СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ НА РИНКУ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2022/261660

Ключові слова:

вантажні перевезення, інформаційна система, транспортна біржа, електронні дані

Анотація

Мета. В теперішній час ефективність ланцюгів постачання значно залежить від якості інформаційного супроводу перевізного процесу. Сучасні інформаційні технології на транспорті повинні забезпечувати можливість швидкого розміщення та пошуку замовлень на перевезення, відбору пропозицій перевізників за параметрами рухомого складу, ціною, історією здійснених перевезень, дозволяти проводити обмін електронними даними між учасниками перевізного процесу, вирішувати задачі обліку, аналізу та оптимізації транспортного процесу. В цьому зв’язку в роботі виконано дослідження функціоналу та досвіду використання інформаційних технологій з метою підвищення ефективності залізничних і автомобільних вантажних перевезень України. Методика. Під час виконання дослідження використані методи аналізу та синтезу для вивчення основних функціональних можливостей та досвіду застосування інформаційних систем при організації вантажних перевезень залізничним та автомобільним транспортом України. Результати. Транспортна система України характеризується значними обсягами перевезень вантажів залізничним та автомобільним транспортом. При цьому на вітчизняному ринку існує ряд прикладних інформаційних систем та програмних продуктів, що мають широкий функціонал та позитивну практику використання для вирішення задач організації перевезень та оптимізації транспортного процесу. Наукова новизна. Отримані результати аналізу функціоналу та практики використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення перевезення вантажів дозволяють виконати наукове та економічне обґрунтування вибору та застосування програмних продуктів і систем з метою організації та підвищення ефективності транспортного процесу. Практична значимість. Представлені результати досліджень можуть бути застосовані при вирішенні задач організації та оптимізації процесу перевезень вантажів залізничним та автомобільним транспортом України.

Посилання

Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту за 2021 рік [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. Режим доступу: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2022/tr/tr_rik/opvvt_22_ue.xlsx (дата звернення 01.06.2022).

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 30.05.2018 № 430-р [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/430-2018-%D1%80 (дата звернення: 01.06.2022).

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. Режим доступу: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ ikt/arh_ikt_u.html (дата звернення 01.06.2022).

Овчарук І. В. Інформаційні системи на залізничному транспорті: розвиток та перспективи [Текст] / І. В. Овчарук, Є. В. Боклаг // Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. – 2020. – Том 3. – № 2. – С. 170-182.

Про затвердження Змін до Правил планування перевезень вантажів : Наказ; Мінтрансзв'язку України від 21.06.2007 № 552 [Електронний ресурс] // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0787-07 (дата звернення 01.06.2022)

АС Клієнт УЗ. Автоматизована система з оформлення та обробки перевізних документів на перевезення вантажів залізничним транспортом України вантажовідправниками через мережу Інтернет [Текст] : керівництво користувача. – К.: 2016, 69 с.

Програмне забезпечення та послуги в галузі вантажних перевезень [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://kpd-uz.com/ua/products/arm.php (дата звернення 01.06.2022) – Назва з екрана.

Галузеві рішення для автоматизації зернового і транспортного бізнесу перевезень [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://artport.pro/ (дата звернення 01.06.2022) – Назва з екрана.

Функціональні можливості системи "ТМкарта" [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://tmkarta.com/uk/about/ long.php (дата звернення 01.06.2022) – Назва з екрана.

Вантажні автомобільні транспортні біржі в Україні [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://logistics-ukraine.com/2017/09/18/вантажні-автомобільні-транспортні-б/ (дата звернення 01.06.2022) – Назва з екрана.

Международные грузоперевозки онлайн Lardi-Trans [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://lardi-trans.com/ (дата звернення 01.06.2022) – Назва з екрана.

Система GPS-мониторинга транспорта и грузов [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://smartgps.com (дата звернення 01.06.2022) – Назва з екрана.

TrucksNearMe [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://trucksnearme.com/app/ (дата звернення 01.06.2022) – Назва з екрана.

DELLA. Вантажні перевезення [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://della.ua (дата звернення 01.06.2022) – Назва з екрана.

Degruz. Сайт грузоперевозки Украина [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://degruz.com (дата звернення 01.06.2022) – Назва з екрана.

Lading. Транспортна платформа нового покоління [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://lading.ua (дата звернення 01.06.2022) – Назва з екрана.

Ефективно, безпечно та автоматизовано! [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://trademaster.ua/dir_logistik/313476 (дата звернення 01.06.2022) – Назва з екрана.

Sovtes – онлайн логістика, управління вантажоперевезеннями [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://sovtes.ua/ (дата звернення 01.06.2022) – Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-28

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>