АУТСОРСИНГ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИХ КОМПАНІЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ОБСЯГІВ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2022/272064

Ключові слова:

транспортний аутсорсинг, логістика, транспортно-експедиційна діяльність

Анотація

Метою даної роботи є розуміння транспортно-логістичної схеми доставки вантажів при мінімальних витратах на перевезення та безпосереднього процесу надання послуг з перевезенні вантажів на найбільш привабливих умовах для усіх учасників цього процесу та ефективному використанні транспортних засобів. Транспортно-експедиційна діяльність є складовою частиною транспортний аутсорсингу. В роботі розглядається загальна характеристика рівнів PL логістики та надані характеристики кожного з них та відмінності між ними. Надана характеристика перевізної документації, яка застосовується при використанні різних видів транспорту при внутрідержавних та міждержавних перевезеннях вантажів. Надані рекомендації  для вибору обслуговуючої транспортно-експедиційної компанії. Практична значимість статті полягає у використанні вказаних вимог підприємством для здійснення оптимального вибору транспортно-експедиторської компанії для сумісної роботи по доставці вантажів клієнтам.

Посилання

Міжнародні комерційні умови «ІНКОТЕРМС-2020» [Електронний ресурс]: режим доступу: https://balance.ua/news/post/pravila-inkoterms-tablica-podskazka

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про підприємництво» № 762/97 від 23.19.1997 року [Електронний ресурс]: режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/762/97-%D0%B2%D1%80#Text

Габа, В. В. Транспортно-експедиторська діяльність на залізничному транспорті. Навчальний посібник [Текст]: / В. В. Габа, Г. І. Кириченко, О. Г. Родкевич – К.: ДЕТУТ, 2011. – 153 с.

Сокур, І. М. Транспортна логістика. Навчальний посібник [Текст]: /І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук// – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 222 с.

Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 1.06.2004 року № 1955- IV https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1955-15#Text

Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 року № 232/94-ВР [Електронний ресурс]: режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про транзит вантажів» від 20.10.1999 року № 1172-XIV [Електронний ресурс]: режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1172-14#Text

Закон України «Про залізничний транспорт» від 4.07.1996 року № 273/96-ВР [Електронний ресурс]: режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України «Про автомобільний транспорт» від 5.04.2001 року № 2344-III [Електронний ресурс]: режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14#Text

Закон України «Про внутрішній водний транспорт» від 3.12.2020 року № 1054-IX [Електронний ресурс]: режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1054-20#Text

«Кодекс торговельного мореплавства України» від 23.05.1995 року № 176/95-ВР [Електронний ресурс]: режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80#Text

«Цивільний кодекс України» від 16.01.2003 року № 435-IV [Електронний ресурс]: режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

«Господарський кодекс України» від 16.01.2003 року № 436-IV від 16.01.2003 року [Електронний ресурс]: режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

«Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947)» від 15.04.1994 [Електронний ресурс]: режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_264#Text

«Генеральна угода про торгівлю послугами» від 15.04.1994 року [Електронний ресурс]: режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_017#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-20

Номер

Розділ

Статті