ОЦІНКА РИЗИКІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ ЗГІДНО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДХОДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2022/261662

Ключові слова:

сортувальна гірка, башмачне гальмування, ризик, ранжування, серйозність відмови, ймовірність, усунення відмови, регулювальник швидкості руху вагонів

Анотація

Мета. Сортування вагонів на гіркових пристроях є одним з найбільш відповідальних та небезпечних процесів. Ризики, що виникають в процесі розпуску составів можуть призводити до залізнично-транспортних пригод з серйозними наслідками. Однією з операцій процесу сортування вагонів є їх гальмування в процесі скочування, що є складною оперативною задачею з багатьма критеріями, а башмачне гальмування ще й пов'язане зі знаходженням людей в небезпечній зоні. Тому мета дослідження – підвищення безпеки технологічного процесу розпуску вагонів на сортувальній гірці шляхом оцінки ризиків роботи регулювальників швидкості руху вагонів та визначення першочергових заходів з їх мінімізації безумовно є актуальною. Методи. У якості методів дослідження обрано процедуру аналізу системи для виявлення потенційних режимів відмов, їх причин та наслідків для функціонування FMEA та аналіз видів, наслідків та критичності відмов FMECA з засобами ранжування тяжкості режимів відмов. У якості вихідних даних обрано результати анкетування двох професійних груп. Результати. Встановлений статистично перелік залізнично-транспортних пригод та нещасних випадків для професії регулювальник швидкості руху вагонів був запропонований для оцінювання серйозності, ймовірності та можливості запобігання у вигляді анкет двом групам фахівців, по 10 осіб у кожній групі. З використанням методу FMEA встановлено три складові числа пріоритетності ризику RPN для кожного виду небезпеки і розміщено у послідовності зменшення небезпечні випадки, що можуть статися з регулювальниками швидкості руху вагонів. Отримані підсумкові ранги показали узгодженість думок по окремих ознаках всередині групи та їх практичну однаковість для двох професійних груп. Встановлено ризики з найвищою пріоритетністю та ризики з низькими оцінками ймовірності настання та запобігання випадку але з високими оцінками наслідків. Практична значимість. Для усіх складових RPNS, O, D узгодженість думок є достатньою і оцінки двох груп фахівців можуть бути використані для подальших досліджень Встановлено, що запропонований у роботі [4] метод пошуку оптимального розподілу сортувальних колій між регулювальниками дозволяє мінімізувати саме ті ризики, пріоритетність яких є найвищою за результатами виконаних досліджень.

Посилання

Козаченко Д. М., Малашкін В. В., Березовий М. І., Боричева С. В. Аналіз логістичних ризиків залізничного транспорту гірничо-збагачувального комбінату в умовах збільшення обсягів виробництва готової продукції. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2021. Вип. 21. С. 41–48. DOI: 10.15802/tstt2021/237650.

Козаченко Д. М., Березовий М. І., Малашкін В. В., Боричева С. В. Особливості розрахунку потрібної кількості колій зернових терміналів у морських портах в сучасних умовах. Транспортні системи і технології перевезень. Дніпро, 2021. Вип. 22. С. 80–87. DOI: 10.15802/tstt2021/247886.

Козаченко Д. М., Березовий М. І., Малашкін В. В., Мілянич А. Р. Аналіз перспектив та передумов створення в Україні операторів залізничної інфраструктури. Транспортні системи і технології перевезень. Дніпро, 2020. Вип. 20. С. 66–73. DOI: 10.15802/tstt2020/217408.

Гревцов С. В. Підвищення ефективності процесу розформування составів на сортувальних гірках з немеханізованими парковими гальмовими позиціями. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Дніпро, 2018. 164 с.

Модин Н. К. Безопасность функционирования горочных устройств. Москва : Транспорт, 1995. 173 с.

Лисенков В. М. Безопасность технических средств в системах управления движением поездов. Москва: Транспорт, 1992. 192 с.

Правила технічної експлуатації залізниць України. Київ : Транспорт України, 2005. 256 с.

Гревцов С. В. Дослідження умов розділення відчепів на немеханізованих гальмових позиціях // Транспортні системи і технології перевезень. 2016. № 11. С. 26–32.doi: 10.15802/tstt2016/7682

Гревцов С. В. Дослідження ризиків, пов’язаних з розформуванням составів поїздів на сортувальних гірках // Транспортні системи і технології перевезень. 2016. № 10. С. 10–15. doi: 10.15802/tstt2016/85879.

Kozachenko D. M., Bobrovskyi V. I., Grevtsov S. V., Berezovyi M. I. Controlling the speed of rolling cuts in condition of reduction of brake power of car retarders // Наука та прогрес транспорту. 2016. № 3 (63).С. 28–40. doi: 10.15802/stp2016/74710.

Козаченко Д. Н., Гревцов С. В., Болвановская Т. В. Управление роспуском составов на сортировочных горках с немеханизированными парковыми тормозными позициями // Вісник нац. техн. ун-ту «ХПІ». Сер. : Механіко-технологічні системи та комплекси : зб. наук. пр. Харків, 2017. № 19 (1241). С. 72–80.

Козаченко Д. Н., Бобровский В. И., Гревцов С. В. Оптимизация распределения сортировочных путей между регулировщиками скорости вагонов // Транспортні системи і технології перевезень. 2017. Вип. 13. С. 26–36. doi: 10.15802/tstt2017/110766.

Національний стандарт України. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (IEC/ISO 31010:2009, IDT) ДСТУ IEC/ISO 31010:2009 31010:2013. Видання офіційне. Київ Мінекономрозвитку України. 2015. Надано чинності: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. №1469 з 2014-07-01

IEC 60812. Analysis techniques for system reliability ‒ Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA).

Добров В.В. Экспертные оценки в научно-техническом прогнозировании. – К.: Наука, 1974. – 245 с.

Кендел М.Д. Ранговые корреляции. - М.: Финансы и статистика, 1975. – 300 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-28

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>