ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО РОЗСТАНОВКИ ПАСАЖИРСЬКИХ СУДЕН ЗА НАПРЯМКАМИ ЇХ РОБОТИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ФЛОТУ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2023/284493

Ключові слова:

пасажири, пасажирські судна, флот, судноплавна компанія

Анотація

Анотація. Метою статті є вирішення завдання розстановки пасажирського флоту та удосконалення планування роботи флоту судноплавної компанії. Для досягнення мети були вивченні можливі умови експлуатації пасажирського флоту; розроблені підходи, які дозволять з урахуванням різних видів плавання, різних напрямків роботи, розмірів суден, а також можливості поповнення флоту отримати максимальне значення фінансового результату при розстановці пасажирського флоту судноплавної компанії, що зробило можливим удосконалити планування роботи пасажирського флоту судноплавної компанії. Процес управління судноплавним підприємством є безперервною розробкою управлінських рішень, від яких в значній мірі залежить кінцевий результат роботи будь-якої компанії. Це особливо важливо для судноплавства, яке функціонує в умовах значної динаміки як зовнішньої середи так і безпосередньо виробництва транспортних процесів. Запропоноване рішення дозволить судноплавній компанії ефективно розташувати свій флот, отримати максимальній фінансовий результат з урахуванням умов перевезень та роботи суден різних видів плавання, форм організації перевезень, різних типів суден, маршрутів, а також враховує можливість поповнення флоту судноплавного підприємства у разі, якщо його потенційна провізна здатність не перевищує обсягу транспортної роботи. Одним з найважливіших напрямів роботи судноплавної компанії є планування та оптимізація використання ресурсів підприємства. Судноплавна компанія прагне максимуму фінансового результату від виконаної роботи. Якщо розглядати «зовнішнє середовище» як суб’єкт управління, який також приймає рішення, що відповідають варіантам можливої ​​структури пасажиропотоків, то такого роду завдання може бути формалізоване і представлене у вигляді матричної гри. Характерною умовою є те, що кожна сторона не має відомостей про рішення іншої. Таким чином, реалізується принцип максиміну (мінімаксу) у конфліктній ситуації. Значення гри визначає математичне очікування виграшу першого гравця, тобто значення фінансового результату, яке слід прийняти як планове. В результаті прогноз результатів діяльності судноплавної компанії відображатиме виробничі можливості «зовнішнього середовища» (другого гравця) та умови, в яких йому доведеться працювати. Запропонований підхід може також бути використаний для визначення величин планових показників інших підприємств морського транспорту – портів, судноремонтних заводів, а також нормативів транспортної роботи; розробці програми поповнення (списання) флоту судноплавної компанії; визначенні тарифної політики, пов’язаної з перевезенням пасажирів у регіоні діяльності судноплавної компанії.

Посилання

Белов, О. А. Аналитический обзор факторов эффективной эксплуатации морского транспорта. [Электрон. ресурс] / О. А. Белов // Техническая эксплуатация водного транспорта: проблемы и пути развития. – 2019. – №1-1.5-9

Кириченко, В. О. Метод підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту на основі автоматизації процесу. [Текст] / В. О. Кириченко, І. В. Трофименко, Ю. Є. Шапран, // Телекомунікаційні та інформаційні технології - 2017. - № 2. – С. 82-86.

Китов А.Г., Самсонов Р.И., Чуплігин Г.Н. Проблемы оперативного управления и планирования работы флота в современных судоходных компаниях //TRANSPORT BUSINESS: Зб. наук. праць. – - Вип 3. 2017 - C 35-47.

Тимощук Е.Н. Особенности планирования в процессе управлении судоходной компанией// Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони № 3 (30)/2017. - C 99-102.

Кириллова Е.В. Теоретичні основи управління роботою флоту у транспортно-технологічних системах: дис.... д-ра техн. наук: 05.22. 01–транспортні системи/Кириллова Олена Вікторівна; Одес. нац. мор. ун-т

Вишневский Д.О. Система формирования расписаний в линейном судоходстве // Вісник Одеського національного морського університету: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, - Вип 36. - C 35-47.

Вишневский Д.О. Формирование схем движения судов и расстановка флота в линейном судоходстве // Вісник Одеського національного морського університету: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, - Вип 3 (39). - C 256-262.

Вишневский Д.О. Обоснование состава участков для организации работы судов на линии // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции “Современные направления теоретических и прикладных исследований `2013”. – Одесса: ОНМУ 2013. – Том 1. Вып 3 - С.54-58.

Вишневский Д.О. Обоснование состава флота для организации его работы на линии // Судовождение: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМА, - Вип 22. - C 58-65.

Боровик, С. С. Модель задачі оптимального розподілу пасажирського флоту за маршрутами. [Текст] / С. С. Боровик. // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2020. - № 3 (74) – С. 11-18

Экономико-математические методы и модели в управлении морским транспортом: Учебник студентов морских вузов /Е.Н. Воевудский, Н.А. Коневцева, Г.С. Махуренко, И.П. Тарасова; / Под ред. Е.Н. Воевудского. - М.: Транспорт, 1988. - 384 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-11

Як цитувати

МИХАЙЛОВА, Ю. В. (2023). ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО РОЗСТАНОВКИ ПАСАЖИРСЬКИХ СУДЕН ЗА НАПРЯМКАМИ ЇХ РОБОТИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ФЛОТУ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ. Транспортні системи та технології перевезень, (25), 38–46. https://doi.org/10.15802/tstt2023/284493

Номер

Розділ

Статті