ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ ОПТИМАЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ ГЕТЕРОГЕННИМИ ОПЕРАТОРАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2022/261657

Ключові слова:

транспортно-логістичні процеси реального часу, мульти-послідовності замовлень, оптимальне упорядкування та класифікація, моделі і алгоритми формування структур даних, розформування-формування, масова доставки товарів за адресою, інформаційні системи

Анотація

В статті представлено результати досліджень моделей і алгоритмів формування широкого кола транспортно-логістичних процесів реального часу, при виконанні яких утворюються упорядковані структури масових замовлень. При цьому використовуються оператори, які мають різну складність, «вагу». Вирішуються питання щодо створення формальних моделей наборів вхідних даних, на основі яких ведеться ефективна реалізація технологічних і логістичних процесів. Призначення моделей – удосконалення процедур процесів оптимального упорядкування та класифікації послідовностей елементів аналізу, замовлень. Нами запропоновані нові спеціалізовані моделі (графові моделей, бінарні дерева) для вхідних (первинних) множин елементів, а також алгоритми їх оброблення, які забезпечують підвищення ефективності складових процесу упорядкування. Крім того графові моделі і алгоритми дозволяють вирішувати завдання класифікації для даних різних типів, а також являються придатними для упорядкування мульти-послідовностей замовлень. Шляхом порівняльного аналізу встановлена висока обчислювальна ефективність запропонованих нових алгоритмів упорядкування та класифікації даних. В статті приведено змістовні приклади та відзначено особливості завдань упорядкування та класифікації мульти-послідовностей замовлень к масштабі реального часу. А саме, це завдання розформування-формування залізничних составів і завдання «масової доставки замовлень товарів за адресою». Для демонстрації моделей та алгоритмів надані приклади реалізації завдань формування та перетворення бінарних графових моделей потоків даних реального часу. Утворені моделі також були застосовані для завдань ефективного сортування, класифікації при інтервальній невизначеності даних. В роботі нами досліджено можливості утворення структур нечіткого упорядкування та класифікації числових даних що надходять у режимі реального часу.

Посилання

Бобровський В. І. та ін. Імітаційне моделювання процесу розформування багатогрупних составів на двосторонній гірці малої потужності //Транспортні системи та технології перевезень. – 2018. – №. 15. – С. 19-26.

Скалозуб В. В. Конструктивні багатошарові моделі для впорядкування послідовностей з урахуванням складності операцій формування / Скалозуб В. В., Ільман В. М., Білий Б. Б. // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2020. – № 4 (88). – С. 61-76: https://doi.org/10.15802/stp2020/213232

Knuth, Donald (1998). «Section 6.2.3: Balanced Trees». The Art of Computer Programming (PDF). Vol. 32 ed.). Addison-Wesley. pp. 458–481. ISBN 978-0201896855.

Adelson-Velsky, Georgy; Landis, Evgenii (1962). «An algorithm for the organization of information». Proceedings of the USSR Academy of Sciences (in Russian). 146: 263–266. English translation by Myron J. Ricci in Soviet Mathematics - Doklady, 3:1259–1263, 1962.

Culberson, J.; Munro, J. I. (1 January 1989). "Explaining the Behaviour of Binary Search Trees Under Prolonged Updates: A Model and Simulations". The Computer Journal. 32 (1): 68–69. doi:10.1093/comjnl/32.1.68

Shynkarenko V. Development of a toolkit for analyzing software debugging processes using the constructive approach / V. Shynkarenko, O. Zhevaho // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – v. 5/2 (107). – p. 29-38. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.215090 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/215090/215301

Skalozub, V. Ontological support formation for constructive-synthesing modeling of information systems development processes [Text] / V. Skalozub, V. Illman, V. Shynkarenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. Vol. 5/54 (95) p. 55 – 63. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.143968

Yadavalli V. A supply chain management model to optimise the sorting capability of a “third party logistics” distribution centre/ Yadavalli V., Balcou C. // South African Journal of Business Management – 2017. – Vol. 48. – p. 77-84. DOI: 10.4102/sajbm.v48i1.22.

Скалозуб В. В., Горячкін В. М., Терлецький І. О. Інтелектуальні процедури упорядеування послідовностей замовлень неоднорідними операторами формування // Транспортні системи та технології перевезень. - Дніпро: Вид-во УДУНТ ННІ ДІІТ, № 22 (2021). DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2021/247885

Shang Zhigang. Feature Selection Based on Grouped Sorting/ Zhigang Shang, Mengmeng Li// 9th International Symposium on Computational Intelligence and Design (ISCID). – 2016. - p. 451-454. DOI: 10.1109/ISCID.2016.1111.

Кормен Томас Х. Алгоритмы: построение и анализ, 2-е издание / Лейзерсон Чарльз И., Ривест Рональд Л., Штайн Клиффорд Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2010. – 1296 с.: ил. – Парал. тит. англ. – ISBN 978-5-8459-0857-5.

Butko T. Devising a method for the automated calculation of train formation plan by employing genetic algorithms [Text]/ V. Prokhorov D. Chekhunov // Восточно-европейский журнал. - 2017. - № 1/3 (58). - Р. 55-61.

McCue, C. Data Mining and Predictive Analysis. Intelligence Gathering and Crime Analysis [Текст] : 2nd Edition. / Colleen McCue – Butterworth-Heinemann, 2015. – 422

Mohammad Bawangaonwala, Dhirajkumar Wadhwa, Umesh V. Nandeshwar A review on development of intelligent transport system to compare with Nagpur transport system // IJCSMC, Vol. 7, Issue. 4, аpril 2018, pg.12 – 21.

Рутковский Л. Методы и технологии искусственного интеллекта. – М/: Горячая линия - Телеком, 2010. - 520 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-28

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають