про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної : Наказ М-ва інфраструктури України від 07.05.2020 р. № 301. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0644-20#Text (дата звернення: 04.06.2023).

Портал проєкту «Електронна товарно-транспортна накладна». е-ТТН. URL: https://e-ttn.miu.gov.ua/ (дата звернення: 05.06.2023).

Електронний документообіг в Україні EDIN - Сучасні системи ЕДО | EDIN. EDIN. URL: https://edin.ua/ (дата звернення: 05.06.2023).

ПТАХ. ПТАХ. URL: https://edi.com.ua/uk (дата звернення: 05.06.2023).

Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні : Наказ М-ва трансп. України від 14.10.1997 р. № 363 : станом на 12 лип. 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0128-98#Text (дата звернення: 05.06.2023).

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. Міністерство інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/content/kodifikator-administrativnoteritorialnih-odinic-ta-teritoriy-teritorialnih-gromad.html (дата звернення: 05.06.2023).

Чому варто переходити на електронні ТТН. Центр транспортних стратегій. URL: https://cfts.org.ua/blogs/chomu_varto_perekhoditi_na_elektronni_ttn_670?fbclid=IwAR3EAfe5370Vp0EKUfrphq2vc9wQxLsYB_KrCgNz5iBkyEO-5X4JfIgOARs (дата звернення: 05.06.2023).

Україна готова приєднатися до системи електронної товарно-транспортної накладної ЄС. Міністерство інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/news/34208.html (дата звернення: 05.06.2023).

Запровадження електронної товарно-транспортної накладної: законопроєкт рекомендують доопрацювати | ЮРЛІГА. ЮРЛІГА. URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/218899_zaprovadzhennya-elektronno-tovarno-transportno-nakladno-zakonoprokt-rekomenduyut-doopratsyuvati (дата звернення: 05.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-11

Як цитувати

ДЕМЧЕНКО, Є. Б., ДОРОШ, А. С., СКОВРОН, І. Я., & БАЛАНОВ, В. О. (2023). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ У СФЕРІ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. Транспортні системи та технології перевезень, (25), 70–83. https://doi.org/10.15802/tstt2023/284496

Номер

Розділ

Статті