АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ НАПІВВАГОНІВ-ХОПЕРІВ ПРИ ВИКОНАННІ «ГАРЯЧИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ЗА КОНТАКТНИМ ГРАФІКОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2022/272056

Ключові слова:

вагон-хопер, транспортно-технологічний цикл, агломерат, генеральний план, металургійне підприємство, промислове підприємство, математична статистика

Анотація

Стаття присвячена аналізу нормативних показників роботи напіввагонів-хоперів за часом при виконанні перевезень агломерату з аглофабрики до доменного цеху. Вперше порушені питання про нераціональність внутрішньозаводських перевезень агломерату залізничним транспортом на великі відстані. Побудовані графіки транспортно-технологічного циклу. Наведені результати розрахунків роботи рухомих складів з агломератом за нормативним та фактичним графіком їх виконання.

Посилання

Парунакян, В. Э. Транспортное обслуживание металлургического производства : учеб. пособие / В. Э. Парунакян, А. В. Маслак. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – 209 с.

Костин, И. И. Генеральный план и транспорт промышленных предприятий: учебник для вузов / И. И. Костин, А. С. Гельман, В. Я. Ильин ; под ред. И. И. Костина, В. И. Тиверовского. – Москва : Стройиздат, 1981. – 192 с.

Рыгалов В. А. Генеральные планы промышленных предприятий / В. А Рыгалов., О. П. Метляева, М. Н. Болотова. – Москва : Стройиздат, 1973. – 183 с.

Шаульский, Б. Ф. Проектирование генерального плана и транспорта промышленных предприятий : метод. указания / Б. Ф. Шаульский. – Москва : МГУПС (МИИТ), 2002. – 60 с.

Яковлев, В. Ф. Генеральный план и транспорт промышленных предприятий. Ч. 1. Основы проектирования генеральных планов : учебное пособие / В. Ф. Яковлев, И. И. Семенов. – Санкт-Петербург, ПГУПС, 1999. – 150 с.

Рытов, Ю. И. Современные решения генеральных планов и транспорта металлургических заводов / Ю. И. Рытов. – Москва : Металлургиздат, 2007. – 213 с.

ГОСТ 21.508-93. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. – Введ. 1994–09–01. – Москва : Стандартинформ, 2008. – 35 с.

ГОСТ 21.204-2020. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта. – Введ. 2021–01–01. – Москва : Стандартинформ, 2020. – 31 с.

СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. – Москва, 2011. – 45 с.

Воропай, В. С. Аналіз планувального рішення виробничих об’єктів і транспортних комунікацій металургійного комбінату / В. С. Воропай // Наука та виробництво:міжвуз.темат.зб.наук.пр.Вип.24/ДВНЗ «ПДТУ». – Україна, Маріуполь, 2021. – 267-280.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-20

Номер

Розділ

Статті