СИЛОВИЙ СТАТИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ ЗМІННОГО СТРУМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2023/284484

Ключові слова:

електропоїзд, тяговий трансформатор, випрямляч, коефіцієнт потужності

Анотація

Мета. Підвищення експлуатаційних показників приміських перевезень на залізницях, що електрифіковано змінним струмом за рахунок модернізації тягових статичних перетворювачів електропоїздів ЭР9М. Методи. Методологічною основою дослідження є загальні теоретичні положення і принципи системного підходу теоретичної електротехніки, теорії силових перетворювачів. Використано основні принципи побудови тягових статичних перетворювачів електрорухомого складу залізниць. Результати. Виконано аналіз базових схем випрямлення електропоїздів змінного струму. У якості альтернативної схеми запропоновано впровадження керованої схеми випрямлення на базі чотирьох зонної схеми випрямлення, яка є аналогічною для електровозів, що дозволяє використати більшість з відомих переваг безконтактних систем управління тяговим електроприводом. Обчислені деякі енергетичні показники для схеми з повним керуванням та пів керованої. У результаті порівняння вибрано варіант модернізації на основі пів керованої схеми випрямлення. Визначені необхідні значення пускової потужності трансформатора та коефіцієнти потужності для схем з некерованим, повністю керованим та пів керованим випрямлячами. Пропонується вибір сучасних напівпровідникових елементів для комплектації перетворювачів. Показано, що у разі модернізації схеми випрямляча відсутня необхідність значних капітальних вкладень завдяки збереженню основного тягового трансформатора та тягових двигунів електропоїзда. Практична значимість. Одержані результати можуть бути використані підприємствами, які виконують капітальний ремонт електропоїздів змінного струму.

Посилання

Белухин, Д. С. Модернизация выпрямительных преобразователей электропоездов серии ЭР9 [Текст] /Д. С. Белухин// Електрифікація транспорту «ТРАНСЕЛЕКТРО – 2018»: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. (Дніпро, 06–07.12.2018 р.). Збірник тез доповідей. – Д.: ДНУЗТ, 2018. – С. 5-6.

Модернізація моторвагонного рухомого складу. Приватне акціонерне товариство «Київський електровагоноремонтний завод» [Електрон. ресурс] Режим доступу: http://kevrz.com.ua/index.php/ua/pro-zavod/produkcia/modernizaciya-motorvagonnogo-ruhomogo-skladu.

Набока, О. В. Повышение энергоэффективности питания вспомогательных электроприводов электропоездов ЭД9М [Текст]/ О. В. Набока, П. Д. Андриенко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. : Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 16. – С. 80-84.

Авдеев, М. М. Электропоезда переменного тока [Текст] / М. М. Авдеев, В. А. Гут, В. И. Томчук, В. А. Хряев. – М.: Транспорт, 1985. – 368 с.

Гут, В. А. Преобразовательные устройства электропоездов переменного тока [Текст] / В. А. Гут. – М.: Маршрут, 2006. – 54 с.

Электропоезд ЭР9М. Руководство по эксплуатации. Книга 1 [Текст] / отв. за выпуск Рожковая В. Г. – Р.: РВЗ, 1977. – 476 с.

Статичні перетворювачі тягового рухомого складу. Ю. П. Гончаров, М. В. Панасенко та ін. – Х.: НТУ «ХПІ», 2007. – 192 с.

Басов, Г. Г. Розвиток електричного моторвагонного рухомого складу [Текст] / Г. Г. Басов, С. І. Яцько. – Харків: Апекс+, 2005. – 248 с.

Гетьман, Г. К. Теория электрической тяги [Текст]: монография: в 2 т. / Г. К. Гетьман – Дн-вск: Изд-во Маковецкий, 2011. Т. 1. – 456 с.

Мельниченко, О. В. Анализ применения преобразователей в силовых схемах отечественного моторвагонного подвижного состава переменного тока [Текст] / О. В. Мельниченко, В. С. Иванов // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2018. – Т. 22. № 4. С. 231–242.

Власьевский, С. В. Повышение эффективности работы электровоза переменного тока с плавным регулированием напряжения в режимах тяги и рекуперативного торможения [Текст] / С. В. Власьевский, В. Г. Скорик, Е. В. Буняева, Д. С. Фокин // Електрифікація транспорту. Науковий журнал. – 2011. – № 1. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2011. – С. 30-34.

Богинский, С. А. Повышение коэффициента мощности электровозов переменного тока за счет новой организации сетевой коммутации плеч выпрямительно-инверторного преобразователя [Текст]/ С. А. Богинский, О. В. Мельниченко, А. О. Линьков // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 2019. – Т. 62, № 2. – С. 166–177.

Абрамович, М. И. Диоды и тиристоры в преобразовательных установках [Текст] / М. И. Абрамович, В. М. Бабайлов, В. Е. Либер и др. – М.: Энергоатомиздат, 1992.—432 с.

Уильямс Б. Силовая электроника: приборы, применение, управление [Текст]: Справ. пособие: пер. с англ. / Б. Уильямс М.: Энергоатомиздат, 1993. – 240 с.

Воронин, П. А. Силовые полупроводниковые ключи: семейства, характеристики, применение [Текст] / П. А. Воронин – М.: Издательский дом Додэка-XXI, 2005. – 384 с.

Кулинич, Ю. М. Электронная и преобразовательная техника [Текст]: учеб. пособие для вузов / Ю. М. Кулинич. – Хабаровск: ДВГУПС, 2008. – 175 с.

Засорин, С. Н. Электроника и преобразовательная техника [Текст] / С. Н. Засорин, В. А. Мицкевич, К. Г. Кучма. – Москва : Транспорт, 1981. – 319 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-11

Як цитувати

БІЛУХІН, Д. С., ВАСИЛЬЄВ, В. Є., & АФАНАСОВ, А. М. (2023). СИЛОВИЙ СТАТИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ ЗМІННОГО СТРУМУ. Транспортні системи та технології перевезень, (25), 4–9. https://doi.org/10.15802/tstt2023/284484

Номер

Розділ

Статті