ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2022/261663

Ключові слова:

автоматизація, технічна документація, масштабні креслення, програмне забезпечення

Анотація

Мета. Аналіз і вирішення проблеми інтенсифікації та автоматизації процесу підготовки графічної частини технічної документації транспортної інфраструктури для підприємств та структурних підрозділів як залізничного так і автомобільного транспорту. Методика. При формулюванні та вирішенні проблеми, яка аналізується в даній статті, важливим є виокремлення із численної кількості факторів, що впливають на тривалість створення відповідного креслення, тих критичних операцій, які займають значну тривалість, і, разом з тим, виконуються здебільшого вручну. Виникає можливість інтенсифікувати вказані операції за рахунок заміни якомога більшої частки ручних рутинних операцій на їх автоматизоване виконання. При створенні графічної частини технічної документації для транспортних об’єктів зазвичай такою критичною операцією є власне процес підготовки ряду креслень, що вимагають побудови великої кількості графічних елементів, які можуть бути автоматизовані з використанням базових знань табличного процесору MS Excel, системи проектування Autodesk AutoCAD, а також текстового процесору MS Word. Результати. Для ілюстрації ефективності інтенсифікації та автоматизації процесу підготовки графічної частини технічної документації виконана статистична обробка експертних оцінок тривалості побудови поздовжнього профілю залізничної колії з різною кількістю елементів та контрольних точок, які потрібно врахувати при побудові креслення. Практична значимість. У зв’язку з тим, що витрати часу на побудову та оформлення деяких креслень можуть бути доволі значними, то використання описаного вище програмного комплексу дозволить суттєво пришвидшити не лише процес підготовки графічної частини технічної документації транспортної інфраструктури, але й процес створення пояснювальної записки.

Посилання

САПР. Програмування на функціональній мові AutoLISP при проектуванні технологічного обладнання / В. Ю. Щербина, О. С. Сахаров, О. В. Гондлях, В. І. Сівецький. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 156с.: іл.

М. Донченко, О. Рябенький. Особенности использования программных средств для модификации AutoCAD. – CADmaster, 2004, – 5(25), – С. 10-15.

Ю. А. Кречко. AutoCAD: программирование и адаптация. – М., Диалог, МИФИ, 1995.

Н. Н. Полещук, П. В. Лоскутов. AutoLISP и VisualLISP в среде AutoCAD. – СПб: 2006.

М. С. Свірневський. Розробка додатків для продуктів Autodesk: Навчальний посібник. - Хмельницький: ХНУ, 2017. - 316 с..

AutoLISP: Developer's Guide. Режим доступу: https://help.autodesk.com/view/OARX/2021/ENU/

AutoCAD Color Index. Режим доступу: https://gohtx.com/acadcolors.php.

Розробка структури типового паспорту під’їзних залізничних колій / Д. M. Козаченко, М. І. Березовий, В. В. Малашкін, М. А. Арбузов, І. Я. Сковрон // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 42-49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-28

Номер

Розділ

Статті