ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАНТАЖНИХ І ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА НАПРЯМКАХ З ПАРАЛЕЛЬНИМИ ХОДАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2023/284494

Ключові слова:

залізничні перевезення, спеціалізація напрямків, розподіл перевезень, вантажопотік, логістика, рухомий склад, експлуатаційні витрати, оптимізація

Анотація

Мета. Метою роботи є визначення заходів для підвищення логістичних операцій при спеціалізації напрямків для вантажних і пасажирських перевезень шляхом передачі частини транзитного вантажопотоку на паралельні ходи. Вирішення задачі вибору раціонального розподілу вантажних й пасажирських перевезень залежно від спеціалізації напрямків дозволить оптимізувати використання пропускної й провізної спроможності та інвестицій у розвиток інфраструктури. Методика. Оптимізація транспортного процесу під час змішаних перевезень передбачає можливість відокремлення вантажного руху від пасажирського. Запропонована методика передбачає вирішення задачі вибору раціонального розподілу вантажних й пасажирських перевезень залежно від спеціалізації напрямків. Ідея такого розмежування базується на тому, що на мережі залізниць можна виділити станції, між якими існує декілька паралельних маршрутів курсування поїздів. Дослідження виконано на мережі залізниць, що зв’язує Львів і Київ.  При вирішенні задачі розглядалися різні показники: довжина маршруту, час руху, механічна робота локомотива, навантаження на колію та інші. Крім того враховувалися  граничні умови: обсяги пасажирообігу, вантажообігу, пропускна спроможність ділянок й допустима швидкість руху поїздів. Результати. Розроблено математичну модель перерозподілу поїздопотоків на мережі залізниць, що забезпечує раціональну роботу залізничної колії при мінімальних витратах на реконструкцію залізниці. Наукова новизна. Встановлено, що у випадку розділення руху, терміни проведення ремонтів можуть бути іншими через меншу інтенсивність руху, що дозволяє зосередитись на конкретних видах ремонтних робіт, а не на всіх видах робіт одночасно. Хоча загальні принципи періодичності ремонтів можуть залишатися тими ж у обох випадках, схеми періодичності можуть відрізнятися в залежності від багатьох факторів, зокрема, інтенсивності експлуатації, технічного стану транспорту, термінів проведення ремонтів та наявності спеціалізованого персоналу. Практична значимість. Із застосуванням запропонованих авторами нових підходів до вирішення поставлених завдань встановлені схеми раціонального розподілу вантажних і пасажирських перевезень на замкнутих полігонах регіональних філій Південно-Західної й Львівської залізниць що дозволить визначити заходи для підвищення логістичних операцій та зменшити експлуатаційні витрати на перевезення вантажів і пасажирів.

Посилання

Kurhan M., Kurhan D. Problems of providing international railway transport // Matec. – 2018. – Vol. 230. pp. 01007. doi: 10.1051/matecconf/201823001007.

Evrim Ursavas, Stuart X. Zhu (2017). Integrated Passenger and Freight Train Planning on Shared-Use Corridors. Transportation Science 52(6). DOI:10.1287/trsc.2017.0796

Shengdong Li, Hongxia Lv, Changan Xu, Tao Chen, Congcong Zou (2020). Optimized Train Path Selection Method for Daily Freight Train Scheduling. IEEE Access (8), 40777-40790. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2976904

Christos Pyrgidis, Evangelos Christogiannis. The Problems of the Presence of Passenger and Freight Trains on the Same Track // Transport Research Arena – Athens. https://www.researchgate.net/publication/271889462

Chornopyska, N.; Stasiuk, K. (2020). Logistics Potential of the Railway as a Key for Sustainable and Secure Transport Development, Transport Means, 421-425. Available from: https://www.researchgate.net/publication/346427093_Logistics_Potential_of_the_Railway_as_a_Key_for_Sustainable_and_Secure_Transport_Development [accessed May 03 2023].

Kurhan M., Kurhan D., Černiauskaite L. (2019). Rationale of priority areas of rail operation in north-eastern Europe // Transport Means, 1439-1444.

M. Szkoda, A. Tulecki (2008). Decision models in effectiveness evaluation of Europe-Asia Transportation Systems. World Congress on Railway Research (WCRR), Seoul, Korea/ https://www.sparkrail.org/Lists/Records/DispForm.aspx?ID=3772

Kozachenko D.; Skalozub V.; Gera B.; Hermaniuk Y.; Korobiova R.; Gorbova A. (2019). A model of transit freight distribution on a railway network, Transport Problems 14(3), 17-26. DOI:10.20858/tp.2019.14.3.2

Tarapata Z. (2015). Modelling and analysis of transportation networks using complex networks: Poland case study. The Archives of Transport. 36 (4), 55-65. DOI: 10.5604/08669546.1185207

Marianna Jacyna¸ Mariusz Wasiak, Konrad Lewczuk & Michał Kłodawski (2015). Simulation model of transport system of poland as a tool for developing sustainable transport. Archives of Transport, 31(3), 23-35. DOI: 10.5604/08669546.1146982

Scientific and Technical Support Development Railway Transport in International Traffic [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/10482 jgbcfyj

Mirosław Siergiejczyk, Karolina Krzykowska-Piotrowska (2019). Research Methods and Solutions to Current Transport Problems Proceedings of the International Scientific Conference Transport of the 21st Century, 9– 12th of June 2019, Ryn, Poland: Proceedings of the International Scientific Conference Transport of the 21st Century, 9– 12th of June 2019, Ryn, Poland. DOI:10.1007/978-3-030-27687-4, 494 s.

