ОСНОВИ МОДУЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ СПАЛЬНИХ ВАГОНІВ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2022/261645

Ключові слова:

модульне проектування, модуль у вагонобудуванні, пасажирський спальний вагон,, рівень комфортабельності вагона

Анотація

Мета. Метою роботи являється дослідження напрямків створення перспективних конкурентоспроможних пасажирських спальних вагонів на основі застосування принципів модульного проектування технічних виробів. Методика. Дослідження виконано на основі аналізу літературних джерел, формування системи модулів вагонів та розроблення на їх базі можливих варіантів систем модульного проектування пасажирських спальних вагонів та оцінки перспективності їх застосування на основі математичного аналізу степені уніфікації конструкцій вагонів різного призначення. Результати. У процесі виконання досліджень встановлено, що проектування перспективних пасажирських спальних вагонів нової генерації повинно базуватися на засадах суттєвого покращення якості та підвищення комфортабельності перевезень пасажирів на основі застосування нових компонувальних схем та відповідних принципів модульного проектування. Базовий геометричний модуль пасажирських вагонів будь-якого функціонального призначення передбачає збільшення ширини його кузова 3,4 м. Системи модульного проектування пасажирських спальних вагонів у кількох варіантах, розроблені на основі пропонованих нових компонувальних схем, які передбачають застосування двох бокових або лише одного тамбура, розміщеного в одному із кінців вагонів або у середній частині їх кузовів. Пропоновані компонувальні схеми передбачають також збільшення ширини поздовжніх проходів по пасажирських приміщеннях, обладнання вагонів різною кількістю санітарних приміщень у залежності від типу вагонів за призначенням, рівноцінні за розмірними параметрами спальні місця у плацкартних або купейних вагонах відповідного класу. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше, на основі вибраних концепцій сформована система модулів для проектування пасажирських вагонів різного функціонального призначення, наведені їх визначення та проведена оцінка перспективності застосування пропонованих систем модульного проектування пасажирських вагонів. Практична значимість. Розроблені системи модульного проектування перспективних пасажирських спальних плацкартних та купейних вагонів нової генерації забезпечують суттєве підвищення рівнів їх комфортабельності, покращення якості та безпечності перевезень пасажирів, а також значне зменшення термінів та обсягів фінансування робіт зі створення вагонів різних класів і різного призначення та їх технічного обслуговування і ремонтів у процесі експлуатації.

Посилання

Базров Б. М. Модульная технология в машиностроении. – М.: Машиностроение, 2001. – 368 с.

Васильев А. Л. Модульный принцип формирования техники. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 238 с.

Модульная постройка судов (Модульные методы в судостроении) / Л. Ц. Адлерштейн, Г. В. Бавыкин, А. Л. Васильев и др. Л. – Судостроение, 1983. – 320 с.

Аверьянов О.И. Модульный принцип построения станов с ЧПУ. – М.: Машиностроение, 1987. – 232 с.

Высоцкий М. С. Основы проектирования модульных магистральных автопоездов / М. С. Высоцкий, С. И. Кочетов, С. В Харитончик – Минск: Беларус. навука, 2011. – 392 с.

Княгинин В. Н. Модульная революция: распространение модульного дизайна и эпоха модульных платформ. учеб. пособие / под ред. М. С. Липецкой, С. А. Шмелевой. – СПб., 2013. – 80 с.

Балабин В. Н. Принципы модульности в проектировании современных автономных локомотивов / В. Н. Балабин, Ф. Винклер // Наука и транспорт. – 2012. – № 3. – С. 22-24.

Kera K. Hitachi’s Total Solutions for Railway Systems and Services / K. Kera, T. Uchimura, K. Kimura, M. Nagakura // Hitachi Review. – 2001. – Vol. 50 (), No. 4. рр. 122-129.

Horihata K, Sakamoto H., Kitabayashi H., Ishikawa A. Environmentally Friendly Railway-car Technology // Hitachi Review. – 2008. – Vol. 57 (1). – рр. 18-22.

Railway systems. Hitachi Review. – 2015. –Vol. 63 (10). 80 р.

Andersson E. Extra wide-body passenger trains in Sweden - background and introduction // E. Andersson, K. Kottenhoff, Bo-L. Nelldal // Submitted for World Congress on Railway Research (WCRR.01), Koln, Nov. – 2001. – Paper 99. – 16 р.

Bosso N. Design and Simulation of a Railway Vehicle for the Transport of People with Reduced Mobility // N. Bosso, A. Gugliotta, N. Zampieri // Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italy. – 2018. – 15 р.

Cucu L. Modular design for storage of luggage in passenger trains / L. Cucu, I. Simion, G. F. Stoica, S. Cananau // U.P.B. Sci. Bull., Series D. – 2015. – Vol. 77, Iss. 2. – рр. 225-234.

Wood, J. Research Relating to New Passenger Train Interiors for 2020 and beyond, in Partnership with Government, Industry and Academia, in Israsena, P., Tangsantikul, J. and Durling, D. (eds.) / J. Wood, J. Findlay // Research: Uncertainty Contradiction Value - DRS International Conference 2012, 1-4 July, Bangkok, Thailand. – URL: https://dl.designresearchsociety.org/ drs-conference-papers/drs2012/researchpapers/149 (дата звернення 09.04.2022).

Talgo 250. – URL: http://web.talgoamerica. com/images/Trainset/Talgo_250_WebComp.pdf (дата звернення 09.04.2022).

Electrical low-floor multiple unit flirt.: – URL: https://www.stadlerrail.com/media/pdf/ flirt%20bzd%20ic%20epmii_en.pdf (дата звернення 09.04.2022).

Elektrischer triebzug flirt. – URL: https://www.stadlerrail.com/media/pdf/flirt_pkp_d.pdf (дата звернення 09.04.2022).

ПАТ “Крюковский вагоностроительный завод”. Пассажирское вагоностроение. Каталог [Електрон. ресурс]. – URL: http://www.kvsz.com/images/catalogs/tsn.pdf (дата звернення 09.04.2022).

Основные принципі и критерии технических требований к техническим средствам для использования их на пространстве 1520: Документ 998_314. Законодавство України: офіц. веб-сайт. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_314/sp:max25. (дата звернення: 23.12.2019).

Войтків С. В. Методика оцінки рівня комфортабельності пасажирських купейних спальних вагонів / С. В.Войтків // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2020. – № 1 (85). – С. 44-55. doi : 10.15802/stp2020/200751.

Войтків С. В. Напрямки створення перспективних конкурентоспроможних спальних плацкартних вагонів підвищеної комфортабельності / С. В. Войтків // Транспортні системи та технології перевезень. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізни. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2020. – № 19. – С. 14-24. doi : 10.15802/stp2020/208673.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-28

Номер

Розділ

Статті