ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАНТІВ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМІ «ПОРТ-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2022/272068

Ключові слова:

транспортне забезпечення, транспортно-технологічна та портова інфраструктура, вантажопотік, витрати, порт, індустріальний парк

Анотація

Метою статті є ідентифікації структури витрат за можливими варіантами транспортного забезпечення у системі «порт – індустріальний парк», як основи для подальшої оптимізації відповідних процесів транспортування. Методика. Для досягнення окресленої мети використано сукупність загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, а саме: системного аналізу і синтезу, узагальнення для характеристики поточного стану та тенденцій подальшого розвитку системи «порт-індустріальний парк»; графо-аналітичні – для наочного подання і графічної інтерпретації статистичних даних. Результати. Міжнародні морські вантажоперевезення є одним з вигідних, надійних, безпечних та найпопулярніших перевезень великих партій вантажів усіх видів через те, що вони забезпечують високу енергоефективність, екологічність, ергономічність морського транспорту, оперативні перевалочні процедури, доступ в усі точки світу з наявністю портів тощо. Доведено, що індустріальний парк забезпечить розбудову сучасного виробничого комплексу в морському порту з розвиненою інженерно-транспортною інфраструктурою, складськими та адміністративними приміщеннями. На основі аналізу виокремлено основні напрямки щодо вирішення завдань транспортного забезпечення виробничої інтеграції системи «порт – індустріальний парк», а саме оптимізація транспортно-технологічної інфраструктури; ефективне використання портової інфраструктури; оптимізація транспортних витрат. Для ідентифікації структури витрат за можливими варіантами транспортного забезпечення у системі «порт – індустріальний парк» представлено у вигляді схеми можливі варіанти транспортно-технологічного оснащення системи «порт-індустріальний парк» та наведено для індустріального парку формулу розрахунку витрат на доставку одиниці вантажу. Наукова новизна. Авторами обґрунтовано доцільність створення та функціонування системи «порт-індустріальний парк», ідентифіковано структуру витрат за можливими варіантами транспортного забезпечення виробничої інтеграції в системі «порт-індустріальний парк». Практична значимість. Одержані результати можуть бути використані для підвищення ефективності управління мультимодальними вантажними перевезеннями.

Посилання

Попель С.А., Неліпович О.В., Мотюк К.Д. Міжнародні морські вантажні перевезення: сучасний стан та перспективи участі в них України. Науковий вісник Ужгородського університету. 2013. С.200-204.

Махуренко Г.С., Чебанова Т. Е. О взаимодействии транспорта в морском порту. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: 3б. наук. праць. Вип. 2 (43). Одеса: ОНМУ, 2017. С.5-15.

Онищенко, С. П., Коскіна, Ю. О. Сутність, специфіка і формування систем доставки вантажів. Вісник Вінницького політехнічного інституту. № 3. 2019. С.86-95. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2019-144-3-86-95.

Шемаєв В.В. Теоретико-методологічні засади та пріоритети розвитку транспортної інфраструктури в системі економічної безпеки України: монографія. К.: НУОУ, 2018. 366 c.

Кириллова В.Ю., Кириллова О.В., Магамадов О.Р., Решетков Д.М., Пітерська В.М., Раскевич І.В., Корнієць Т.Є., Кічкіна О.І., Мурадьян А.О. Транспортні системи і технології: проблеми функціонування і розвитку портів. Том 6: серія монографій. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2021. 159 с. ISBN 978-617-7880-22-05. doi: 10.30888/2663-9858.2021-06.

Rusanova S., Onyshсhenko S. Development of Transport and Technological Process Options' Concept for Goods Delivery with Participation of Maritime Transport. Technology audit and production reserves. 2020. 1 (2 (51)), 24–29. doi: http://doi.org/10.15587/2312-8372.2020.198373.

Постан М.Я., Крук Ю.Ю. Разработка и анализ динамической модели оптимизации взаимодействия транспортных потоков на портовом терминале. Восточно-Европейский Журнал Передовых Технологий. 2016. № 1/3 (79). С. 19-23. doi:10.15587/1729 – 4061.2016.61154.

Зинченко С. Г., Хлестова О.А., Хлопецкая Л.Ф. Моделирование на многокритериальной основе оценки факторов, обеспечивающих эффективную работу транспортных объектов морского порта. Вісник ПДТУ. Технічні науки. Маріуполь. Вип. 37, 2018. С. 209-216.

Козаченко Д.М., Березовий М.І., Малашкін В.В., Боричева С. В. Особливості розрахунку потрібної кількості колій зернових терміналів у морських портах у сучасних умовах. Транспортні системи та технології перевезень. Випуск 22. 2021. С.80-88.

Стратегія розвитку індустріальних парків на період до 2030 року. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ab4e07c9-4fd1-4e35-91b3-fd1b7e5bc7a5&title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkraini-proSkhvalenniaStrategiiRozvitkuIndustrialnikhParkivNaPeriodDo2030-Roku-.

Адміністрація морських портів України: офіційний сайт. URL: https://www.uspa.gov.ua/news.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-20

Як цитувати

ШКУРЕНКО, О. В., & ПЕРЕПІЧКО, М. Є. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАНТІВ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМІ «ПОРТ-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК». Транспортні системи та технології перевезень, (24), 69–74. https://doi.org/10.15802/tstt2022/272068

Номер

Розділ

Статті