Mykola Kurhan, Viktor Verbitskii, Dmytro Kurhan (2019). Difference research of Ukrainian and European railway infrastructure. Science and Transport Progress Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport 5(83), 52-70. DOI:10.15802/stp2019/184497

Zhipeng Huang, Niu Huimin (2012). The Mode of Combined Multi-speed Freight Trains under Separation of Passenger and Freight Transport. Procedia - Social and Behavioral Sciences 43(6), 709–717. DOI:10.1016/j.sbspro.2012.04.144

Rotoli Francesco, Malavasi Gabriele & Ricci Stefano (2016). Complex railway systems: capacity and utilisation of interconnected networks. European Transport Research Review 8(4), 21-29. DOI:10.1007/s12544-016-0216-6

Hamed Pouryousef, Pasi Lautala, Thomas White (2015). Railroad capacity tools and methodologies in the U.S. and Europe. Journal of Modern Transportation. 23(1), 30–42. DOI 10.1007/s40534-015-0069-z

Allan Woodburn (2017). The impacts on freight train operational performance of new rail infrastructure to segregate passenger and freight traffic. Journal of Transport Geography, 176-185. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2016.12.006

Dingler M, Lai YC, Barkan C. (2009) Impact of train type heterogeneity on single-track railway capacity. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 41–49. https://doi.org/10.3141/2117-06

Lai YC, Lin YJ, Cheng YF (2014) Assessment of capacity charges for shared-use rail lines. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 62–70. DOI:10.3141/2448-08

Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects [online cit.: 2021-06-27]. Available from: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf. doi:10.2776/97516

Dac Criteria for Evaluating Development Assistance [online cit.: 2021-06-27]. Available from: https://www.oecd.org/dac/evaluation/49756382.pdf

Results-Based Management approach as applied at UNESCO [online cit.: 2021-06-27]. Available from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000177568

Kurhan D., Kurhan M. (2019). Modeling the Dynamic Response of Railway Track . IOP Conf. Ser.: Materials Science and Engineering. Vol. 708. – p. 012013. DOI: 10.1088/1757-899X/708/1/012013.

Dingler M, Lai YC, Barkan C (2009) Impact of train type heterogeneity on single-track railway capacity. Transportation Res. Record: J. Transportation Res. Board 2117, 41–49.

Ján Ližbetin, Ján Ponický, Vladislav Zitrický (2016). The Throughput Capacity of Rail Freight Corridors on the Particular Railways Network. Ukupan izravni kapacitet koridora željezničkog prijevoza na posebnim mrežama željeznica. «Naše more» 63(3), 161-169. DOI 10.17818/NM/2016/SI16

Kurhan M., Kurhan D., Husak M., Hmelevska N. (2022). Increasing the Efficiency of the Railway Operation in the Specialization of Directions for Freight and Passenger Transportation. Acta Polytechnica Hungarica 19(3), 231-244. DOI: http://dx.doi.org/10.12700/APH.19.3.2022.3.18

Гетьман Г. К. Теорія електричної тяги. Монографія у 2 т. / Г. К. Гетьман – Дн-вськ: Вид. Маковецький, 2011. Т. 1.- 456 с.

Артемчук, В. В. Необхідні умови в задачі векторної оптимізації для функціоналів стосовно відновлювальних технологій / В. В. Артемчук, А. А. Босов // Вісн. нац. техн. ун-ту «ХПІ». Серія : Нові рішення в сучасних технологіях: сб. наук. пр. – Харків, 2012. – Вип. 34. – С. 41–49. http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/16292

Курган Д. М. Вплив стану залізничної ділянки і структури поїздопотоку на життєвий цикл колії / Д. М. Курган, І. О. Бондаренко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2007. – Вип.19. – С. 78-83.

Корженевич І. П. Знайомство з работою в програмі MowerRW [Електронний ресурс] / І. П. Корженевич. – 2011. – 12 с. – Режим доступу: http://www.brailsys.com/MoveRW_0.htm

Корженевич І. П. Знайомство з работою в програмі RWPlan [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //brailsys.com/, http: /www.brailsys.com / RWPlan_0.htm

Гусак М.А., Новік Р.Б., Хмелевська Н.П., Мунтян А.О. Визначення раціональних маршрутів для підвищення рівня організації перевезень та управління логістичними системами: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції «Логістика і транспортна безпека: проблеми та перспективи розвитку в контексті аналізу сучасних викликів, загроз» (с. 32-36). 28 жовтня 2022 р. – УДУНТ, Дніпро: 2022.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-11

Як цитувати

КУРГАН, М. Б., БАЙДАК, С. Ю., ГУСАК, М. А., НОВІК, Р. Б., & ХМЕЛЕВСЬКА, Н. П. (2023). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАНТАЖНИХ І ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА НАПРЯМКАХ З ПАРАЛЕЛЬНИМИ ХОДАМИ. Транспортні системи та технології перевезень, (25), 47–59. https://doi.org/10.15802/tstt2023/284494

Номер

Розділ

Статті