СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МИТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРІВ РІЗНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ПРИ ВИКОНАННІ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2022/272051

Ключові слова:

вантажний митний комплекс, митний пост, митний інспектор, експорт, імпорт, суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, митно-логістична послуга, імітаційна модель, товар, митне оформлення, митний контроль

Анотація

Метою роботи є оптимізація процесу митного оформлення товарів різної номенклатури на території митних постів вантажних митних комплексів. Запропонована розробка дозволить митним органам планувати штатну чисельність інспекторів, здатних забезпечити безперебійну роботу об’єкта інфраструктури з урахуванням рівня завантаженості та структури вантажопотоку. Методика. Оцінка якості митно-логістичного обслуговування товарів різної номенклатури при організації міжнародних перевезень виконувалась на основі імітаційної моделі, розробленої в програмному середовищі GPSS. Результати. Практичний досвід роботи митних органів свідчить про те, що в залежності від митного режиму в якому переміщується товар та його номенклатури прослідковуються зміни у тривалості виконання митних формальностей. Відповідно процедури пов’язані з виконанням митного оформлення та митного контролю за типами товарів будуть відрізнятися за своєю складністю, а отже впливатимуть на завантаженість митного інспектора. В свою чергу ефективність роботи митних органів формуватиме пропускну спроможність роботи вантажного митного комплексу та його структурних підрозділів. Основний сегмент замовників митно-логістичних послуг віддає перевагу в обслуговуванні об’єктам інфраструктури, де спостерігаються незначні черги очікування та мінімальний час виконання процесів без втрати якості сервісу. Наукова новизна. Розроблена імітаційна модель роботи митних інспекторів на території вантажного митного комплексу дозволяє здійснити оцінку ефективності діяльності митного поста та визначити оптимальну кількість фахівців для забезпечення роботи об’єкта інфраструктури. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в тому, що запропонована модель дозволяє здійснити оцінку завантаженості митних інспекторів з урахуванням структури вантажопотоку, до складу якого можуть входити товари різної номенклатури, що переміщується в різних митних режимах великими, середніми, малими та мікропідприємствами. Виходячи з результатів моделювання власник вантажного митного комплексу матиме можливість планувати матеріально-технічне та кадрове забезпечення об’єкта інфраструктури з метою надання якісного митно-логістичного сервісу, а відповідно, Державна митна служба організує роботу митного поста з урахуванням попиту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на виконання митних формальностей.

Посилання

Кузьменко А.В. Аналіз оцінки рівня наявних об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури підприємства // Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 484-490.

Очеретенко С. В., Дмитрієва К. С. Дослідження питання удосконалення системи доставки вантажів у міжнародному сполученні на автотранспортних підприємствах // Комунальне господарство міст. Серія: технічні науки та архітектура. 2018. Вип. 140. С. 76–80.

Методологія формування транспортно-митної інфраструктури в Україні : монографія / Пасічник А. М. та iн. Дніпропетровськ : УМСФ, 2016. 168 с.

Неліпович О. В. Руда Т. В., Попель С.А. Митні технології та логістичні системи у забезпеченні митного контролю // Митна безпека. 2014. № 2. С. 17–23.

Luzhanska N. Impact of the Cargo Customs Complex Efficiency on the Supply Chain Reliability // Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics. 2020. № 1 (5). Р. 96-102. DOI: http://dx.doi.org/10.14254/jsdtl.2020.5-1.9

Luzhanska N. Simulation and optimization of freight customs complexes based on queueing systems // Transport systems and transportation technologies. 2020. №19. С. 37-42. DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2020/208693

Luzhanska N. O. Improvement of Operational Efficiency of Cargo Customs Complexes : Thesis for a Candidate Degree in Engineering Science : 05.22.01 / NTU. Kyiv, 2021. 204 p.

Pasichnyk A., Mallnow V., Kutyrev V. Customs restricted facilities within the logistics transport and customs complex // Customs Scientific Journal CUSTOMS. 2017. Vol.7. № 2. P. 31-53.

Mazurenko A., Kudriashov A., Lebid I., Luzhanska N., Kravchenya I., Pitsyk M. Development of a simulation model of a cargo customs complex operation as a link of a logistic supply chain // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Control processes. 2021. Vol. 5, No. 3 (113). 19-29. doi: 10.15587/1729-4061.2021.242915

Luzhanska, N.; Kotsiuk, O.; Lebid, I.; Kravchenyа, І.; Demchenko, Yе. 2019. The influence of customs and logistics service efficiency on cargo delivery time. Proceedings of the National Aviation University 3 (80): 78–91. https://doi.org/10. 18372/2306-1472.80.14277

Biljan, J.; Trajkov, A. 2012. Risk Management and Customs Performance Improvements: The Case of the Republic of Macedonia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 44, 301-313. doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.033

Statistica 13.3. Computer program. Serial number JRR709H998119TE-A.

GPSS World Reference Manual / Minuteman Software (2001). Holly Springs NC, 305.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-20

Номер

Розділ

Статті