МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАЛОННОГО ВАНТАЖНОГО МИТНОГО КОМПЛЕКСУ З УРАХУВАННЯМ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ПРИ ВИКОНАННІ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2022/261655

Ключові слова:

вантажний митний комплекс, зовнішньоторговельна операція, митно-логістична послуга, імітаційна модель, багатокритеріальна оцінка, митні органи

Анотація

Метою роботи є обґрунтування вибору вантажного митного комплексу для виконання митно-логістичного обслуговування при здійсненні доставки товарів у різних митних режимах. Запропонована розробка дозволить усім стейкхолдерам на основі оцінки техніко-експлуатаційних показників роботи об’єкта інфраструктури визначати доцільність співпраці як за показниками окремого вантажного митного комплексу, так і при порівнянні з іншими. Методика. Багатокритеріальна оцінка ефективності роботи вантажних митних комплексів виконувалася на основі імітаційної моделі, розробленої в програмному середовищі GPSS. Результати. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності для задоволення потреб у митно-логістичному обслуговуванні звертаються до вантажних митних комплексів, керуючись потребами, які виникають при індивідуальних умовах роботи. При цьому на вибір об’єкта інфраструктури впливає ряд критеріїв та показників ефективності, що формуються та визначаються у порівнянні з конкуруючими організаціями. Наукова новизна. Розроблений метод визначення еталонного вантажного митного комплексу дозволить визначити оптимальні умови співпраці з об’єктами інфраструктури, враховуючи інтереси суб’єктів ринку транспортних послуг в конкретних умовах здійснення зовнішньоторговельних операцій на основі оцінки техніко-експлуатаційних показників їх роботи. Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в тому, що запропонований метод дозволить замовникам митно-логістичних послуг отримати рекомендації щодо вибору вантажного митного комплексу для обслуговування на основі оцінки техніко-експлуатаційних показників роботи об’єкту інфраструктури; митні органи матимуть можливість аналізувати діяльність існуючих вантажних митних комплексів з метою визначення оптимальної кількості працівників, необхідних для забезпечення роботи митних постів на території вантажних митних комплексів; власник вантажного митного комплексу має можливість досліджувати «вузькі місця» у роботі об’єкту інфраструктури і впроваджувати заходи щодо їх усунення, а також визначати його переваги та недоліки у порівнянні з конкурентами.

Посилання

Інфраструктурне забезпечення розвитку транспортної системи регіону : монографія / Заблодська І. В. та ін. Сєверодонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. 193 с.

Кузьменко А.В. Аналіз оцінки рівня наявних об’єктів транспортно-логістичнї інфраструктури підприємства // Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 484-490.

Очеретенко С. В., Дмитрієва К. С. Дослідження питання удосконалення системи доставки вантажів у міжнародному сполученні на автотранспортних підприємствах // Комунальне господарство міст. Серія: технічні науки та архітектура. 2018. Вип. 140. С. 76–80.

Методологія формування транспортно-митної інфраструктури в Україні : монографія / Пасічник А. М. та iн. Дніпропетровськ : УМСФ, 2016. 168 с.

Пасічник А.М. Сучасні транспортно-митні технології міжнародних перевезень товарів : монографія. Дніпропетровськ : АМСУ. 2012. 288 с.

Неліпович О. В. Руда Т. В., Попель С.А. Митні технології та логістичні системи у забезпеченні митного контролю // Митна безпека. 2014. № 2. С. 17–23.

Воркут Т. А., Білоног О. Є. Методичні основи формування стратегічного портфеля проектів систем переревезень в організаціях термінальної доставки вантажів автомобільним транспортом // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. 2012. Вип. 9. С. 15–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2012_9_5.

Luzhanska N., Kotsiuk O., Lebid I. Technical Support For Freight Customs Complex Operation // Вісник Східноукраїнського Національного Університету Імені Володимира Даля. 2019. № 2 (250). С. 7-11.

Luzhanska N. Impact of the Cargo Customs Complex Efficiency on the Supply Chain Reliability // Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics. 2020. № 1 (5). Р. 96-102. DOI: http://dx.doi.org/10.14254/jsdtl.2020.5-1.9

Luzhanska N. Simulation and optimization of freight customs complexes based on queueing systems // Transport systems and transportation technologies. 2020. №19. С. 37-42. DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2020/208693

Luzhanska N. O. Improvement of Operational Efficiency of Cargo Customs Complexes: Thesis for a Candidate Degree in Engineering Science: 05.22.01 / NTU. Kyiv, 2021. 204 p.

Pasichnyk A., Mallnow V., Kutyrev V. Customs restricted facilities within the logistics transport and customs complex // Customs Scientific Journal CUSTOMS. 2017. Vol.7. № 2. P. 31-53.

Pasichnyk A., Vitruh I., Kutyrev V. Factors that influence the formation of the transport-logistics networks // Systemy i srodki transportu samohodowego. Politechnika Rzeszowska. 2013. P. 517–526.

Mazurenko A., Kudriashov A., Lebid I., Luzhanska N., Kravchenya I., Pitsyk M. Development of a simulation model of a cargo customs complex operation as a link of a logistic supply chain // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies: Control processes. 2021. Vol. 5, No. 3 (113). 19-29. doi: 10.15587/1729-4061.2021.242915

Dai B., Nu Y., Xie X., Li J. Interactions of Traceability and Reliability Optimization in a Competitive Supply Chain with Product Recall // European Journal of Operational Research. 2021. № 290 (1). P. 116–131. Doi: 10.1016/J.Ejor.2020.08.003

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-28

Як цитувати

ЛУЖАНСЬКА, Н. О., ЛЕБІДЬ, І. Г., ЛЕБІДЬ, Є. М., & МЕЛЬНИЧЕНКО, О. І. (2022). МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАЛОННОГО ВАНТАЖНОГО МИТНОГО КОМПЛЕКСУ З УРАХУВАННЯМ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ПРИ ВИКОНАННІ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. Транспортні системи та технології перевезень, (23), 56. https://doi.org/10.15802/tstt2022/261655

Номер

Розділ

Статті