МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ ЕЛЕКТРОМАШИН ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2023/284492

Ключові слова:

математична модель, допоміжні машини, випробування електромашин

Анотація

Мета. Розробка та впровадження енергоефективних схем випробування допоміжних електричних машин рухомого складу вимагає проведення математичного моделювання з метою визначення найбільш раціональної схеми з точки зору якості проведених випробувань, а також мінімізації енерговитрат на проведення самих випробувань. Методи. Методологічною основою дослідження є аналітичні методи дослідження, що базується на складанні розрахункової системи диференційних рівнянь, розв’язуючи які, можна визначити параметри схеми взаємного навантаження. Результати. З огляду на те, що система взаємного навантаження є достатньо складною для розв’язання системою, в роботі було виконано розкладання системи на більш прості схеми заміщення електричної і механічної частини. На основі схем заміщення було створено систему диференційних рівнянь, яка дозволила створити модель системи взаємного навантаження з трьома вхідними і трьома вихідними параметрами. Розроблену модель достатньо легко можливо реалізувати в спеціалізованих програмних середовищах, наприклад, SIMULINK за допомогою стандартних вбудованих блоків. Наукова новизна. Запропоновано раціональну схему випробування допоміжних машин методом взаємного навантаження, з покриттям втрат від одного джерела електричної потужності. Практична значимість. Впровадження отриманих результатів підприємствами з ремонту допоміжних машин рухомого складу дозволить знизити матеріальні витрати на проведення ремонтів з одночасним збереженням якості проведених випробувань.

Посилання

ДСТУ ГОСТ 2582:2017 Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия (ГОСТ 2582-2013, IDT; IEC 60349-1:2010, NEQ; IEC 60349-2:2010, NEQ) [Действтелен от 2017-03-01]. Киев : ДП «УкрНДНЦ», 2017. 50 с

Правила ремонту електричних машин електровозів і електропоїздів. ЦТ-0063. Київ : Видавнічий дім «САМ», 2003. – 286 с.

Афанасов, А. М. Определение расхода электроэнергии на проведение приёмо-сдаточных испытаний тяговых электрических машин / А. М. Афанасов, С. В. Арпуль, А. С. Шаповалов // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2018. – № 16. – С. 51–56. – DOI:10.15802/ecsrt2018/172600.

Афанасов, А. М. Системы для испытания электрических машин тягового и моторвагонного подвижного состава магистрального и промышленного транспорта / А. М. Афанасов // Локомотив-информ. – 2015. – № 1 (103). – С. 68–72.

Архангельский Б. И. Аналитическое выражение кривой намагничивания электрических машин / Б. И. Архангельский // Электричество. – 1958. – № 1. – С. 14-18.

Афанасов, А. М. Определение магнитных потерь в тяговых двигателях электроподвижного состава магистрального и промышленного транспорта / А. М. Афанасов // Збір. наук. праць Донецького інституту залізничного транспорту. – Донецьк, 2014. – Вип. 39. – С. 71–77.

Проектирование тяговых электрических машин / под ред. М. Д. Находкина. – М.: Транспорт, 1976. – 624 с

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-11

Як цитувати

ШАПОВАЛОВ , О. С. (2023). МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ ЕЛЕКТРОМАШИН ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ. Транспортні системи та технології перевезень, (25), 33–37. https://doi.org/10.15802/tstt2023/284492

Номер

Розділ

Статті